FinEd-mentorit tutuksi

Professori Satu Uusiautti, Lapin yliopisto

Kuva: Uzi Varon.

Mikä on oma asiantuntemus- ja tutkimusalueesi?
Positiivinen psykologia, kasvatuspsykologia. Tutkin ihmisen kukoistamista ja menestystä, myönteistä kehitystä eri ikävaiheissa ja elämän osa-alueilla. Olen tutkinut paljon työssämenestymisen ilmiötä erilaisissa työkonteksteissa.

Mitkä ovat tämän alueen kiinnostavimpia/ tärkeimpiä tutkimusaiheita/ kysymyksiä juuri nyt?
Vahvuusperusteisuus kasvatuksessa on tärkeä kiinnostuksen kohde kasvatuksessa ja koulutuksessa. Menestysteemaan liittyen on kiinnostavaa tietää, mitkä ovat menestyksen edellytykset muuttuvissa ympäristöissä, mitkä piirteet/tekijät edistävät kukoistamista ja menestystä myös vastoinkäymisten ja haasteiden edessä.

Onko sinulla tällä hetkellä käynnissä omia tutkimusprojekteja? Millaisia?
Olen monessa mukana väitöskirjanohjaajana ja post doc –ohjaajana ja aiheet liikkuvat aika laajalla skaalalla – teen monien tutkijoiden kanssa yhteistyötä. Paraikaa meneillään on Vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen kehittämishanke (VAHTO), jossa opiskelijoiden ohjausta kehitetään vahvuusperusteiseen suuntaan helpottamaan siirtymää työelämään korkeakoulutuksesta (hanke alkaa 1.8.2019, nettisivut tekeillä).

Miltä alueelta erityisesti haluat tarjota tukea ja mentorointia väitöskirjatutkijoille?
Positiivisen psykologian teemat, työelämätutkimus, kasvatuspsykologia eri aihealueet.

Mikä oli oman väitöskirjasi aihe, otsikko ja keskeisin tutkimusmenetelmä?
”Tänään teen elämäni parhaan työn” Työmenestys Vuoden Työntekijöiden kertomana. Tutkimus oli kaksivaiheinen, jossa ensimmäisessä osassa mixed methods –otteella tarkasteltiin työssämenestyjien motivaatiota, työn teon kokemuksia, kompetenssia ja vahvuuksia. Toisessa osassa narratiivisella tutkimusotteella kartoitettiin heidän tarinoitaan työssämenestyjiksi aina lapsuudesta Vuoden Työntekijäksi valintaan saakka.

Lisätietoja: https://satuuusiautti.wordpress.com/