Yhteystiedot

FinEd-verkoston johtaja

Professori Kirsti Karila
kirsti.karila@tuni.fi, 050 396 9675
Virta h. 303 (käyntiosoite Åkerlundinkatu 5)
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto

FinEd-verkoston koordinaattori

Tutkimuskoordinaattori Anneli Lehtisalo
anneli.lehtisalo@tuni.fi, 050 437 7233
Virta h. 207 (käyntiosoite Åkerlundinkatu 5)
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto

Jäsenyksiköiden yhteyshenkilöt

Helsingin yliopisto
Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen, pirita.seitamaa-hakkarainen@helsinki.fi, 0503513673
Koulutusuunnittelija Salla Keski-Saari, salla.keski-saari@helsinki.fi, 02941 20657
Kasvatustieteellinen tiedekunta, kasvatustieteiden osasto, PL 8 (Siltavuorenpenger 10), 00014 Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto
Professori Päivi Atjonen, paivi.atjonen@uef.fi, 02 94452526
Amanuenssi Kaisu Kortelainen, kaisu.kortelainen@uef.fi,  02944 58032 / 050 562 3565
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Joensuun kampus, PL 111, 80101 Joensuu

Jyväskylän yliopisto
Professori Raija Hämäläinen, raija.h.hamalainen@jyu.fi,  040 7442611
Tutkimuskoordinaattori Satu Perälä-Littunen, satu.perala-littunen@jyu.fi, 040 8053770
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopisto
Professori Heli Ruokamo, heli.ruokamo@ulapland.fi, 040 587 9090
Tutkija Minna Körkkö, minna.korkko@ulapland.fi, 040 484 4460
Kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi

Oulun yliopisto
Apulaisprofessori Hanna Järvenoja, hanna.jarvenoja@oulu.fi, 050 383 5028
Väitöskirjatutkija Maria Saari, maria.saari@oulu.fi, 0294 48 3616
Kasvatustieteiden tiedekunta, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Turun yliopisto
Professori Risto Rinne, risto.rinne@utu.fi, 029 450 2670 / 040 724 8911
Koordinaattori Sanna Niukko, sanna.niukko@utu.fi, 029 450 3683 / 050 339 7683
Kasvatustieteiden tiedekunta, 20014 Turun yliopisto

Åbo Akademi
Professori Kristina Ström, kristina.strom@abo.fi, 06 324 7300 / 050 3662898
Sihteeri Nina Bäckman, nina.backman@abo.fi, 06 324 7303 / 046 9215937
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi, Strandgatan 2, 65100 Vasa