Kurssit

Akateemisen kirjoittamisen työpaja väitöskirjatutkijoille, 15.–16.8.2023

FinEdin vuotuinen kirjoitustyöpaja järjestettiin jälleen Hanasaaren kauniissa ja inspiroivassa konferenssikeskuksessa Espoon ja Helsingin rajalla, osallistujina 24 väitöskirjatutkijaa ja mentorina toimineet viisi vanhempaa tutkijaa. Mentoreina toimivat Auli Toom, Anna Parpala, Lauri Väkevä ja Jaakko Hilppö Helsingin yliopistosta sekä Markku Niemivirta Itä-Suomen yliopistosta. Työpajan ohjelmaan kuului kaksi keynote-puhetta, prof. Kirsi Pyhällön (HY) How to cultivate wellbeing during the doctoral studies? ja varadekaani, prof. Auli Toomin (HY) Writing the summary for the article-based PhD thesis, osallistujien artikkelikäsikirjoitusten ja -abstraktien työstämistä pienryhmissä mentorien johdolla, sekä vapaata verkostoitumista, kokemusten vaihtoa ja vertaisryhmän jäseniin tutustumista. Työpajasta saamamme palaute oli pääosin hyvin positiivista, mutta huomioimme toki kiitollisina myös saamamme parannusehdotukset suunnitellessamme ja järjestäessämme vuoden 2024 työpajaa. 

“Mentorointi oli timanttista! Pienryhmässä keskustelu oli omaa työtä edistävää ja mentorin paneutuminen teksteihin ja osallistujien kysymyksiin oli syvällistä ja suureksi avuksi.” 

“…arvostan myös todella paljon sitä, että tunnelma oli rauhallinen. Liian paljon ja liian useissa konferensseissa on koko ajan kiire. Oli mahtavaa, että täällä kiireen tuntua ei kertaakaan ollut. Todella sydänlämpöinen kiitos mahdollisuudesta osallistua työpajaan! Sain tästä niin paljon itselleni, erityisesti uusia kollegoita ja verkostoja sekä ideoita omaan työhön.” – Osallistujilta saatuja palautekommentteja 

***

Akateemisen kirjoittamisen työpaja väitöskirjatutkijoille, 17.-18.8.2022

Seitsemäntoista väitöskirjatutkijaa seitsemästä jäsenyliopistostamme osallistui kaksipäiväiseen kirjoitustyöpajaan kauniissa ja inspiroivassa Hanasaaren konferenssikeskuksessa Espoon ja Helsingin rajalla. Työpajan osallistujille pidettiin kaksi keynote-puhetta: Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Elina Ketonen puhui aiheesta How to understand and optimize the process of academic writing ja professori Auli Toom aiheesta Summary of the PhD Thesis. Lisäksi osallistujat työskentelivät pienryhmissä lukien ja kommentoiden toistensa abstrakteja ja artikkelikäsikirjoituksia, joihin he olivat saaneet myös mentorikommentteja FinEdin senioritutkijoilta. Aikaa riitti myös tutustumiselle, verkostoitumiselle ja kokemusten jakamiselle vertaisryhmässä. Saimme työpajasta paljon myönteistä palautetta ja myös parannusehdotuksia, jotka tulemme huomioimaan ensi vuoden työpajan suunnittelussa ja järjestelyissä.

“All together, kiitos mahtavasta mahdollisuudesta. Sain uskoa omaan tekemiseen ja inspiraatiota jatkaa, jota tulin hakemaankin. Samoin sain niitä keskusteluja, joita väikkäriä tehdessä kokonaan korona-aikana, olen jäänyt kaipaamaan. Kaikki hakemani rahoitushakemukset ovat olleet tuottamattomia, joten usko omaan tutkimukseen ja uraan on ollut koetuksella. Tämä vahvisti uskoa itseen, tutkijan uraan ja tutkimukseeni todella paljon ja sain monta kivaa uutta kontaktia! Kiitos tosi paljon hyvin organisoidusta työpajasta ja jään odottamaan uusia kivoja tapahtumia!” – Palautekommentti osallistujalta

***

FinEd-verkosto järjesti maaliskuussa 2021 Writing by the Hill -artikkelityöpajan jäsenyksiköiden väitöskirjatutkijoille. Artikkelityöpaja toteutettiin etänä ja sen tarkoituksena oli tarjota lisätukea ja antaa palautetta tieteellistä artikkelia kirjoittamassa oleville väitöskirjatutkijoille. Työpaja koostui kolmesta asiantuntijaluennosta sekä mentoreiden ohjaamista kirjoitussessioista. Professorit Kai Hakkarainen ja Pirita Seitamaa-Hakkarainen luennoivat tieteellisestä kirjoittamisprosessista ja akateemisista tietokäytännöistä. Professori Yngve Nordkvelle puhui kirjoittamisesta ja julkaisemisesta tieteellisen aikakauslehden editorin näkökulmasta. Professori Päivi Atjonen esitteli suomalaisista kasvatustieteen väitöskirjoista tehtyä tutkimusta. Tutkimus on julkaistu Kasvatus-lehdessä (2/2020). Artikkelityöpajan mentoreina toimivat Kai Hakkarainen, Pirita Seitamaa-Hakkarainen Helsingin yliopistosta, Satu Perälä-Littunen Jyväskylän yliopistosta, ja Kirsti Lempiäinen, Heli Ruokamo ja Marjaana Kangas Lapin yliopistosta.

