ITK Doctoral Consortium has been postponed to fall 2021

ITK Doctoral Consortium, which will be carried out in collaboration with the FinEd network’s article workshop, has been postponed to fall 2021. More information on the website.

The Doctoral Consortium offers doctoral researchers the opportunity to present their research papers in a safe, friendly and encouraging environment. The Doctoral Consortium has four goals:

  • Provide time and place where doctoral students can present their research and meet with other doctoral researchers.
  • Provide feedback and perspectives from more experienced researchers and other doctoral students to doctoral researchers.
  • Support national networking and cooperation of researchers across institutional borders.
  • Provide a forum for meeting potential future research colleagues.

Call for the EERSS 2021 Summer School (dl 31.1.)

The EERA Summer School 2021 will be held online 14 – 16 June and will be organised by the University of Jyväskylä, Finland and the Finnish Educational Research Association (FERA). The theme of EERSS 2021 will be “Beyond the Basics in Educational Research Methodology: Research ethics in educational research”.

More information: EERA_Summer_School_2021_Online___Jyväskylä.pdf (eera-ecer.de)

The application period is 1 – 31 January.

More information on the Summer School: https://eera-ecer.de/seasonschools/eera-summer-school-2021/

To apply to EERSS 2021, 1 – 31 January: https://www.conftool.net/eerss2021/

FinEd-verkoston uutiskirje 2/2020

Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan verkoston nettisivulla.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!

POIKKEUSOLOT VAIKUTTIVAT FINED-VERKOSTON TOIMIINTAAN VUONNA 2020
Vuosi 2020 on ollut COVID-19 epidemian vuoksi poikkeuksellinen, mikä on vaikuttanut myös FinEd-verkoston toimintaan, erityisesti artikkelityöpajan ja Kasvatustieteen päivien yhteydessä pidettävän esiseminaarin järjestämiseen.

FINEDIN ESISEMINAARI PIDETTIIN ETÄSEMINAARINA 14.12.2020
FinEd-verkoston esiseminaari pidettiin etäseminaarina Kasvatustieteen päivien yhteydessä 14.12.2020. Esiseminaarin teemana oli ”Digitalisation in education: From various learning contexts to methodologies”. Seminaarinpuhujina olivat psykologian tohtori Mona Moisala Heltti Oy:stä, Yliopistotutkija Mikko Meriläinen Tampereen yliopistosta ja yliopistonlehtori Satu-Maarit Frangou Lapin yliopistosta. Seminaariin osallistui yhteensä 21 kasvatustieteen jatko-opiskelijaa Helsingin, Itä-Suomen, Lapin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoista sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta. Esiseminaarin ohjelma sekä pääpuhujien esitykset löytyvät FinEdin verkkosivuilta: Vuosiseminaari – FinEd

KEVÄÄLLÄ 2021 FINED-VERKOSTO JÄRJESTÄÄ KAKSI TYÖPAJAA
Keväällä FinEd-verkosto järjestää kaksi syksyltä 2020 kevääseen 2021 siirtynyttä työpajaa. ”Writing by the hill” -artikkelityöpaja pidetään 24.-25.3.2021 poikkeuksellisesti etätyöpajana. Työpajaan on syksyllä 2020 hyväksytty 22 kasvatustieteen jatko-opiskelijaa. Jos olet kiinnostunut työpajasta, etkä ole hakenut siihen syksyn haussa, voit kysellä mahdollisia peruutuspaikkoja tutkimuskoordinaattorilta Marjaana Kankaalta 1.2 2021 alkaen. (marjaana.kangas@ulapland.fi)

Toinen työpaja järjestetään yhteistyössä ITK Doctoral Consortium kanssa 14.4.2021 ITK Doctoral Consortium 2020 – ITK-konferenssi (itk-konferenssi.fi). Tutkijatapaamisessa on mahdollista esitellä omaa tutkimustaan ja saada siihen kommentteja muilta tutkijoilta. Abstraktien määräaika on 14.2.2021. Ilmoittautuminen: TÄÄLLÄ.

TUTUSTU MYÖS FINED-VERKOSTON MENTOREIHIN
Mentoripoolin on joukko FinEd-verkoston jäsenyliopistojen senioritutkijoita, jotka ovat lupautuneet neuvomaan alan väitöskirjatutkijoita. Mentoripoolin kautta verkoston väitöskirjatutkijat voivat ottaa yhteyttä oman aihepiirinsä asiantuntijoihin http://www.fined.fi/mentoripooli/.

FinEd Newsletter 2/2020

This is a FinEd Newsletter. Newsletters are sent to all members of the FinEd Network via contact persons in each member university and published on the FinEd website.

Happy Holidays and New Year 2021!

