FinEd-verkoston uutiskirje 2/2018

Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan verkoston nettisivulla.

FinEd-verkoston vuosiseminaari Tampereella 14.11.2018: Identity and Future of Educational Research

FinEd-verkoston perinteinen vuosiseminaari järjestetään Tampereella 15.-16.11. pidettävien Kasvatustieteen päivien esiseminaarina keskiviikkona 14.11.2017. Seminaarin teema on Identity and Future of Educational Research, ja sen pääpuhujina ovat professori Harry Daniels (University of Oxford) ja professori Dorthe Staunæs (Aarhus University).

FinEd-verkoston väitöskirjatutkijat ovat lämpimästi tervetulleita seminaariin! Mukaan mahtuu 70 tohtorikoulutettavaa. Matka- ja majoituskulut (yksi hotelliyö 2-hengen huoneessa) maksetaan FinEd-jäsenyksiköiden väitöskirjatutkijoille. Ilmoittautuminen esiseminaariin tapahtuu FinEd-verkoston verkkosivuilta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta 21.8.−17.9.2018.

Lue lisää esiseminaarista: http://www.fined.fi/vuosiseminaari/.

Vastuullinen tiede -sivusto on avattu

Vastuullinen tiede -sivusto on verkko-opas tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyvistä käytännöistä. Sivusto perustuu asiantuntijoiden kirjoittamiin, yleistajuisiin artikkeleihin. Artikkeleiden teemat liittyvät muun muassa tutkimussuunnitelmavaiheessa huomioon otettaviin eettisiin kysymyksiin, tietosuojaan, julkaisemisen hyviin käytänteisiin ja tutkimusmateriaalin jatkokäyttöön.

Sivusto on rakennettu Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) yhteishankkeena. Linkki sivustolle: https://www.vastuullinentiede.fi/fi.

Tieteentekijöiden liiton nuorille tutkijoille suunnatun kyselyn tulokset on julkistettu

Tieteentekijöiden liitto tekee säännöllisesti kyselyjä jäsenistölleen. Keväällä 2018 julkaistiin Antero Puhakan laatima raportti, joka käsitteli erityisesti väitöskirjatutkijoita ja nuoria tutkijoita. Raportti kertoo yleistietoa suomalaisissa yliopistoissa työskentelevistä väitöskirjatutkijoista ja nuorista tutkijoista sekä heidän työolosuhteistaan. Raportti löytyy verkosta: https://tieteentekijoidenliitto.fi/files/2598/fuurt_survey.pdf.

Tulevia tapahtumia ja konferensseja

Kasvatustieteen päivät Tampereella 15.-16.11.2018: Jätä abstrakti!

Tervetuloa pitämään esitystä Kasvatustieteen päiville 2018! Kasvatustieteen päivien teemaryhmissä keskustellaan tekeillä olevista tai jo valmistuneista tutkimuksista osallistujien pitämien esitysten pohjalta. Teemaryhmille on varattu päivien ohjelmasta kolme 90 minuutin sessiota. Tyypillisesti yhdessä sessiossa on 3−4 esitystä. Teemaryhmien vetäjät arvioivat ja valitsevat oman teemaryhmänsä abstraktit sekä laativat teemaryhmien ohjelman yhteistyössä päivien järjestäjien kanssa.

Abstraktia laadittaessa on muistettava seuraavat asiat:

  • Abstrakti otsikoidaan.
  • Abstraktissa tutkimusta kuvaillaan lyhyesti: keskeisin argumentti, teoreettinen viitekehys ja mikäli mahdollista metodi ja tulokset. Lähteet voi mainita, mutta lähdeluettelo ei ole abstraktissa pakollinen.
  • Abstrakti kirjoitetaan esityskielellä.
  • Abstraktin maksimitta on 250 sanaa.
  • Abstrakti lähetetään yhteen teemaryhmään. Teemaryhmien kuvaukset löytyvät täältä.

Abstrakti lähetetään lomakkeella 24.9.2018 mennessä. Abstraktien hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 8.10.2018.

Voit esitellä tutkimustasi myös posterilla. Tieteellisessä posterissa esitellään tiiviissä ja havainnollisessa muodossa tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat, tutkimuskysymykset, tutkimusaineisto ja menetelmät, tutkimustulokset sekä johtopäätökset. Posterin koko tulee olla A1 (leveys 594 x korkeus 841 mm) tai A0 (leveys 841 mm x korkeus 1189 mm). Myös posteriesityksestä tehdään abstrakti (maksimissaan 250 sanaa), joka lähetetään lomakkeella 24.9.2018 mennessä.

Posterit ovat esillä koko konferenssin ajan konferenssin tapahtumapaikalla yliopiston juhlasalin aulassa. Posterin esittäjä vastaa itse posterinsa ripustamisesta ja posterin poistamisesta konferenssin päätyttyä. Posterin tekijöiden edellytetään olevan paikalla esittelemässä posteriaan posteriesityksen aikana. Tekijöillä on myös mahdollisuus esitellä posteriaan verkossa.

Lisätietoja Kasvatustieteen päivistä: https://events.uta.fi/kt-paivat2018/.