FinEd-verkoston uutiskirje 1/2018

Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan FinEd-verkoston nettisivulla.

FinEd-verkoston johtajan, professori Kirsti Karilan tervehdys

FinEd-verkoston toiminnan koordinaatiovastuu siirtyi kuluvan vuoden alusta Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan. Suuret kiitokset Turulle, erityisesti professori Risto Rinteelle ja koordinaattori Sanna Niukolle pitkään jatkuneesta työstä verkoston toiminnan kehittämiseksi. Kumpikin heistä jatkaa verkoston johtoryhmässä, mikä helpottaa siirtymän toteuttamisesta.

Jatkamme hyväksi havaittuja käytäntöjä kuluvana vuonna. Vuosittainen FinEd-verkoston väitöskirjatutkijoiden seminaari on yksi keskeisimmistä toimintamuodoistamme. Viime vuoden tapaan vuosiseminaari järjestetään Kasvatustieteiden päivien yhteydessä marraskuussa. Tänä vuonna verkoston tavoitteena on myös vahvistaa kansainvälisiä yhteyksiämme sekä kehittää edelleen mentoripoolin toimintaa.  Yritämme myös viestiä entistä toimivammin. Siksi olemme laatineet uudet verkkosivut, jotka löytyvät osoitteesta www.fined.fi.

Verkosto muodostuu ja kehittyy siinä toimivien tohtoriopiskelijoiden ja ohjaajien yhteisenä projektina. Toivomme kaikilta aloitteita ja ideoita toiminnan kehittämiseen, niitä voi lähettää joko koordinaattori Anneli Lehtisalolle (anneli.lehtisalo@uta.fi) tai Kirsti Karilalle (kirsti.karila@uta.fi).

FinEd-verkoston vuosiseminaari järjestetään Tampereella 14.11.2018

FinEd-verkoston perinteinen vuosiseminaari järjestetään Tampereella 15.-16.11. pidettävien Kasvatustieteen päivien esiseminaarina keskiviikkona 14.11.2017. Lisätietoa esiseminaarista kerrotaan seuraavassa uutiskirjeessä. Seminaari toteutetaan yhteistyössä FinEd-verkoston ja Tampereen yliopiston kanssa.

Analyysi kolmen yliopiston kasvatustieteen alan väitöskirjoista vuosilta 2010−2016

Päivi Atjosen ja Sanna Niukon analyysi kolmen yliopiston kasvatustieteen alan väitöskirjoista vuosilta 2010−2016 on ilmestynyt artikkelina. Analyysissaan Atjonen ja Niukko tarkastelivat väitöskirjojen muotoa, lähestymistapoja, aineistoja, lähteitä sekä arvosanoja. Yhteensä analysoitavia töitä oli 171. Analyysinsa lopuksi Atjonen ja Niukko esittävät pohdinnan aiheita, joiden avulla väitöskirjoja sekä niiden tekemistä tukevia hyviä käytänteitä voitaisiin edelleen kehittää. Artikkeli ”Väitöskirja tohtorin kisällinnäytteenä: analyysi kolmen yliopiston kasvatustieteen alan väitöskirjoista vuosilta 2010−2016” julkaistiin teoksessa Koulutus hallinnassa. Juhlakirja professori Heikki Silvennoisen täyttäessä 60 vuotta 23.2.2018 (2018).

Tulevia tapahtumia ja konferensseja

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2018: ITK-tutkijatapaaminen 11.4.2018, Hotelli Aulanko, Hämeenlinna

ITK-tutkijatapaaminen on koonnut vuosittain n. 50 -70 nuorta tai nuorenmielistä tutkijaa esittämään tutkimustaan ja käymään kiinnostavia keskusteluita uusimmasta tutkimuksesta. Tapahtuman järjestää Hämeen kesäyliopisto yhteistyössä Tampereen yliopiston ja valittujen suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Lisätietoja: https://www.itk.fi/.

Research career – a living dream? Eurodoc-konferenssi 18.–19.4.2018 Tampereen yliopisto

Tieteentekijöiden liiton ja European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers -järjestön Eurodoc-konferenssi keskittyy tutkijanuran ja työllistymisen näkymiin Suomessa ja Euroopassa, tohtorikoulutukseen, kansainväliseen ja sektoreiden väliseen liikkuvuuteen, työskentelyolosuhteisiin, tasa-arvoon, henkiseen hyvinvointiin, sekä tieteen ja tieteentekijöiden yhteiskunnalliseen rooliin erityisesti nuorempien tutkijoiden näkökulmasta.

Konferenssissa ovat edustettuna mm. Euroopan komissio, Science Europe, EUA-CDE, Suomen Akatemia, Euraxess, Mela, MCAA/MFCA, Tieteentekijöiden liitto, suomalaisia ja kansainvälisiä yliopistojen edustajia sekä Eurodocin jäseniä. Lisätietoja tapahtumasta sekä konferenssin ohjelma löytyvät verkkosivuilta: http://www.eurodoc.net/conference-agm-2018.

