Väitöskirjat – Helsingin yliopisto

2023
2022
2021
2020
2019
2018
 • Ahonen, Elsi: Miten ja mitä opettaja oppii? Aktiivinen oppiminen opettajan pedagogisen ajattelun osana ja rakentajana
 • Clavert, Maria: Academics’ transformative learning at the interfaces of pedagogical and discipline-specific communities
 • Hannukainen, Kristiina: Tutkijakoulutus, tieto ja tutkijuus tietokapitalistisessa hallinnassa
 • Hannus, Susanna: Pienten askelten tanssi : Performatiivinen etnografia hierarkioiden rakentumisista ja purkamisen mahdollisuuksista kahdella yläkoululla
 • Härkki, Tellervo: Handling Knowledge – Three perspectives on embodied creation of knowledge in collaborative design
 • Ikonen, Tiina: Suomalainen virolainen tarina: Sofi Oksasen Puhdistuksen henkilöhahmojen rakentaminen, ilmentäminen ja tulkinta puvustuksen avulla suomalaisissa näyttämö- ja elokuvasovituksissa
 • Itkonen, Tuija H: Contradictions of Finnish Education: Finnishness, interculturality and social justice
 • Kauppinen, Eila: Moniääninen ruokaympäristö – ruokakasvatuksen mahdollisuudet nuorisotaloilla
 • Kunnari, Irma: Teachers changing higher education : From coping with change to embracing change
 • Medvedeva, Anna: University Internationalization and International Master’s Programs
 • Mustonen, Virpi: Challenges of Expertise and Organizational Learning during the Digital Transformation of Forensic Fingerprint Investigation
 • Puustinen, Mikko: Puhumalla teoretisoitu? Aineenopettajakoulutuksen kasvatustieteellistyminen ja asiantuntijapuhe 1970-luvulta 2010-luvulle
 • Rintakorpi, Kati: Varhaiskasvatuksen tallentamisesta kohti pedagogista dokumentointia
 • Ritella, Giuseppe: Chronotope: an investigation of the spatial and temporal organization in technology-mediated collaborative learning
 • Sekki, Sanna: Arki perhetyön kohteena: Tutkimus uuden työtavan kokeilusta Arki haltuun -hankkeessa
 • Simpson, Ashley: The dialogism of ideologies about equality, democracy and human rights within Finnish education: Many voices and many faces
 • Veintie, Tuija: Revival and regeneration of Indigenous knowledge in intercultural bilingual teacher education: A study in the Ecuadorian Amazonia
 • Vetoshkina, Liubov: Anchoring craft. The object as an intercultural and intertemporal unifying factor
2017
 • Ahtiainen, Raisa: Shades of change in Fullan’s and Hargreaves’s models : Theoretical change perspectives regarding Finnish special education reform
 • Benjamin, Saija: “People who don’t live what we live, don’t understand” : Youths’ experiences of hypermobility
 • Hilander, Markus: Kuvatulkinta ja maantieteellinen tarkkaavaisuus: Semioottinen ajattelutapa nuorten visuaalisen lukutaidon osana
 • Ketonen, Elina: The role of motivation and academic emotions in university studies : The short- and long-term effects on situational experiences and academic achievement
 • Kilasi, Doward Characteristics and Development of Students’ Mathematical Identities: The Case of a Tanzanian Classroom
 • Koivisto, Jaana-Maija: Learning clinical reasoning through game-based simulation: Design principles for simulation games
 • Korhonen, Tiina: Kodin ja koulun digitaalinen kumppanuus
 • Kukkoaho, Silja: Näkymätöntä näkyväksi: Ujon oppilaan kohtaaminen yläkoulussa
 • Lammi, Johanna: Opettajuus yhtenäisen peruskoulun kontekstissa – etnografinen tapaustutkimus
 • Lampi, Hanna: ”Aina liikkeessä”: Tulevaisuuskuvia suomalaisilla, tansanialaisilla, intialaisilla, ghanalaisilla ja isobritannialaisilla lapsilla ja nuorilla 2005–2015
 • Paananen, Maiju: Imaginaries of Early Childhood Education: Societal roles of early childhood education in an era of accountability
 • Pehkonen, Eija: Maahanmuuttajataustaisten naisten koulutuksen kontekstissa rakentuvat identiteetit ja oppimisprosessit
