Väitöskirjat – Lapin yliopisto

2023
2022
2021
2020
2019
2018
 • Begum, Shahnaj: Ageing and gender in the Nordic Arctic
 • Kepanen, Pirkko: ”Ymmärsin olevani jonkin täysin uuden opiskelutavan edessä”: narratiivinen tutkimus polusta ammatilliseksi erityisopettajaksi osaamisperusteisessa koulutuksessa
 • Köngäs, Mirja: ”Eihän lapsil ees oo hermoja”: etnografinen tutkimus lasten tunneälystä päiväkotiarjessa
 • Laiti, Marikaisa: Saamelaisen varhaiskasvatuksen toteutus Suomessa
 • Leinonen, Jorma: Matematiikan ymmärtämisestä: käsitteistä käytäntöön
2017
 • Ansala, Liisa: ”Niin monta rautaa tulessa”: aktiivinen kansalaisuus järjestöaktiivien yliopisto-opiskelijoiden kertomana
 • Lasanen, Kirsti: ”Ei tarvi pelätä, että ois erilainen”: etnografinen tutkimus pohjoissuomalaisten kuulovammaisten lasten vertaistukiryhmätoiminnasta
 • Taskinen, Satu: ”Ne voi opita toisilta”: kasvatustieteellinen design-tutkimus maahanmuuttajaoppilaiden osallisuutta edistävistä luokkakäytänteistä
2016
 • Hermanoff, Anneli: Mukava mennä iloisella mielellä. Narratiivinen tutkimus kehitysvammaisten nuorten toisen asteen opinnoista.
 • Hyvärinen, Sanna: Monta polkua johtajuuteen. Naisjohtajien urakertomuksia.
 • Joensuu, Kosti: The physical, moral and spiritual: a study on vitalist psychology and philophy of religion of Lars Levi Laestadius.
 • Korkatti, Sirkku: Geometriaa laatoittamalla) Van Hielen teorian mukainen geometrinen ajattelu ja tesselaatioon nojautuva laatoitusprojekti peruskoulussa.
 • Leskisenoja, Eliisa: Vuosi koulua, vuosi iloa. PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä.
 • Louhela, Uma: Nuorten osallistumiskertomuksia Juopulin yhteisössä.
 • Rahko-Ravantti, Rauna: Saamelaisopetus Suomessa. Tutkimus saamelaisopettajien opetustyöstä suomalaiskouluissa.
 • Salmela, Mari: Tie ylioppilastutkinnon huippuarvosanoihin laudaturylioppilaiden kertomana.
 • Takkula, Hannu: Euroopan unionin opettajankoulutus: Millaisena sen näkevät EU-maiden opetusministerit ja Euroopan parlamentin koulutusvaliokunnan jäsenet?
 • Äärelä, Rauni: ”Dat ii leat dušše dat giella” – ”Se ei ole vain se kieli”: tapaustutkimus saamenkielisestä kielipesästä saamelaisessa varhaiskasvatuksessa.
2015
 • Herrala, Helena: Tytöt kaukalossa. Etnografinen tutkimus tyttöjen jääkiekkoharrastuksesta.
 • Keskitalo, Tuulikki: Developing a pedagogical model for simulation-based health care education.
 • Korpilähde-Näkkäläjärvi, Outi: Kun pohjoisen matkasta tuli elämän mittainen. Suomalaisvaimot saamelaisyhteisössä.
 • Kotilainen, Marja-Riitta: Itseohjautuvuuden tukeminen vieraan kielen etäopetuksessa. Design-perustaisen oppimisympäristön kehittämistutkimus perusasteen 5.-6.luokilla.
 • Laajala, Tiina: Diskurssianalyyttinen tutkimus ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman kehittämisprosessista.
 • Perunka, Sirpa: ”Tässä on hyvä syy ammatillisesti keskustella”. Ohjaavien opettajien käsityksiä opetusharjoittelun ohjauksesta ammatillisessa koulutuksessa.
 • Räisänen-Ylitalo, Sirkka: ME- yhdessä kasvaen ja oppien tuemme ja vahvistamme toinen toisiamme. Sosiaalinen hyvinvointi yhtenäiskoulussa neljän lappilaiskoulun oppilaiden käsitysten mukaan.
 • Sinevaara-Niskanen, Heidi: Setting the stage for arctic development: politics of knowledge and power of presence.
 • Twumasi-Ankrah, Osei: Education experts’ perceptions of the Ghanaian language policy and its implementation.
 • Vaattovaara, Virpi: Elämänkulku ja toimijuus. Lapin maaseudun nuorista aikuisiksi 1990-2011.
2014
 • Alaräisänen, Pekka: Palkitseminen työelämässä. Palkitsemisen todellisuus suomalaisilla työmarkkinoilla johtavassa asemassa työskentelevien näkökulmasta.
 • Alila, Sanna: ”Työnohjaus auttaa löytämään omia vahvuuksia ja…toimintakulttuurin luomisessa”. Työnohjaus inklusiivisen opettajuuden tukena.
 • Angle, Jaana: Maahanmuuttajan puolisona Suomessa. Narratiivinen tutkimus kestävistä monikulttuurisista avioliitoista.
 • Haataja, Anita: ”Siinä pitäs pomottaa itteään”. Tapaustutkimus vastuuseen kasvamisesta alkuopetusluokassa.
 • Heikkinen, Miia: Ongelmaperustainen pedagogiikka muuttaa arviointia. tapaustutkimus ongelmaperustaisen opetussuunnitelman siirtymävaiheesta Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa.
 • Häyrynen, Eija: Kun oppilaan liikuntavamma haastaa. Monitoimijaisen verkoston käsityksiä oppimisympäristöön liittyvistä vaatimuksista ja hyvistä käytännöistä.
 • Linkola, Inker-Anni. Saamelaisen koulun kielimaisema. Etnografinen tutkimus saamen kielestä toisen asteen oppilaitoksessa.
 • Pietilä-Litendahl, Piritta: Kasvatus, toimijuus ja voimaantuminen. Kasvatusantropologinen tutkimus andalusialaisten naisten arjesta.
 • Vuoskoski, Pirjo: Work-placement assessment as a lived-through educationally meaningful experience of the student: an application of the phenomenological descriptive approach.
2013
 • Anttila, Tuija: ”Vaikka en lakkia saisikaan, niin olenpahan jotain oppinut”. Lukiolaisten oppimiskokemuksilleen antamat merkitykset.
 • Haantie, Terttu: ”Kun uksen kiinni pantihin”. Tutkimus 33 lakkautetusta koulusta Pohjois- ja Tunturi-lapin alueella vuosina 1983–2005.
 • Ilonen, Anneli: Rajan lapset. Identiteettityö Kannaksen evakkojen sukupolvissa.
 • Järvi, Taina: Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella
 • Jääskeläinen, Arja: Työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen osallistavilla menetelmillä. Toimintatutkimus työhyvinvoinnin kehittämisprosesseista vanhus- ja vammaispalveluja tuottavissa työyhteisöissä Sallassa.
 • Koski-Heikkinen, Anne: Ammatillisen opettajan identiteetti ja auktoriteetti. Ammatilliset opettajat ja opiskelijat ideaalia ammatillista opettajuutta etsimässä.
 • Lähteenmäki, Susanna: Miten elämä kantaa. Narratiivinen tutkimus puhevammaisten CP-nuorten elämäntarinoista.
 • Ratavaara-Peltomaa, Soile: Metsä vie mukanaan. Ylälappilainen erämää inarilaiskirjailija Martti Peltomaan kertomana.
 • Rautiainen, Marjatta: ”Onko teillä ammattia? Meilläpä on!” Rovaniemen ammattilukion kehitys 1996–2008.
 •  Sipilä, Keijo: No pain. No gain? Educational use of ICT in teaching, studying and learning processes: teachers’ and students’ views.
