Verkoston toiminnan koordinointi

Verkoston koordinoivana yksikkönä vuosina 2022−2023 toimii Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta.

FinEd-verkoston johtaja

Professori Auli Toom
auli.toom@helsinki.fi, 050 415 4852

Verkoston johtaja vastaa verkoston toiminnasta ja taloudesta. Johtaja edistää yhdessä koordinaattorin ja johtoryhmän kanssa verkoston yhteistyötä muiden tohtoriohjelmien, tutkijaryhmien ja tutkimuslaitosten kanssa, koordinoi tätä koskevaa kehittämistoimintaa sekä vahvistaa verkoston kansainvälistä vaikuttavuutta ja yhteistyösuhteita.

FinEd-verkoston koordinaattori

Tutkijatohtori Anna Rawlings
anna.rawlings@helsinki.fi, 050 589 2054

Koordinaattori vastaa verkoston käytännön toiminnasta sekä toiminnan kehittämisestä yhdessä johtajan ja johtoryhmän kanssa. Hänen työtehtäviinsä kuuluu muun muassa verkoston seminaarien suunnittelu ja toteutus, taloushallinto sekä FinEd-verkoston sisäinen ja ulkoinen viestintä.