 • Pihlgren-Eveli, Ann-Kristin: Litterär storyline som bidrag till interkulturell pedagogik
 • Rättyä, Kaisu: Kielitiedon didaktiikkaa: Kielentäminen ja visualisointi sanaluokkien ja lauseenjäsenten opetusmenetelminä
 • Saadatmand, Mohsen: A NEW ECOLOGY FOR LEARNING: An Online Ethnographic Study of Learners’ Participation and Experience in Connectivist MOOCs
 • Saloranta, Seppo: Koulun toimintakulttuurin merkitys kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamisessa perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 kouluissa
 • Samppala, Marja-Liisa: Käsityksiä ja kokemuksia laitoshuoltajaopiskelijoiden oppimisesta työpaikalla
 • Taar, Jaana: Interthinking in Estonian Home Economics Education
 • Tammi, Tuure: Poliittinen prosessi ja demokratiakokeilujen tartunnat koulun arjessa
 • Väisänen, Eija: Laskemisen sujuvuus osana matemaattisia taitoja: Sujuvuuden seuranta ja matemaattisten taitojen tukeminen alakoulussa
 • Zhao, Pei: Reflecting arts education with Information Communication Technologies from Finland to China Policy analysis and digital literacy analysis of arts teachers’ use of ICTs
2016
 • Alemanji, Aminkeng Atabong: Is there such a thing…? A study of antiracism education in Finland.
 • Berg, Venla: On the evolution of personality – Insights from contemporary Western humans
 • Bofah, Emmanuel Adu-tutu: A Cross-cultural Analysis of the Dimensions of Mathematics-related Affect: Assessing the psychometric properties and the relationship with achievement
 • Hahl, Kaisa: Interculturality and English as a lingua franca – Internationalizing teacher education
 • Hansen, Petteri: Opettajankoulutuksen hankeohjauksen mahdollisuudet ja rajat: Kahden politiikkalähtöisen kehittämishankkeen järjestelmäteoreettinen analyysi
 • Heilala, Cecilia: The child in the eye of the storm unveiling the war child syndrome
 • Hilppö, Jaakko: Children’s Sense of Agency: a Co-Participatory Investigation
 • Hohti, Riikka: Classroom matters: Research with children as entanglement
 • Ikävalko, Elina: Vaikenemisia ja vastarintaa: Valtasuhteet ja toiminnan mahdollisuudet oppilaitosten tasa-arvosuunnittelussa
 • Janhonen, Kristiina: Adolescents’ Participation and Agency in Food Education
 • Juntunen, Pirkko: Enjoy Playing! Introducing a new technology-based together playing approach to complement traditional teaching in music schools: A study of an audio supported practice aid for first and second grade string instrument students
 • Kaatrakoski, Heli: Conceptualising Customers in the Public Sector: An Activity-theoretical Analysis
 • Kangas, Jonna: Enhancing children’s participation in early childhood education through participatory pedagogy
 • Kivistö, Kati: ”En mä oikein tiennyt, mihin olin hakeutumassa. Kaikesta on kuitenkin selvitty ja vaikeudet voitettu. Paljon olis kerrottavaa siitä, mitä oon oppinut.”: Rauhanturvaajien kuvauksia rauhanturvatehtävään hakeutumisesta, rauhanturvatyön merkityksestä sekä kohdatuista haasteista rekrytoinnissa ja koulutuksessa huomioitavaksi
 • Koskinen, Rauno: Mielekäs oppiminen matematiikan opetuksen lähtökohtana: Systemaattinen analyysi Journal for Research in Mathematics Education aikakauslehden artikkelien pohjalta
 • Kosunen, Sonja: Families and the Social Space of School Choice in Urban Finland
 • Kuusisaari, Hanna: Kehittävä kollaboraatio: Uuden tiedon tuottaminen opettajien lähikehityksen vyöhykkeellä
 • Laine, Sonja: Finnish elementary school teachers perspectives on gifted education
 • Layne, Heidi: ”Contact Zones” in Finnish (intercultural) education
 • Leiviskä, Anniina: Hans-Georg Gadamer’s Philosophical Hermeneutics in the Philosophy of Education: Beyond Modernism and Postmodernism
