Verkoston toiminnan koordinointi

Verkoston koordinoivana yksikkönä vuosina 2020−2021 toimii Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta.

FinEd-verkoston johtaja

Professori Heli Ruokamo
heli.ruokamo@ulapland.fi, 040 587 9090

Verkoston johtaja vastaa verkoston toiminnasta ja taloudesta. Johtaja edistää yhdessä koordinaattorin ja johtoryhmän kanssa verkoston yhteistyötä muiden tohtoriohjelmien, tutkijaryhmien ja tutkimuslaitosten kanssa, koordinoi tätä koskevaa kehittämistoimintaa sekä vahvistaa verkoston kansainvälistä vaikuttavuutta ja yhteistyösuhteita.

FinEd-verkoston koordinaattori

Yliopistonlehtori, dosentti Marjaana Kangas
marjaana.kangas@ulapland.fi

Koordinaattori vastaa verkoston käytännön toiminnasta sekä toiminnan kehittämisestä yhdessä johtajan ja johtoryhmän kanssa. Hänen työtehtäviinsä kuuluu muun muassa versoston seminaarien suunnittelu ja toteutus, taloushallinto sekä FinEd-verkoston sisäinen ja ulkoinen viestintä.