Toiminta

FinEd-verkosto kehittää ja koordinoi jäsenyksikköjensä tohtorikoulutuksen kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Se lisää jäsenyksikköjen välistä vuorovaikutusta, tiedonvaihtoa ja hyvien käytäntöjen jakamista. FinEd-verkoston keskeisiä toimintamuotoja ovat vuosittainen väitöskirjatutkijoille järjestettävä seminaari, mentoripooli sekä tietojen kerääminen jäsenyksiköiden väitöskirjatutkimuksista.

Kaikki jäsenyksikköjen väitöskirjatutkijat ja ohjaajat ovat FinEd-verkoston jäseniä ja voivat ottaa osaa sen tarjoamaan toimintaan.