Yhteystiedot

FinEd-verkoston johtaja

Professori Heli Ruokamo, 
heli.ruokamo@ulapland.fi, 040 587 9090
www.heliruokamo.com
Kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
Yliopistonkatu 8 D, PL 122, 96101 Rovaniemi

FinEd-verkoston koordinaattori

Yliopistonlehtori Marjaana Kangas
marjaana.kangas@ulapland.fi
www.marjaanakangas.net
Kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
Yliopistonkatu 8 D, PL 122, 96101 Rovaniemi

Jäsenyksiköiden yhteyshenkilöt

Helsingin yliopisto
Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen, pirita.seitamaa-hakkarainen@helsinki.fi, 0503513673
Koulutusuunnittelija Salla Keski-Saari, salla.keski-saari@helsinki.fi, 02941 20657
Kasvatustieteellinen tiedekunta, kasvatustieteiden osasto, PL 8 (Siltavuorenpenger 10), 00014 Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto
Professori Päivi Atjonen, paivi.atjonen@uef.fi, 02 94452526
Yliopisto-opettaja Antti Ronkainen, antti.ronkainen@uef.fi, 02 94452016
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Joensuun kampus, PL 111, 80101 Joensuu

Jyväskylän yliopisto
Professori Raija Hämäläinen, raija.h.hamalainen@jyu.fi,  040 7442611
Tutkimuskoordinaattori Satu Perälä-Littunen, satu.perala-littunen@jyu.fi, 040 8053770
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

Oulun yliopisto
Apulaisprofessori Hanna Järvenoja, hanna.jarvenoja@oulu.fi, 050 383 5028
Postdoctoral Researcher Sonja Lutovac, sonja.lutovac@oulu.fi, 040 371 6348
Kasvatustieteiden tiedekunta, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto
Professori Annalisa Sannino, annalisa.sannino@tuni.fi, 0504377327
Opintokoordinaattori Sari Raudasoja, sari.raudasoja@tuni.fi, 0503186666
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, PL 700, 33014 Tampereen yliopisto

Turun yliopisto
Professori Risto Rinne, risto.rinne@utu.fi, 029 450 2670 / 040 724 8911
Koordinaattori Sanna Niukko, sanna.niukko@utu.fi, 029 450 3683 / 050 339 7683
Kasvatustieteiden tiedekunta, 20014 Turun yliopisto

Åbo Akademi
Professori Kristina Ström, kristina.strom@abo.fi, 06 324 7300 / 050 3662898
Sihteeri Nina Bäckman, nina.backman@abo.fi, 06 324 7303 / 046 9215937
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi, Strandgatan 2, 65100 Vasa