Väitöskirjat – Jyväskylän yliopisto

2023
2022
Jyväskylän yliopistossa valmistuneet väitöskirjat:

Vuo­si­na 2012-2021 val­mis­tu­neet kas­va­tus­tie­teel­li­set väi­tös­kir­jat

2011
 • Kimonen, Eija: Kasvatus ja yhteiskunta yhteiskunnallisesti erilaisissa maissa 1900-luvulla: vertaileva tutkimus koulun ulkopuolelle orientoivasta työ- ja toimintakasvatuksesta Yhdysvalloissa ja Intiassa
 • Lahtero, Tapio: Yhtenäiskoulun johtamiskulttuuri: symbolis-tulkinnallinen näkökulma
 • Lassenius, Yvonne: Utvecklingen av vårdlärarnas kulturkompetens: en kvalitativ studie som fokuserar på lärarna i mångkulturella lärandemiljöer i Finland
 • Murtorinne-Lahtinen, Minna: Äitipuolen identiteetin rakentaminen uusperheessä
 • Mägi, Katrin: Achievement goals, achievement behaviours, and skill development in the school and home context: their antecedents and correlates
 • Nikkola, Tiina: Oppimisen esteet ja mahdollisuudet ryhmässä: syyllisyyden kehittyminen syntipukki-ilmiöksi opiskeluryhmässä ohjaajan tulkitsemana
 • Partanen, Anne: ”Kyllä minä tästä selviän.” Aikuisopiskelijat koulutustarinansa kertojina ja koulutuksellisen minäpystyvyytensä rakentajina
 • Pulkkinen, Seppo: Valmentajataustan merkitys rehtorin työssä
 • Puro, Erika: Peruskoulun erityisopetuksen laatu oppilaiden, huoltajien, koulunkäyntiavustajien, opettajien ja rehtorien arvioimana
 • Ruohotie-Lyhty, Maria: Opettajuuden alkutaival. Vastavalmistuneen vieraan kielen opettajan toimijuus ja ammatillinen kehittyminen
 • Soanjärvi, Katariina: Mitä on ammatillinen nuorisotyö? Nuorisotyön villiä kenttää kesyttämässä
 • Törmä, Elina: Tutkivana opettajana arvioinnin olemusta etsimässä: kertomus oppilaan kasvua tukevan arvioinnin kehittämisestä yksilöllisenä ja yhteistoiminnallisena prosessina
2010
 • Alemayehu, Teklemariam: Effects of intervention on psychosocial functioning of hearing and hard of hearing children in selected primary schools of Addis Ababa, Ethiopia
 • Karjalainen, Merja: Ammattilaisten käsityksiä mentoroinnista työpaikalla
 • Koivula, Merja: Lasten yhteisöllisyys ja yhteisöllinen oppiminen päiväkodissa
 • Kuronen, Ilpo: Peruskoulusta elämänkouluun. Ammatillisesta koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tarinoita peruskoulusuhteesta ja elämänkulusta peruskoulun jälkeen
 • Leivo, Marjaana:  Aikuisena opettajaksi. Aikuisopiskelijoiden merkittävät oppimiskokemukset opettajan työn ja opettajankoulutuksen vuorovaikutuksessa
 • Mahlakaarto, Salme: Subjektiksi työssä. Identiteettiä rakentamassa voimaantumisen kehitysohjelmassa
 • Nykänen, Seija: Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa – Matkalla verkostojohtamiseen?
 • Pulli, Tuula: Totta ja unta: draama puhe- ja kehitysvammaisten ihmisten yhteisöllisenä kuntoutuksena ja kokemuksena
 • Siiskonen, Tiina: Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen