FinEd-mentorit tutuksi

Professori Satu Uusiautti, Lapin yliopisto

Kuva: Uzi Varon.

Mikä on oma asiantuntemus- ja tutkimusalueesi?
Positiivinen psykologia, kasvatuspsykologia. Tutkin ihmisen kukoistamista ja menestystä, myönteistä kehitystä eri ikävaiheissa ja elämän osa-alueilla. Olen tutkinut paljon työssämenestymisen ilmiötä erilaisissa työkonteksteissa, myös positiivisen johtajuuden näkökulmasta.

Mitkä ovat tämän alueen kiinnostavimpia/ tärkeimpiä tutkimusaiheita/ kysymyksiä juuri nyt?
Vahvuusperusteisuus kasvatuksessa on tärkeä kiinnostuksen kohde kasvatuksessa ja koulutuksessa. Menestysteemaan liittyen on kiinnostavaa tietää, mitkä ovat menestyksen edellytykset muuttuvissa ympäristöissä, mitkä piirteet/tekijät edistävät kukoistamista ja menestystä myös vastoinkäymisten ja haasteiden edessä.

Onko sinulla tällä hetkellä käynnissä omia tutkimusprojekteja? Millaisia?
Olen monessa mukana laajan väitöskirjatutkijajoukkoni kanssa ja myös post doc –ohjaajana. Teen lisäksi monien tutkijoiden kanssa yhteistyötä. Tuoreimmat hankkeeni ovat olleet Vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen kehittämishanke (www.vahtoohjaus.fi), jossa korkeakouluopiskelijoiden ohjausta kehitettiin vahvuusperusteiseen suuntaan helpottamaan siirtymää työelämään korkeakoulutuksesta sekä Korkeakouluopiskelijan digitaidot+ -hanke, jossa luotiin avoin Digibagi korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi (https://www.digibagi.fi/). Tällä hetkellä olen mukana muun muassa opettajaopiskelijoiden vahvuusperustaisen ohjausmallin kehittämishankkeessa sekä Lapin korkeakoulukonsernin yhteisessä korkeakoulupedagogisessa tutkimuksessa.

Miltä alueelta erityisesti haluat tarjota tukea ja mentorointia väitöskirjatutkijoille?
Positiivisen psykologian teemat, työelämätutkimus, kasvatuspsykologian eri aihealueet.

Mikä oli oman väitöskirjasi aihe, otsikko ja keskeisin tutkimusmenetelmä?
”Tänään teen elämäni parhaan työn” Työmenestys Vuoden Työntekijöiden kertomana. Tutkimus oli kaksivaiheinen, jossa ensimmäisessä osassa mixed methods –otteella tarkasteltiin työssämenestyjien motivaatiota, työn teon kokemuksia, kompetenssia ja vahvuuksia. Toisessa osassa narratiivisella tutkimusotteella kartoitettiin heidän tarinoitaan työssämenestyjiksi aina lapsuudesta Vuoden Työntekijäksi valintaan saakka.

Lisätietoja: https://research.ulapland.fi/fi/persons/satu-uusiautti