An analysis on the educational doctoral dissertations of three Finnish universities 2010-2016

Päivi Atjonen and Sanna Niukko have conducted an analysis on the educational doctoral dissertations of three Finnish universities. In the analysis, altogether 171 works were examined, and their form, scientific approaches, research materials, sources and grades were analyzed. Atjonen and Niukko end their article with suggestions for considerations which could be used to develop doctoral dissertations and good practices. The article “Väitöskirja tohtorin kisällinnäytteenä: analyysi kolmen yliopiston kasvatustieteen alan väitöskirjoista vuosilta 2010−2016” was published in Koulutus hallinnassa. Juhlakirja professori Heikki Silvennoisen täyttäessä 60 vuotta 23.2.2018 (2018).