 • Mikander, Pia: Westerners and others in Finnish school textbooks
 • Niemi, Pia-Maria: Creating A Sense of Membership in Basic Education: The contributions of Schoolwide Events
 • Nieminen, Eeva-Liisa: Ninth Grade Students Generating Interest in Physics and Chemistry: An Interpretive Study of Students Discourse in a Science Class in Finland
 • Nislin, Mari: Nerve-wracking or rewarding? A multidisciplinary approach to investigating work-related well-being, stress regulation and quality of pedagogical work among early childhood professionals
 • Pesonen, Henri: Sense of belonging for students with intensive special education needs: An exploration of students’ belonging and teachers’ role in implementing support
 • Rajala, Antti: Toward an agency-centered pedagogy: A teacher’s journey of expanding the context of school learning
 • Räty, Kaisa: Erityinen tuki elinikäisen oppimisen mahdollistajana ammatillisessa aikuiskoulutuksessa
 • Schatz, Monika: EDUCATION AS FINLAND S HOTTEST EXPORT? A Multi-Faceted Case Study on Finnish National Education Export Policies
 • Siirilä, Jani: Tulkintoja kestävän kehityksen käsitteestä YK:n kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen teemavuosikymmenen 2005-2014 yhteydessä
 • Tuohilampi, Laura: Deepening mathematics related affect research into social and cultural: Decline, measurement and significance of students’ multi-level affect in Finland and Chile
 • Valtonen, Juha: Askelmerkkejä liikuntaa opettavaksi luokanopettajaksi: Opettajankoulutusta edeltävät liikunnan sosialisaatioympäristöt, koetut vahvuudet ja käsitykset hyvästä liikunnanopetuksesta
 • Vivitsou, Marianna: Social media and networks as communicative acts: vulnerabilities and possibilities for the pedagogies of the future: An empirical hermeneutical study of Finnish and Greek teachers and students experiences
 • Wallinheimo, Kirsi: Vieraan kielen opetus ja opiskelu virtuaaliympäristössä: Kielididaktinen tapaustutkimus ruotsin kielen monimuoto-opetuksesta ja -opiskelusta Helsingin yliopiston kielikeskuksessa
2015
 • Aarnio, Matti: Collaborative knowledge construction in the context of problem-based learning: Exploring learning from conflicting ideas and knowledge
 • Chua, Joey: Dance talent development
 • Eränpalo, Tommi: Pelillisyys tuo esiin nuorten kansalaispätevyyttä: Analyysejä nuorten yhteiskunnallisesta deliberaatiosta
 • Hyytinen, Heidi: Looking Beyond the Obvious: Theoretical, Empirical and Methodological Insights into Critical Thinking
 • Häikiö, Kaarina: Potilas ja hoitotakuu terveyspolitiikan ristiaallokossa: Potilaan asema ja hoitotakuu-uudistus valtionhallinnon sekä kansanterveysjärjestöjen näkökulmasta 2004-2010.
 • Jansson, Satu-Mari: Teatteri ja draama työn oppimismuotoina
 • Kalu, Emmanuel Okwara: Towards bettering HIV/AIDS understandings : A phenomenographic-comparison of the conceptions of HIV-positive university students in Finland and Nigeria
 • Klenberg, Liisa: Assessment and development of executive functions in school-age children
 • Kärki, Ilari: Uusliberalismia vai ei? Suomalaista perusopetusta koskevien koulutuspoliittisten kasvatus- ja opetustavoitteiden arvot vuosina 1994-2012 Shalom Schwartzin arvoteorian valossa
 • Käyhkö, Leena: ’Kivi kengässä’ – opettajat yrittäjyyskasvatuksen kentällä: Tutkimus koulun ja paikallisyhteisön kumppanuudesta
 • Litmanen, Topi: Stressful, important and rewarding: How higher education students experience learning in different environments
 • Meretniemi, Maija: Hyvä koti ja henkinen äitiys lastentarhatyön esikuvina: Aate- ja käsitehistoriallinen tutkielma Suomen varhaiskasvatuksen taustasta
 • Nevanen, Saila: Focusing on arts education from the perspectives of learning, wellbeing, environment and multiprofessional collaboration: Evaluation research of an arts education project in early childhood education centres and schools