 • Tuominen, Marja: Mie elän tätä Lappia. Kirjailija Annikki Kariniemen luontosuhde.
 • Vuojärvi, Hanna: Conseptualising personal and mobile learning environments in higher education. Focus on students’ perspective.
2012
 • Alssen, Elizabeth: Student perceptions of learning English for specific purposes through ITC-enhanced peer design of instructional materials
 • Hietanen, Lenita: ”Tänään soitin vaan kitaraa, koska innostuin”. Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7-luokan musiikin oppimisympäristössä
 • Kimpimäki, Anneli: Puolison rinnakkaissuhteen paljastuminen, äkillinen ero ja intimiteettiloukkaus. Narratiivinen tutkimus intiimisuhteen päättymisestä
 • Niemelä, Teuvo: ”Quo vadis Homo o sapiens?” Luonnonrauha ja uhanalaisuus inarilaisnuorten käsityksissä
 • Rask, Maija-Liisa: Lukiolaisten terveydenlukutaidon ja terveysarvostusten ilmeneminen. Laadullinen sisällönanalyysi vuoden 2007 ylioppilaskirjoitusten reaalikokeen vastauksista
 • Sarivaara, Erika: Statuksettomat saamelaiset. Paikantumisia saamelaisuuden rajoilla
 • Vanninen, Petri: Toisen asteen opiskelijoiden lukemisvaikeus ja sen kuntoutus aivojen tasapainomallin mukaan. Teoria, harjoitusmateriaali ja luokittelujärjestelmä kahden kuntoutuskokeilun valossa
 • Äärelä, Tanja: ”Aika paljon vaikuttaa minkälainen ilme opettajalla on naamalla”-nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan
2011
 • Hast, Miia: Konstruktio käsityön teknologiasta: analyysi- ja tulkintaprosessi teknologiasta yleissivistävän oppiaineen osana
 • Kunnari, Ari. Liikuntapääoma ja holistinen ihmiskäsitys liikuntaa opettavan työssä
 • Kärnä, Maija: Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena
 • Lakkala, Irja-Kaisa: Sodankylän oppikoulut vuosina 1943–1972
 • Partanen, Anna-Maija: Challenging the school mathematics culture: An investigate small-group approach. Ethnographic teacher research on social and sociomathematical norms in the introduction of a new way of studying
 • Peltokorpi, Kaisa-Maria: Olen elettävä kun koska tahansa voi kuolla. Lottien selviytyminen sodassa 1939–1945
 • Perhman, Timo: Paremmin puhumalla. Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä
 • Tenno, Tiiu: Surffaajat ja syventyjät-verkkoympäristön pedagogisen rakenteen ja opiskelijoiden toimintaorientaatioiden tarkastelua
2010
 • Adhikari, Krishna Prasad: Effects of globalization on the cultural continuity on Napalese society. A case study on the educational process in the traditional Damai community of Yogidada village.
 • Ahonen, Arto: Psychological well-being of school children in the Barents region. A comparison from the northern parts of Norway, Sweden and Finland and Northest Russia.
 • Asikainen, Pekka: Kirkkoherran virkaan pätevöittämä johtamiskoulutus opiskelijoiden arvioimana.
 • Kangas, Marjaana: The school of the future: theoretical and pedagogical approaches for creative and playful learning environments
 • Keskitalo, Pigga: Saamelaiskoulun kulttuurisensitiivisyyttä etsimässä kasvatusantropologian keinoin
 • Paaso, Aila: Osaava ammatillinen opettaja 2020. Tutkimus ammatillisen opettajan tulevaisuuden työkuvasta.
 • Seppänen, Raija: “Ikäns elä, ikäns opi, oppimatta kuole”. Saamelaisten ikämiesten elämänhallinnan muistelukset Pohjois-Lapissa
 • Yliraudanjoki, Virpi: Mikä luokaton lukio? Feministinen kouluetnografia luokattomuuden järjestyksissä
 • Ylitapio-Mäntylä, Outi: Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä.

Linkki Lapin yliopiston julkaisutietokantaan.