Väitöskirjat – Oulun yliopisto

2023
2022
2021
2020
2019
2018
 • Juutinen, Jaana: Inside or outside? Small stories about the politics of belonging in preschools
 • Knihtilä Aila: Eetoksena hyvyys ja kauneus. Taiteilija ja musiikkikasvattaja Anna-Liisa Antila-Kaljusen toimintaelämäkerta
 • Mertala, Pekka: Two worlds collide? Mapping the third space of ICT integration in early childhood education
 • Mertaniemi, Seija: Seitsemäsluokkalaisten kerrontaa kirjoittamisestaan opetusta eheyttävässä moniaineprojektissa
 • Pihkala, Suvi: Touchable matters: reconfiguring sustainable change through participatory design, education, and everyday engagement for non-violence
 • Rene, Suša: Social cartographies of internationalization of higher education in Canada. A study of exceptionalist tendencies and articulations
 • Tuomisto, Timo: Kansanopistopedagogiikka kolmessa kristillisessä kansanopistossa
 • Välitalo, Riku: The Philosophical Classroom: balancing educational purposes
2017
 • Irjala, Marja: Osallinen, syrjässä, marginaalissa, onnellinen? Tutkimus oppisopimuskoulutuksen erityisopiskelijoista Suomessa ja Saksassa
 • Kurki, Kristiina: Young children’s emotion and behaviour regulation in socio-emotionally challenging situations
 • Lassila, Erkki: Tensions in the relationships: exploring Japanese beginning teachers’ stories
 • Rönkä, Anna Reetta: Experiences of loneliness from childhood to young adulthood : study of the Northern Finland Birth Cohort 1986
 • Smeds, Pia: Ruokakasvatus – kestävyys, ruoka ja oppiminen
2016
 • Jokela, Nina: Saksan ääntäminen laulusarjassa Frauenliebe und Leben: tutkimuskohteena eksperttilaulajat
 • Kestilä, Sointu: Nuoreksi aikuiseksi epävakaassa kasvuympäristössä: nuorten kokemuksia arjessa selviytymisestä ja kasvuolosuhteista lastensuojelulapsena
 • Knihtilä, Aila: Eetoksena hyvyys ja kauneus: taiteilija ja musiikkikasvattaja Anna-Liisa Antila-Kaljusen toimintaelämäkerta
 • Kontturi, Heikki: Oppimisen itsesäätelyn ilmeneminen ja kehittymisen tukeminen alakoulun oppimiskontekstissa
 • Mykkänen, Arttu: Young children’s success in learning situations: actions, views and appraisals in learning contexts
 • Oikarinen, Juho: Technology-enhanced statistics learning experiment: a case study at upper secondary level
 • Palmgren-Neuvonen, Laura: Social interaction in the context of new literacies: pedagogical potentials of publishing-oriented learner-generated video production
 • Sulkakoski, Marjut: ”Ihan vaan perusasiat pitää osata hyvin”: ammattikorkeakoulujen insinööriopiskelijoille lukion kokemusten pohjalta rakentunut matematiikkakuva
 • Suša, Rene: Social cartographies of internationalization of higher education in Canada: a study of exceptionalist tendencies and articulations
 • Watanabe, Ryoko: Listening to the voices of dementia: the therapist’s teaching-learning process through co-construction of narrative and the triadic relationship with Alzheimer’s disease sufferers
2015
 • Alasuutari, Hanna: Towards more ethical engagements in North–South education sector partnerships
 • Kaukko, Mervi: Participation in and beyond liminalities: action research with unaccompanied asylum-seeking girls
 • Kinnunen, Susanna: How are you? The narrative in-between spaces in young children’s daily lives
 • Mäki, Päivi: Opettajana ja kehittäjänä: vertaismentorointiryhmässä kehittäjäopettajan ammatillista identiteettiä kertomassa
 • Määttä, Elina: Setting young children up for success: approaching motivation through children’s perceptions of their ability
 • Pesonen, Jaana: Multiculturalism as a challenge in contemporary Finnish picture books: reimagining sociocultural categories
 • Pudas, Anna-Kaisa: A moral responsibility or an extra burden? A study on global education as part of Finnish basic education
 • Räisänen, Sari: Changing literacy practices: a becoming of a new teacher agency
 • Sitomaniemi-San, Johanna: Fabricating the teacher as researcher: a genealogy of academic teacher education in Finland
2014
 • Bruce Judy: Framing ethical relationality in teacher education. Possibilities and challenges for global citizenship and service-learning in the physical education curriculum in Aotearoa/New Zealand
 • Hanhela, Teemu: Educational perspectives on recognition theory
 • Kaunisto, Saara-Leena: ”Täällä sai puhua sen, mitä kenties muualla ei”: opettajien vertaisryhmä kerronnallisena ympäristönä
 • Lutovac, Sonja: From memories of the past to anticipations of the future: pre-service elementary teachers’ mathematical identity work
