Toiminta

FinEd-verkosto kehittää ja koordinoi jäsenyksikköjensä tohtorikoulutuksen kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Se lisää jäsenyksikköjen välistä vuorovaikutusta, tiedonvaihtoa ja hyvien käytäntöjen jakamista. FinEd-verkoston keskeisiä toimintamuotoja ovat vuosittainen väitöskirjatutkijoille järjestettävä seminaari, mentoripooli sekä tietojen kerääminen jäsenyksiköiden väitöskirjatutkimuksista. Lisäksi verkoston tavoitteena on vuoden 2018 aikana suunnitella kansallinen monitieteinen tohtorikoulutuksen kurssitarjotin.

Kaikki jäsenyksikköjen väitöskirjatutkijat ja ohjaajat ovat FinEd-verkoston jäseniä ja voivat ottaa osaa sen tarjoamaan toimintaan.