Verkoston toiminnan koordinointi

Verkoston koordinoivana yksikkönä vuosina 2018−2019 toimii Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta.

FinEd-verkoston johtaja

Professori Kirsti Karila
kirsti.karila@tuni.fi
050 396 9675

Verkoston johtaja vastaa verkoston toiminnasta ja taloudesta. Johtaja edistää yhdessä koordinaattorin ja johtoryhmän kanssa verkoston yhteistyötä muiden tohtoriohjelmien, tutkijaryhmien ja tutkimuslaitosten kanssa, koordinoi tätä koskevaa kehittämistoimintaa sekä vahvistaa verkoston kansainvälistä vaikuttavuutta ja yhteistyösuhteita.

FinEd-verkoston koordinaattori

Tutkimuskoordinaattori Anneli Lehtisalo
anneli.lehtisalo@tuni.fi
050 437 7233

Koordinaattori vastaa verkoston käytännön toiminnasta sekä toiminnan kehittämisestä yhdessä johtajan ja johtoryhmän kanssa. Hänen työtehtäviinsä kuuluu muun muassa versoston seminaarien suunnittelu ja toteutus, taloushallinto sekä FinEd-verkoston sisäinen ja ulkoinen viestintä.