FinEd-mentorit tutuksi

Professori Päivi Atjonen

Mikä on oma asiantuntemus- ja tutkimusalueesi?
Oppimisen ja osaamisen arviointi eri kouluasteilla erityisesti kehittävän arvioinnin näkökulmasta

Mitkä ovat tämän alueen kiinnostavimpia/ tärkeimpiä tutkimusaiheita/ kysymyksiä juuri nyt?
Formatiivinen ja oppimista tukeva vahvuusperustainen arviointi. Korkeakouluopiskelijoiden oppimisen ja osaamisen arviointi.

Onko sinulla tällä hetkellä käynnissä omia tutkimusprojekteja? Millaisia?
Kansallinen arviointiosaamisen verkosto (KAARO) sisältää myös tutkimuselementin. KAARO Itä-Suomen ryhmässä kolme ihmistä tekee arviointiin liittyvää tutkimusta ja ensi lukuvuoden aikana aion myös itse aktivoitua siinä tutkimuksellisesti. Olen mukana Itä-Suomen yliopiston Flipped learning -tutkimusryhmässä, jossa kyseisen menetelmän vaikutuksia arviointiin tai arvioinnin käyttämistä menetelmän tukena tutkitaan. Karvi:n arviointihankkeesta (päättyi huhtikuussa 2019) on vielä tutkimuksellisesti tarkastelematonta aineistoa saatavilla.

Miltä alueelta erityisesti haluat tarjota tukea ja mentorointia väitöskirjatutkijoille?
Parhaiten tunnen juuri arviointia.

Mikä oli oman väitöskirjasi aihe, otsikko ja keskeisin tutkimusmenetelmä?
Olen väitellyt 1993 Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksessa aiheesta Kunnan opetussuunnitelma peruskoulun hallinnollisen ja pedagogisen kehittämisen kohteena ja välineenä. Tuolle ajalle ominaiseen tapaan lähestymistapa oli kvantitatiivinen ja tiedonkeruu perustui kyselylomakkeisiin.

Lue lisää: https://uefconnect.uef.fi/henkilo/paivi.atjonen/
https://wiki.uef.fi/x/pAvE