Historia

FinEd-verkoston historia alkaa Kasvatusalan valtakunnallisesta tutkijakoulusta

FinEd-verkosto perustuu Kasvatusalan valtakunnallisen tutkijakoulun KASVA:n toimintaan. Vuonna 1995 käynnistynyt KASVA oli yksi opetusministeriön ja Suomen Akatemian rahoittamista valtakunnallisista tukijakouluista. Tutkijakoulut olivat määräaikaisia ja kilpailun perusteella valittuja ohjelmia, joissa tarkoituksena oli suorittaa tohtorin tutkinto neljässä vuodessa.

Kasvatusalan valtakunnallisessa tutkijakoulussa (KASVA) oli mukana kuusi suomalaista yliopistoa (Oulun, Helsingin, Jyväskylän, Joensuun, Tampereen ja Turun yliopistot), ja toimintaa koordinoitiin aluksi Oulun yliopistosta. Tutkijakoulun johtajana toimi professori Leena Syrjälä. Tutkijakoulu rakentui neljän toisiaan täydentävän osaohjelman varaan: Kasvatus, tieto ja kulttuuri – tohtoriohjelma, Koulutuspolitiikan, koulutuksen arvioinnin ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelma, Kehittävän työntutkimuksen ja aikuiskoulutuksen tohtoriohjelma sekä Oppiminen, opetus, kehitys ja kasvatus –tohtoriohjelma.

Vuoden 2003 alusta tohtoriohjelman nimeksi tuli Kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen valtakunnallinen tutkijakoulu (KASVA), ja sen koordinaatio siirtyi Turun yliopistoon. Tutkijakoulua johti professori Risto Rinne. Tutkijakoulussa toimi edelleen neljä osaohjelmaa: Kasvatus, tieto ja kulttuuri -osaohjelma KTK, Kehittävän työntutkimuksen ja aikuiskasvatustieteen osaohjelma KEHTY, Koulutuspolitiikan, -talouden ja arvioinnin vertailevan koulutustutkimuksen osaohjelma KAVE, Oppimisen, oppimis- ja opetusympäristöt ja opettajakoulutus -osaohjelma OPPIKO.

Tohtorikoulutusuudistuksen yhteydessä kansallisten tohtoriohjelmien korvamerkitty palkkarahoitus, koordinaattorin palkkatuki mukaan lukien, päättyi vuoden 2012 lopussa. Suomen Akatemian verkostolle myöntämää toimintamäärärahaa oli käytössä vielä vuoden 2015 loppuun asti. Muutokset edellyttivät merkittäviä uudistuksia tutkijakoulun rahoituksessa ja toiminnassa. Vuosina 2012−2015 tutkijakoulu toimi nimellä Kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen valtakunnallinen tohtoriohjelma (KASVA), mutta samalla aloitettiin neuvottelut uudesta yliopistojenvälisestä tutkijakoulutuksen yhteistyöstä. Vuosina 2014−2015 mukaan tutkijakouluun liittyivät Lapin yliopisto ja Åbo Akademi.

Uutta Kasvatusalan valtakunnallista monitieteistä tohtorikoulutusverkostoa koskeva sopimus allekirjoitettiin syksyllä 2015. Mukana sopimuksessa olivat Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Koordinoivana yksikkönä toimi edelleen Turun yliopisto, josta koordinaatio siirtyi Tampereen yliopistoon vuoden 2018 alusta (v. 2018–2019). Vuosina 2020-2021 verkoston toimintaa koordinoi Lapin yliopisto. Vuonna 2021 laadittiin myös jäsenyksikköjen välinen uusi yhteistyösopimus, joka allekirjoitettiin 2022 Helsingin yliopiston toimiessa koordinoivana yksikkönä (v. 2022–2023). Vuonna 2024 koordinaatiovastuu siirtyi edelleen Itä-Suomen yliopistolle.