EXCEPTIONAL CONDITIONS AFFECTED ACTIVITES IN THE FINED NETWORK
The year 2020 has been exceptional due to the COVID-19 epidemic, which has also affected activities in the FinEd network. In particular, the organization of an article workshop and the Pre-seminar of the FinEd Network as a part of the FERA 2020 Conference were reorganized as online activities.

FINED PRESEMINAR WAS HELD AS ONLINE SEMINAR IN 14TH OF DECEMBER
FinEd Preseminar was held as an online seminar in 14th of December. The theme of the seminar was ”Digitalisation in education: From various learning contexts to methodologies”. In the seminar, Dr. Mona Moisala gave a talk about brain research, Postdoctoral Researcher Mikko Meriläinen spoke about digital gaming, and University Lecturer Satu-Maarit Frangou about her doctoral research process. A total of 21 doctoral students participated in the seminar. They represented the universities of Helsinki, Eastern Finland, Lapland, Jyväskylä, Tampere and Turku, and Kokkola University Consortium Chydenius. The program and the slides of the key talks can be found from the FinEd website: Annual seminar – FinEd

IN SPRING 2021 FINED NETWORK ORGANIZES TWO WORKSHOPS
In spring 2021, the FinEd network organizes two workshops for doctoral students which have been postponed from fall 2020. ”Writing by the hill” article workshop will be held in March 24th – 25th 2021 exceptionally as an online workshop. 22 doctoral students have been accepted to participate the workshop in the fall 2020. If you are interested in the upcoming workshop and did not apply for participation in fall 2020, you can ask for any cancelled places from the 1st of February 2021 from research coordinator Marjaana Kangas (marjaana.kangas@ulapland.fi)

The second workshop will be organized in cooperation with ITK Doctoral Consortium 14th of April 2021 ITK Doctoral Consortium 2020 – ITK-konferenssi (itk-konferenssi.fi). In the workshop doctoral students have an opportunity to present their papers and receive comments on their research from other researchers. Deadline for abstracts is 14th of February 2021. Registration is found HERE.

MEET THE FINED MENTORS
The Mentor pool is a group of senior researchers from the member units of the FinEd Network who have pledged to advise the doctoral researchers within the Network. Meet the Mentors: http://www.fined.fi/en/mentor-pool/.

FinEd Newsletter 1/2018

This is a FinEd Newsletter. Newsletters are sent to all members of the FinEd Network via contact persons in each member university and published on the FinEd website.

Greetings from the Head of the FinEd Network, Professor Kirsti Karila

The coordination of the FinEd Network was transferred to the University of Tampere since the beginning of the present year. As a new head of the network, I would like to thank the earlier coordination unit, the University of Turku, for the valuable contribution. Professor Risto Rinne and coordinator Sanna Niukko have been the key people in the coordination. We are lucky to have both of them also in the  new board of the network. Thus, we can expect the transition to be fluid.

In  2018, we will continue to implement all the well-tried activities like the annual pre-seminar and the mentor pool. In addition, we aim to improve our international connections with the similar networks from other countries.  The other issue we will focus is the communication. As a part of this project, we have renewed our webpages.  The address of the new site  is www.fined.fi.

The network forms and develops as a joint project of the doctoral students and their supervisors. We hope that all of you could sit down for a while and think about the network activities. How would you like to improve the network collaboration? Please, let coordinator Anneli Lehtisalo (anneli.lehtisalo@uta.fi) and head Kirsti Karila (Kirsti.karila@uta.fi) to know your ideas and initiatives.

The Annual Seminar of the FinEd Network, November 14, 2018, University of Tampere

The annual seminar of the FinEd Network will be organized as a pre-seminar to the FERA 2018 Conference, November 15−16 in Tampere. Further information on the seminar will follow in the next newsletter.

 

The Analysis on Educational Doctoral Dissertations 2010-2016

Päivi Atjonen and Sanna Niukko have conducted an analysis on educational doctoral dissertations of three Finnish universities from years 2010-2016. In the analysis, altogether 171 works were examined, and their form, scientific approaches, research materials, sources and grades were analyzed. Atjonen and Niukko end their article with suggestions for considerations which could be used to develop doctoral dissertations and good practices. The article ”Väitöskirja tohtorin kisällinnäytteenä: analyysi kolmen yliopiston kasvatustieteen alan väitöskirjoista vuosilta 2010−2016” was published in Koulutus hallinnassa. Juhlakirja professori Heikki Silvennoisen täyttäessä 60 vuotta 23.2.2018 (2018).

Upcoming Events and Conferences

Interactive Technology in Education (ITK) Conference 2018

Workshop for researchers 11 April 2018, Hotel Aulanko, Hämeenlinna. Further information: https://www.itk.fi/.