 • Niemelä, Reko: Inclusionary practices in a Finnish pre-primary school context
 • Niemi, Anna-Maija: Erityisiä koulutuspolkuja? Tutkimus erityisopetuksen käytännöistä peruskoulun jälkeen
 • Pyyry, Noora: Hanging out with young people, urban spaces and ideas: Openings to dwelling, participation and thinking
 • Repo, Laura: Bullying and its prevention in early childhood education
 • Rämä, Irene: Yhdessä luotua: Tutkimus autismin kirjon vuorovaikutuksesta peruskoulun kontekstissa
 • Sahlstedt, Heli: Pedagogisesti yhtenäinen peruskoulu: Tapaustutkimus opettajien, oppilaiden ja huoltajien näkemyksistä
2014
 • Asikainen, Henna: Successful learning and studying in Biosciences: Exploring how students conceptions of learning, approaches to learning, motivation and their experiences of the teaching-learning environment are related to study success
 • Chang, Chia-Chien: Highly Educated Taiwanese Women Seeking a Self-Acceptable Social Position in Finland
 • Guttorm, Hanna: Sommitelmia ja kiepsahduksia: Nomadisia kirjoituksia tutkimuksen tulemisesta (ja käsityön sukupuolisopimuksesta)
 • Helin, Mari: Opettajien ammatillisen kehittymisen jatkumo − yliopiston ja koulujen kumppanuus
 • Johnson Longfor, Rita Waye: Exploration in Language Didactics and in Teachers’ Pedagogical Thinking: Secondary School Language Teachers’ Conceptions and Methods of Teaching English as a Second Language in Cameroon
 • Kangas, Kaiju: The Artifact Project. Promoting Design Learning in the Elementary Classroom
 • Koli, Annarita: Työn mieltä etsimässä : Työhyvinvoinnin edistäminen ammatinopettajien työssä
 • Lakka, Jari: Yhteen- ja vähennyslaskustrategioiden rakentaminen alkuopetuksen matematiikassa: Yhden luokan oppilaiden erilaiset oppimispolut tehokkaisiin strategioihin
 • Latva-Karjanmaa, Raija. Own pace, own space, own face, human, and tool support: Mediators in web-based self-regulation learning
 • Mietola, Reetta: Hankala erityisyys: Etnografinen tutkimus erityisopetuksen käytännöistä ja erityisyyden muotoutumisesta yläkoulun arjessa
 • Mononen, Riikka: Early mathematics interventions: Supporting young children with low performance in mathematics
 • Pelli-Kouvo, Päivi: Toimintatutkimus CLIL-opetuksesta: LEO-mallin kehittäminen
 • Posti-Ahokas, Hanna: Tanzanian Female Students’ Perspectives on the Relevance of Secondary Education
 • Pulkka, Antti-Tuomas: The interaction of motivation and learning environment: The role of goal orientations in students course evaluations
 • Rytkönen, Anni: University of Helsinki teachers as users and adopters of change of web-based learning environments in teaching
 • Sakurai, Yusuke: Understanding factors contributing to the academic engagement of international university students
 • Sepp, Anu: From music syllabi to teachers’ pedagogical thinking: a comparative study of Estonian and Finnish basic school music education
 • Tahkokallio, Leena: Lastentarhanopettajan ammatillinen kehittyminen havainnointiin perustuvan reflektion avulla
 • Talvio, Markus: How do teachers benefit from training on social interaction skills? Developing and utilising an instrument for the evaluation of teachers social and emotional learning
 • Toivonen, Kaisu Maria: Persoonan eettinen kasvu ja kasvatus jälkimodernissa ajassa suomalaisen kasvatusjärjestelmän kautta tulkittuna
 • Vainikainen, Mari-Pauliina: Finnish primary school pupils performance in learning to learn assessments: A longitudinal perspective on educational equity
 • Vekkaila, Jenna: Doctoral student engagement: The dynamic interplay between students and scholarly communities
