Organisaatio

FinEd-tohtorikoulutusverkosto rakentuu yliopistokohtaisista tohtoriohjelmista ja tiedekunnista kahdeksassa eri yliopistossa: Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja sen koordinoimista tohtoriohjelmista Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma (SEDUCE) ja Kognition, oppimisen, opetuksen ja kommunikaation tohtoriohjelma (CLIC), Itä-Suomen yliopiston Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten ja Kasvatustieteiden tohtoriohjelmista, Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tohtorikoulusta, Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnasta, Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnasta ja Human Sciences -tohtoriohjelmasta (EUDA-DP), Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta, Turun yliopiston Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelmasta ja Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelmasta sekä Åbo Akademin Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnasta. Verkoston toiminta pohjautuu jäsenyksikköjen vuonna 2015 solmimaan ja vuonna 2021 päivitettyyn sopimukseen.

FinEd-verkoston toiminnasta vastaa johtoryhmä, jossa on yksi varsinainen ja yksi varajäsen kustakin jäsenyksiköstä. Verkoston johtajana toimii johtoryhmän keskuudestaan valitsema professorijäsen, joka on samalla myös johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmän sihteerinä toimii verkostokoodinaattori. FinEd-verkostolla voi olla toimintansa tukena myös erillisiä työryhmiä.

Verkoston koordinoivana yksikkönä vuosina 2022-2023 toimii Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta.

FinEd-verkoston johtoryhmä 2024–2025

Varsinaiset jäsenet:

 • Professori Markku Niemivirta, Itä-Suomen yliopisto (pj.)
 • Professori Auli Toom, Helsingin yliopisto
 • Professori Pigga Keskitalo, Lapin yliopisto
 • Professori Niina Rutanen, Jyväskylän yliopisto
 • Yliopistotutkija, dosentti Pauliina Rautio, Oulun yliopisto
 • Professori Petri Nokelainen, Tampereen yliopisto
 • Professori Tero Järvinen, Turun yliopisto
 • Yliopistonlehtori, dosentti Heidi Höglund, Åbo Akademi
 • Tohtorikoulutettava Anna Kristiina Kokko, Itä-Suomen yliopisto
 • Tohtorikoulutettava Janne Väätäjä, Lapin yliopisto

Varajäsenet:

 • Professori Pirjo Aunio, Helsingin yliopisto
 • Professori Päivi Rasi-Heikkinen, Lapin yliopisto
 • Tutkimuskoordinaattori Milla Saajanaho, Jyväskylän yliopisto
 • Professori Hanna Järvenoja, Oulun yliopisto
 • Yliopistonlehtori, dosentti Vesa Korhonen, Tampereen yliopisto
 • Professori Sara Routarinne, Turun yliopisto
 • Vanhempi yliopistonlehtori Katri Hansell, Åbo Akademi
 • Professori Sonja Kosunen, Itä-Suomen yliopisto

Sihteeri:

 • Tutkijatohtori, projektikoordinaattori Anna Rawlings, Itä-Suomen yliopisto