FinEd – kasvatusalan monitieteinen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto

Kasvatusalan monitieteinen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto (The Finnish Multidisciplinary Doctoral Training Network on Educational Sciences, FinEd) on kahdeksan kasvatustieteellistä tohtorikoulutusta antavan yliopistoyksikön yhteistyöverkosto.

FinEd-verkosto toimii näiden yksikköjen tohtoriohjelmien yhteistyön foorumina ja sitoo yhteen monitieteellistä kasvatusalan tutkimusta tekeviä tohtorikoulutettavia ja ohjaajia. FinEd-verkoston tehtävänä on kasvatustieteellisen tutkijakoulutuksen kehittäminen, verkostoitumisen vahvistaminen ja hyvien käytäntöjen vertailu ja levittäminen. Verkosto voi myös antaa jäsenyksiköilleen suosituksia ja ohjeistuksia.

FinEd-verkoston keskeisiä toimintamuotoja ovat vuosittainen väitöskirjatutkijoille järjestettävä seminaari, mentoripooli sekä jäsenyksiköiden välinen tiedonvaihto ja vuorovaikutus.