Research career – a living dream? Eurodoc Conference 18–19 April 2018 University of Tampere

The conference is to focus on research careers and employability, doctoral training, international and intersectoral mobility, working conditions, equality, well-being and mental health, social impact of  science and innovations, as well as researchers’ role in society from the perspective of early career researchers. Speakers represent Finnish and international actors research and higher education such as the European Commission, Science Europe, EUA-CDE, Academy of Finland, Euraxess, Mela, MCAA/MFCA, FUURT, universities and members of Eurodoc. Further information: http://www.eurodoc.net/conference-agm-2018.

Early Childhood Education, Families and Communities. European Early Childhood Education Research Association EECERA 2018 Conference, 28−31 August 2018, Budapest, Hungary

Early bird registration ends May 31st 2018. Further information: http://www.eecera2018.org/.

Theories and theoretical concepts in the higher education research process. The fifth Summer School on Higher Education, 13th – 14st of August 2018, University of Jyväskylä

Call for Papers: Deadline for applications 15th of April 2018
Keynote speaker: Prof. Anna Kosmützky, Leibniz Universität Hannover, Germany
Evening workshop convenor: University lecturer Johanna Kiili (PhD), University of Jyväskylä, Finland

The summer school addresses the big decisions faced by all PhD students in the course of their PhD: the choice of the theories and theoretical concepts and their match to the chosen methodologies. The summer school provides PhD students an opportunity to present and get feedback on their own research as well as to meet senior researchers and other PhD students from the field of higher education research. The language of the summer school is English.

Participants of the summer school (18-20 persons) will be accepted based on relevance of the abstract to higher education research and the topic of the summer school as well as quality of it. Participation in the summer school is free of charge. Accommodation is offered free of charge for one night in two person room in hotel Alba, close to the summer school venue.

Important dates:
The deadline for the applications is 15th April 2018
Applicants will be notified of acceptance by 15th of May 2018
The participants are asked to submit the full papers (3-5 pages) by 1st of August 2018

Application form, instructions on writing an abstract and a paper as well as the updated program can be found on our web page: https://korkeakoulututkimus.fi/summerschool2018. This year summer school is followed by SANORD conference: https://www.jyu.fi/edupsy/en/collaboration/international-co-operation/sanord2018. The Summer School is organised by Finnish Institute for Educational Research (FIER) and Consortium of Higher Education Researchers in Finland (CHERIF).

Assessment and Learning Analytics. EARLI SIG 1 Conference 29.-31.8.2018, University of Helsinki

The conference is organized by special interest group 1 of European Association of Research on Learning and Instruction (EARLI). In the University of Helsinki the arrangements will be taken care of by the Centre for Educational Assessment (CEA).

The Keynote speakers are Samuel Greiff, Dr., Professor in the University of Luxembourg, Benő Csapó, Professor of Education at the University of Szeged, and Dragan Gašević PhD, Professor and Chair in Learning Analytics and Informatics, University of Edinburgh. The registration is open. Early bird –prices until April 30th.

The Summer School will take place two days before the main conference (August 27-28) at the same location as the main conference. Applications are requested to be sent to earlisig1@gmail.com (before April 1, 2018). The application should be submitted as a single PDF-file in e-mail attachment. Further information: https://www.helsinki.fi/en/conferences/2018-conference-of-european-association-for-research-on-learning-and-instruction-special-interest-group-1.

Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? The European Conference on Educational Research (ECER) 3.-7.9.2018, Free University Bolzano, Italy

Early bird registration ends May 15th 2018. Further information: http://www.eera-ecer.de/ecer-2018-bolzano/.

Virtue, Truth and Beauty in Education. FERA Conference 15-16 November 2018, University of Tampere

The theme of the conference is Virtue, Truth and Beauty in Education. The task of education is to create hope and trust in the value and significance of life. The goal of education requires an understanding of what humans are and what they are like, what we consider valuable in human growth, and from what grounds and which sources this value is determined. Each generation must resolve their relationship with the problem of humanity and construe their relationship to the essence of education: virtue, truth and beauty. Our time has to reflect on the issues related to valuable human life in the midst of global vicious problems. What challenges do these problems pose on education? At the FERA Conference on Education, these challenges will be discussed and solutions are tried to find to them.

The keynote speakers are the eminent philosopher-educationalist Professor Zhang Hua from Nanjing Normal University of China and Artist-Director Marita Liulia from Finland. Further information: https://events.uta.fi/feraconference2018/.

Transnational Curriculum Inquiry: Challenges and Opportunities in a Changing World. 6th World Curriculum Studies Conference, 9.-12.12.2018, Melbourne Graduate School of Education, The University of Melbourne, Victoria, Australia

Call for Papers ends March 31st 2018. Further information: https://www.iaacs2018.info/.