 • Malmberg, Jonna: Tracing the process of self-regulated learning –students’ strategic activity in g/nStudy learning environment
 • Näykki, Piia: Affective and effective collaborative learning: process-oriented design studies in a teacher education context
 • Rantanen, Antti: Development of methodology for assessing counseling interactions: developing the Counselor Response Observation System and assessing applicability of heart rate variability to the measurement of client emotions during verbal reporting
 • Salo, Raimo: Opettajien osaamisen ja opetuksen kehittäminen perusopetukseen valmistavassa opetuksessa
 • Suorsa, Teemu: Todellisinta on mahdollinen: systeeminen ja subjektitieteellinen näkökulma kasvatuspsykologiseen kokemuksen tutkimukseen
 • Villanen, Heli: Our place, my future and their project:  reflecting children’s lifeworld in education for sustainable development
 • Virkkula, Esa: ”Soittaminen ammattilaisen kanssa on paras tapa oppia”:  työpajaperustainen työssäoppiminen muusikoiden ammatillisessa koulutuksessa
2013
 • Alanko, Anu: Osallisuusryhmä demokratiakasvatuksen tilana: tapaustutkimus lasten ja nuorten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa
 • Autti, Outi: Valtavirta muutoksessa: vesivoima ja paikalliset asukkaat Kemijoella
 • Belt, Aino: Kun työrauha horjuu: kotitalousopettajien käsityksiä työrauhahäiriöistä ja niiden taustatekijöistä
 • Erkkilä, Tuomas: Pedagogiikka Tapiolan kuorossa ja Kari Ala-Pöllänen yhteistoiminnallisena lapsikuoronjohtajana
 • Kontio, Mari: Jaetun ymmärryksen rakentuminen moniammatillisten oppilashuoltoryhmien kokouksissa
 • Kovalainen, Minna: The social construction of learning and teaching in a classroom community of inquiry
 • Oinas-Kukkonen, Heikki: Alkoholistin ja hänen läheisensä samanaikainen toipuminen vapauttavana oppimisprosessina Minnesota-hoidossa
 • Pääkkönen, Leena: Nuorten musisointiprosessi koulussa toteutetussa konserttiprojektissa: musiikkiluokkalaisten kertomukset yhdessä tekemisestä
 • Vuopala, Essi: Onnistuneen yhteisöllisen verkko-oppimisen edellytykset: näkökulmina yliopisto-opiskelijoiden kokemukset ja verkkovuorovaikutus
2012
 • Heikkinen, Mervi: Sexist harassment as an issue of gender equality politics and policies at university
 • Kontio, Kimmo: Luonto ja sivistys Jean-Jacques Rousseaun kasvatusajattelussa: tutkielma Émilestä
 • Koskela, Jani: Discontinuity as theoretical foundation to pedagogy: Existential phenomenology in Otto Friedrich Bollnow’s philosophy of education
 • Laru, Jari: Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices
 • Leinonen, Rauni: Ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittäminen: Opiskeluorientaatiot ja opinnäytetyön vertaistilanteet opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymisen tukena
 • Louhela, Virpi: Kuulluksi tulemisen pedagogiikka kaikille yhteisessä koululiikunnassa
 • Varis, Markku: Kielikäsitys yläkoulun äidinkielen oppikirjoissa
 • Viljamaa, Elina: Lasten tiedon äärellä: äidin ja lasten kerronnallisia kohtaamisia kotona
2011
 • Bluemink, Johanna: Virtually face to face: enriching collaborative learning through multiplayer games
 • Brėdikytė, Milda: The zones of proximal development in children’s play
 • Lanas, Maija: Smashing potatoes – challenging student agency as utterances
 • Stevenson, Blair: Reflecting on culture in the classroom: complexities of navigating third spaces in teacher education
 • Strauss, Hannah: For the Good of Society: public participation in the siting of nuclear and hydro power projects in Finland
 • Törmä, Tiina: Juovasta äidistä raittiiksi äidiksi – alkoholismista toipumisen prosessi äitien kertomana
 • Uitto, Minna: Storied relationships: Students recall their teachers
2010
 • Hurme, Tarja-Riitta: Metacognition in group problem solving—a quest for socially shared metacognition
 • Huuki, Tuija: Koulupoikien statustyö väkivallan ja välittämisen valokiilassa
 • Järvenoja, Hanna: Socially shared regulation of motivation and emotions in collaborative learning
 • Jokikokko, Katri: Teachers’ intercultural learning and competence
 • Juntunen, Anne-Leena: Uusia työtapoja päiväkotityöhön: tutkimus sosionomi (AMK) -koulutuksen asiakastyön harjoittelusta
 • Manninen, Sari: ”Iso, vahva, rohkee – kaikenlaista”: maskuliinisuudet, poikien valtahierarkiat ja väkivalta koulussa
 • Rautio, Pauliina: Writing about everyday beauty in a northern village: an argument for diversity of habitable places
 • Udd, Anssi-Pekka: Pedagogiikan konstruktivistinen orientaatio opettajaksi opiskelevien kokemana

Linkki Oulun yliopiston julkaisutietokantaan.