 • Zilliacus, Harriet: Supporting Students Identities and Inclusion in Minority Religious and Secular Ethics Education: A Study on Plurality in the Finnish Comprehensive School
2013
 • Bernelius, Venla: Eriytyvät kaupunkikoulut : Helsingin peruskoulujen oppilaspohjan erot, perheiden kouluvalinnat ja oppimistuloksiin liittyvät aluevaikutukset osana kaupungin eriytymiskehitystä
 • Jauhiainen, Johanna: Effects of an in-service training program on physics teachers’ pedagogical content knowledge: The role of experiments and interacting bodies in teaching Newtonian mechanics
 • Kelo, Marjatta: Empowering patient education: Development of educational intervention for school-age children with type 1 diabetes and their parents
 • Lähteenmäki, Minna: Lapsi turvapaikanhakijana: Etnografisia näkökulmia vastaanottokeskuksen ja koulun arjesta
 • Loukomies, Anni: Enhancing Students Motivation towards School Science with an Inquiry – Based Site Visit Teaching Sequence: A Design – Based Research Approach
 • Paane-Tiainen, Tuulia: Murtuuko muuri: Lääkäriverkko pyrkimyksenä muuttaa alueellista yhteistyötä Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä
 • Panula, Anne-Mari: Lukemisvaikeudet ja osa-aikainen erityisopetus: Seurantatutkimus esikoulusta yhdeksännen luokan loppuun
 • Riitaoja, Anna-Leena: Toiseuksien rakentuminen koulussa: Tutkimus opetussuunnitelmista ja kahden helsinkiläisen alakoulun arjesta
 • Seppälä, Hannele: Students’ scientific thinking in higher education: Logical thinking and conceptions of scientific thinking in universities and universities of applied sciences
 • Sothayapetch, Pavinee: A comparative study of science education at the primary school level in Finland and Thailand
 • Tapola, Anna: Motivational dynamics in the learning context: Interaction of individual and situational factors
2012
 • Hongisto, Lasse: Luonnontieteen historian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla: kehittämistutkimus lukion historianopetuksen mahdollisuuksista
 • Hotti, Ulla Maria: Akateeminen opetussuunnitelma innovaationa: Aineenopettajan pedagogiset opinnot 2005 2008 -opetussuunnitelman toteutuminen pedagogisena ja didaktisena opiskelu- ja oppimisympäristönä opettajuuden kehittymisen kannalta opiskelijoiden kokemana
 • Juuti, Sini: Piano Musicians Identity Negotiations in the Context of the Academy and Transition to Working Life: A Socio-cultural Approach
 • Mikkonen, Johanna: Interest in university studies: Its role and relation to other motivational variables
 • Mullola, Sari: Teachability and School Achievement: Is Student Temperament Associated with School Grades?
 • Oksanen, Ulla: Merkkejä tietoyhteiskunnan maisemasta vuonna 2015: Näkökulmia käytäntöperustaisen semiotiikan teoriaan ja metodologiaan sekä lukiolaisten piirrosten tulkintaan
 • Patrikainen, Sanna: Luokanopettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta matematiikan opetuksessa
 • Rahman, Helinä: Finnish Pupils’ Communicative Language Use of English in Interviews in Basic Education Grades 1 – 6
 • Stubb, Jenni Katarina: Becoming a scholar: The dynamic interaction between the doctoral student and the scholarly community
 • Tuominen-Soini, Heta: Student motivation and well-being: Achievement goal orientation profiles, temporal stability, and academic and socio-emotional outcomes
 • Vainio, Jenny: Hegemony, contradiction, and gender in the context of Finnish university physics
2011
 • Freeman, Stephanie: Constructing a Community: Myths and Realities of the Open Development Model
 • Haarala-Muhonen, Anne: Oikeustieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden haasteet opiskelussa
 • Hakala, Liisa: Monologeista dialogiksi: Keskustelua koulusta käytävien ohipuhumisten muuttamisesta neuvotteluksi sosiaalisen konstruktionismin hengessä.
 • Harlamov-Elo, Anna: Supistamista, rationalisointia vai kehittämistä? Valtiovarainministeriön järjestelyosaston järjestämän henkilöstökoulutus- ja tutkimustoiminnan rakentuminen osaksi valtionhallintoa vuosina 1943-1971
 • Heikkilä, Annamari: University Students’ Approaches to Learning, Self-Regulation, and Cognitive and Attributional Strategies: Connections with Well-Being and Academic Success
 • Kajamaa, Anu: Unraveling the helix of change: An activity-theoretical study of health care change efforts and their consequences
 • Kauko, Jaakko: Korkeakoulupolitiikan dynamiikat Suomessa
 • Kivilehto, Sari: ”Kyl mä varmaan kohta ymmärrän.” : Asunnon suunnittelu -opetusohjelma oppilaiden ajattelun ja oppimisen haastajana peruskoulun kotitalousopetuksessa
 • Kuusisto, Arniika: Growing up in Affiliation with a Religious Community: A Case Study of Seventh-day Adventist Youth in Finland
 • Lang, Tarja: Myyttisestä sankarirehtorista opistoäidiksi ja manageriksi: Sukupuolen näkökulma kansalais- ja työväenopiston johtajuuteen
 • Malin, Anne: Kotitalouden opetustilat osana kehittyvää oppimisympäristöä: asumistoiminnot ja opetussuunnitelma muutoksen määrittäjinä
 • Mälkki, Kaisu: Theorizing the Nature of Reflection
 • Matilainen, Mia: Ihmisoikeuskasvatus lukiossa — outoa ja itsestään selvää
 • Nieminen, Juha: Dimensions of University Student Learning in Medicine and Pharmacy
 • Pereira Querol, Marco Antonio: Learning Challenges in Biogas Production for Sustainability: An activity theoretical study of a network from a swine industry chain
 • Poukka, Päivi: Moral Education in the Japanese Primary School Curricular Revision at the Turn of the Twenty-first Century: Aiming at a Rich and Beautiful Kokoro
 • Raatikainen, Eija: Luottamus koulussa: Tutkimus yhdeksännen luokan oppilaiden luottamus- ja epäluottamuskertomuksista ja niiden merkityksestä oppilaiden kouluarjessa
 • Sarromaa Hausstätter, Rune: The traditionalism-inclusionism controversy in special education: a conceptual analysis
 • Stenberg, Katariina: Working with Identities Promoting Student Teachers Professional Development
 • Vesterinen, Olli: Media Education in the Finnish School System: A Conceptual Analysis of the Subject Didactic Dimension of Media Education
 • Virkkunen, Arto: Liikunnanopettaja sosioeettisenä kasvattajana
2010
 • Antikainen, Maire: Matkalla suomalaiseksi ja hoiva-alan ammattilaiseksi? Venäläis- ja virolaistaustaisten naisten ja suomalaisuuden kohtaamiset kuulumista rakentamassa
 • Gerouki, Margarita: Exploring primary school sex education in Greece: policies and praxis
 • Hailikari, Telle: Assessing university students’ prior knowledge
 • Kantola, Tarja: Transcending “the Impossible” : From Dead End to Expansive Learning
 • Kaukoluoto, Eeva: Onko varhaisen tuen päiväkoti mahdollinen? Tutkimus varhaiskasvatuksen yhteisöllisestä kehittämisestä
 • Kiilu, Kristi: The Development of the Concept of Music Education in Estonian Kindergartens, 1905-2008: a Historical–Critical Overview
 • Koistinen, Matti: Nuorten hyvinvointi, opiskelu ja opinto-ohjaus erityisen koulutustehtävän saaneessa lukiossa
 • Korppoo, Maijaleena: Laatutyöhön sitoutumisen edellytykset ammattikorkeakoulussa
 • Lakkala, Minna: How to design educational settings to promote collaborative inquiry: Pedagogical infrastructures for technology-enhanced progressive inquiry
 • Onnismaa, Eeva-Leena: Lapsi, lapsuus ja perhe varhaiskasvatusasiakirjoissa 1967-1999
 • Parpala, Anna: Exploring the experiences and conceptions of good teaching in higher education: Development of a questionnaire for assessing students’ approaches to learning and experiences of the teaching-learning environment
 • Rainio, Anna Pauliina: Lionhearts of the Playworld : An ethnographic case study of the development of agency in play pedagogy
 • Repo, Saara: Yhteisöllisyys voimavarana yliopisto-opetuksen ja -opiskelun kehittämisessä
 • Salonen, Arto O: Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena
 • Törmänen, Minna: Auditory – Visual Matching in Learning Disabilities: Intervention Studies from Finland and Sweden
 • Venäläinen, Salla: Interaction in the Multicultural Classroom: Towards Culturally Sensitive Home Economics Education

Linkki Helsingin yliopiston julkaisutietokantaan.