Early Childhood Education, Families and Communities. European Early Childhood Education Research Association EECERA 2018 Conference, 28.− 31.8.2018, Budapest, Hungary

Early bird –ilmoittautuminen päättyy 31.5.2018. Lisätietoja: http://www.eecera2018.org/.

Theories and theoretical concepts in the higher education research process. The fifth Summer School on Higher Education, 13. – 14.8.2018, Jyväskylän yliopisto

Call for Papers: Deadline for applications 15th of April 2018
Keynote speaker: Prof. Anna Kosmützky, Leibniz Universität Hannover, Germany
Evening workshop convenor: University lecturer Johanna Kiili (PhD), University of Jyväskylä, Finland
The summer school addresses the big decisions faced by all PhD students in the course of their PhD: the choice of the theories and theoretical concepts and their match to the chosen methodologies. The summer school provides PhD students an opportunity to present and get feedback on their own research as well as to meet senior researchers and other PhD students from the field of higher education research. The language of the summer school is English.

Participants of the summer school (18-20 persons) will be accepted based on relevance of the abstract to higher education research and the topic of the summer school as well as quality of it. Participation in the summer school is free of charge. Accommodation is offered free of charge for one night in two person room in hotel Alba, close to the summer school venue.

Important dates:
The deadline for the applications is 15th April 2018
Applicants will be notified of acceptance by 15th of May 2018
The participants are asked to submit the full papers (3-5 pages) by 1st of August 2018
Application form, instructions on writing an abstract and a paper as well as the updated program can be found on our web page: https://korkeakoulututkimus.fi/summerschool2018

This year summer school is followed by SANORD conference: https://www.jyu.fi/edupsy/en/collaboration/international-co-operation/sanord2018

The Summer School is organised by Finnish Institute for Educational Research (FIER) and Consortium of Higher Education Researchers in Finland (CHERIF).

Assessment and Learning Analytics. EARLI SIG 1- konferenssi 29.-31.8.2018, Helsingin yliopisto

Konferenssin järjestää EARLI SIG 1, Special interest group 1 of European Association of Research on Learning and Instruction (EARLI). Järjestelyvastuu Helsingin yliopistossa on Koulutuksen arviointikeskuksella. Key Note –puhujat ovat Samuel Greiff, professori Luxemburgin yliopisto, Benő Csapó, professori Szegedin yliopisto, Unkari ja Dragan Gašević, professori Edinburghin yliopisto. Rekisteröityminen on avoinna, ja early bird –hinnat ovat voimassa 30.4 saakka.

Konferenssin yhteydessä järjestetään Summer School kaksi päivää ennen varsinaista konferenssia, 27.-28.8.2018 samalla kampuksella. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostiin earlisig1@gmail.com ennen 1.5.18. Hakemus tulee lähettää yhtenä PDF-dokumenttina sähköpostin liitteenä. Lisätietoja: https://www.helsinki.fi/en/conferences/2018-conference-of-european-association-for-research-on-learning-and-instruction-special-interest-group-1.

Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? The European Conference on Educational Research (ECER) 3.-7.9.2018, Free University Bolzano, Italy

Early bird –ilmoittautuminen päättyy 15.05.2018. Lisätietoja: http://www.eera-ecer.de/ecer-2018-bolzano/.

Hyvyys, totuus ja kauneus kasvatuksessa. Kasvatustieteen päivät Tampereella 15.-16.11.2018

Päivien teemana on Hyvyys, totuus ja kauneus kasvatuksessa. Kasvatuksen tehtävänä on luoda toivoa ja luottamusta elämän arvoon ja merkityksellisyyteen. Kasvatuksen päämäärä edellyttää käsitystä siitä, mitä ja millainen ihminen on, mitä pidämme ihmisen kasvussa arvokkaana, ja millä perusteilla ja mistä lähteistä tämä arvokas määrittyy. Jokainen sukupolvi joutuu ratkaisemaan suhteensa ihmisyyden probleemaan ja siten tulkitsemaan suhdettaan kasvatuksen itseisarvoihin, hyvyyteen, totuuteen ja kauneuteen. Meidän sukupolvemme joutuu pohtimaan arvokkaan ihmiselämän kysymyksiä globaalisten pirullisten ongelmien keskellä. Millaisia haasteita nämä ongelmat asettavat kasvatustieteille? Kasvatustieteen päivillä pohdimme näitä haasteita sekä yritämme löytää niihin ratkaisuja.

Päivien pääpuhujat ovat filosofi-kasvatustieteilijä, professori Zhang Hua (Nanjing Normal University, Kiina) ja ohjaaja-taiteilija Marita Liulia (Suomi).

Ehdotuksia teemaryhmiksi voi esittää 25.4.2018 asti. Lisätietoja: https://events.uta.fi/kt-paivat2018/.

Transnational Curriculum Inquiry: Challenges and Opportunities in a Changing World. 6th World Curriculum Studies Conference, 9.-12.12.2018, Melbourne Graduate School of Education, The University of Melbourne, Victoria, Australia

Call for Papers päättyy 31.3.2018. Lisätietoja: https://www.iaacs2018.info/.