Verkkototeutuksena työpaja onnistui hyvin. Kiitos kaikille työpajan osanottajille! Kiitos myös myönteisestä opiskelijapalautteesta!

Writing by the Hill 24−25 March 2021, Rovaniemi ONLINE WORKSHOP
An Article Workshop for Doctoral Researchers organised by the FinEd Network

The Finnish Multidisciplinary Doctoral Training Network on Educational Sciences (FinEd) organises an article workshop for the doctoral researchers of its member units on 24−25 March 2021. The aim of the workshop is to offer additional support and guidance for doctoral researchers’ academic writing and publishing process. Furthermore, the FinEd Network wants to enhance networking among the junior and senior researchers in Finland.

During the workshop article drafts are discussed in small groups led by the mentors of the FinEd Network. The workshop also includes lectures on an academic writing process and an international publishing process. The language of the workshop is English, but the articles can also be in Finnish.

The participants have already been selected. However, common keynote lectures are open for all doctoral researchers from the FinEd network.

The registration time has expired. External participants must register for the joint program HERE. After registration, participants will receive a link to joint lectures.

ONLINE Programme 24–25 March 2021

Wednesday, 24 March
09:00 – 9:15 Welcome to the workshop
Prof. Heli Ruokamo & Dr. Marjaana Kangas, University of Lapland
09:15 – 10:45 Lecture: Academic writing process
Prof. Kai Hakkarainen & Prof. Pirita Seitamaa-Hakkarainen, University of Helsinki
10.45 – 11.00 Parallel workshop instructions
11:00 – 12:00 Lunch break
12:00 – 14:00 Parallel Workshops
14:00 – 14:30 Break
14:30 – 15:00 Lecture: “Getting it out there” – pondering on the experiences of a journal “gatekeeper”, Prof. Yngve Nordkvelle, Inland Norway University College of Applied Sciences
15.00 - 15.15 Closing, prof. Heli Ruokamo


Thursday, 25 March
9:00 – 9:30 Lecture: Writing a dissertation – Lessons learned from the published PhD theses in the educational sciences in 2010-2016, Prof. Päivi Atjonen, University of Eastern Finland 
9:30 – 9:45 Break
9:45 – 11:45 Parallel workshops
11.45 - 12.00 Closing, prof. Heli Ruokamo

Important dates
2 October: Deadline for applications (abstract) Registration* HERE
9 October: Notices of acceptance for the participants  
January 31st: Submit your article draft for the workshop (All accepted participants have a key to the FinEd Moodle environment). Please note that your article does not have to be finished!
24−25 March 2021:
ONLINE WORKSHOP

Who can apply?

A doctoral researcher

  • who is conducting her/his studies in the member unit of the FinEd Network (http://www.fined.fi/en/member-units/),
  • is writing a scientific article connected with her/his doctoral study (but the article does not have to be a part of the dissertation) and is planning to submit it in 2020–2021
  • is the first writer of the article in question, and has a consent of the other writers to participate in the workshop,
  • has a recommendation from her/his supervisor,
  • is able to commit to the writing process and the workshop during in autumn 2020.

Contact information
Marjaana Kangas, marjaana.kangas@ulapland.fi

For additional information about travelling, please contact:
Rovaniemi-Lapland Congresses
Tel. +358 (0)40 484 4462 and +358 (0)40 515 6544
Email: congress@ulapland.fi

Further information on the FinEd Network: http://www.fined.fi/en/fined-2/

***********
Writing by the Lake 9−10 May 2019, Tampere
Satu Uusiautti kertoi luennossaan, mitä tarkoittaa atelodemiourgiopapyrophobia.

FinEd-verkosto järjesti toukokuussa 2019 artikkelityöpajan jäsenyksiköiden väitöskirjatutkijoille. Artikkelityöpajan tarkoituksena oli tarjota lisätukea ja palautetta artikkelia kirjoittamassa oleville väitöskirjatutkijoille. Työpajassa kuultiin myös professori Satu Uusiautin luento akateemisesta julkaisuprosessista ja apulaisprofessori Zsuzsa Millein luento tieteellisestä kirjoittamisesta. Lisäksi työpaja oli tilaisuus tutustua toisiin väitöskirjatutkijoihin ja saada vertaistukea.

Kiitos kaikille työpajan osanottajille!