FinEd-verkoston vuosikatsaus 2023

Vuonna 2023 FinEd-verkosto jatkoi työtään jäsenyliopistojen väitöskirjatutkijoiden työn tukemiseksi sekä fasilitoi jäsenyliopistojen välistä yhteistyötä tohtorikoulutukseen liittyen. Tässä uutiskirjeessä käymme läpi vuoden tapahtumia. Haluamme samalla kiittää kaikkia vuonna 2023 toimintaamme ja tapahtumiimme osallistuneita, sekä toivottaa hyvää alkanutta vuotta 2024.

FinEd-verkoston vetovastuu

Helsingin yliopisto on vastannut FinEdin toiminnan järjestämisestä kaksivuotiskaudella 2022–2023, jolloin verkoston puheenjohtajana on toiminut varadekaani, professori Auli Toom. Auli jatkaa verkoston johtoryhmässä Helsingin yliopiston edustajana vetovastuun siirtyessä Itä-Suomen yliopistolle vuosiksi 2024–2025. Kiitämme Aulia hänen työstään verkoston johdossa, ja toivotamme tervetulleeksi uuden puheenjohtajan, prof. Markku Niemivirran. FinEdin koordinaattorina jatkaa Anna Rawlings.

FinEd Online Research Talks – keynote-puheita verkossa

Vuonna 2022 aloitetut FinEd Online Research Talks- eli FORT-tapahtumat saivat jatkoa vuonna 2023. FORT-tapahtumissa jäsenyliopistojen professorit ja muut tutkijat kertovat vuorollaan tuoreista tutkimuksistaan. FORT-tapahtumat ovat mahdollistaneet uusia kohtaamisia väitöskirjatutkijoiden ja muiden akateemisen yhteisön jäsenten välillä, sekä tarjonneet tilaisuuden esitellä jäsenyliopistoissamme tehtyä tutkimusta ja tehdä myös FinEdin toimintaa laajemmin tunnetuksi. 

Kevätkaudella 2023 FORT-puhujiimme lukeutuivat professorit Pirjo Aunio (HY) aiheesta Relationships between children’s early numeracy, physical activity and motor skills learning; Tero Järvinen (UTU) aiheesta The significance of socioeconomic background for the educational dispositions and aspirations of Finnish comprehensive school leavers; ja Maija Lanas (OY) aiheesta Decentering the adult and problematising the production of child in education. Syyskauden puhujat olivat tutkimuskoordinaattori, TtT Milla Saajanaho (JYU) aiheenaan Agency and developmental regulation in late adulthood, sekä vanhempi yliopistonlehtori, dosentti Vesa Korhonen (TAU) aiheenaan Towards recognizing the possible interrelated connections between student engagement and well-being within higher education studies

Huom! Vuoden 2024 FORT-tapahtumat käynnistyvät maanantaina 22.1.2024 klo 12–13 prof. Sara Routarinteen (UTU) keynote-puheella Learning-in-interaction: what makes video observations powerful for studying teaching and learning? Prof. Routarinteen puheen abstrakti ja zoom-linkki löytyvät verkkosivuiltamme – lämpimästi tervetuloa seuraamaan!

Akateemisen kirjoittamisen työpaja väitöskirjatutkijoille, 15.–16. elokuuta

FinEdin vuotuinen kirjoitustyöpaja järjestettiin jälleen Hanasaaren kauniissa ja inspiroivassa konferenssikeskuksessa Espoon ja Helsingin rajalla, osallistujina 24 väitöskirjatutkijaa sekä mentoreina toimineet viisi vanhempaa tutkijaa. Työpajan ohjelmaan kuului kaksi keynote-puhetta, prof. Kirsi Pyhällön (HY) How to cultivate wellbeing during the doctoral studies? ja varadekaani, prof. Auli Toomin (HY) Writing the summary for the article-based PhD thesis, osallistujien artikkelikäsikirjoitusten ja -abstraktien työstämistä pienryhmissä mentorien johdolla, sekä vapaata verkostoitumista, kokemusten vaihtoa ja vertaisryhmän jäseniin tutustumista. Työpajasta saamamme palaute oli pääosin hyvin positiivista, mutta huomioimme toki kiitollisina myös saamamme parannusehdotukset suunnitellessamme ja järjestäessämme vuoden 2024 työpajaa. 

“Mentorointi oli timanttista! Pienryhmässä keskustelu oli omaa työtä edistävää ja mentorin paneutuminen teksteihin ja osallistujien kysymyksiin oli syvällistä ja suureksi avuksi.” 

“…arvostan myös todella paljon sitä, että tunnelma oli rauhallinen. Liian paljon ja liian useissa konferensseissa on koko ajan kiire. Oli mahtavaa, että täällä kiireen tuntua ei kertaakaan ollut. Todella sydänlämpöinen kiitos mahdollisuudesta osallistua työpajaan! Sain tästä niin paljon itselleni, erityisesti uusia kollegoita ja verkostoja sekä ideoita omaan työhön.” – Osallistujilta saatuja palautekommentteja 

FinEdin esiseminaari Kasvatustieteen päivillä Åbo Akademissa, 22. marraskuuta

Vuoden 2023 esiseminaarin teemana oli Focus on Open Science in the Field of Educational Sciences. Nimensä mukaisesti esiseminaarissa paneuduttiin tieteen ja tutkimuksen avoimuuden eri ulottuvuuksiin. Sami Syrjämäki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta avasi esiseminaarin tieteelliseen julkaisemiseen keskittyvällä keynote-puheellaan Contemporary Trends in Scholarly Publishing. Avoimen tieteen eettisyyteen liittyvän keynote-puheen Open science – open ethics? piti prof. Erika Löfström (HY), joka myös veti tauon jälkeen työpajan, jossa osallistujat hahmottelivat omaa avoimen tieteen suunnitelmaansa. 

Olemme tulleet huomaamaan, että monille väitöskirjatutkijoille muiden väitöskirjatutkijoiden tapaaminen ja verkostoituminen ovat yksi tärkeimmistä asioista, joita voimme FinEd-verkoston kautta tarjota:

“I found the seminar interesting, actually more interesting than I had thought in advance because many of the issues are already familiar to me. I wish that there would have been more time for interaction and discussion with other doctoral researchers because that is what made to attend the preseminar in the first place.” – Osallistujalta saatu palautekommentti

Pidämmekin vertaisryhmätoiminnan tärkeyden mielessä, kun suunnittelemme ja toteutamme tulevia tapahtumia.

“Tohtorikoulutus tulevaisuudessa” -lounastapaaminen

FinEdin jory tarkasteli ja vertaili jäsenyliopistojen artikkeliväitöskirjalle asettamia kriteerejä vuonna 2022, ja jatkoimme tätä työtä vuonna 2023 keräämällä pienimuotoisen “benchmarking”-aineiston myös ulkomaisilta kollegoiltamme. Kerätty kansallinen ja kansainvälinen data vedettiin yhteen ja esiteltiin jäsenyliopistojen tohtoriohjelmien johtajille, tutkimusvaradekaaneille sekä paljon ohjanneille professoreille suunnatussa lounastapaamisessa Kasvatustieteiden päivien yhteydessä 23. marraskuuta 2023. Lounastapaamisessa pohdittiin yhdessä myös sitä, miten akateemisena yhteisönä suhtaudumme ja reagoimme kaavailtuihin muutoksiin suomalaisessa tohtorikoulutuksessa. Suunnitelmissamme on vakiinnuttaa lounastapaaminen osaksi vuotuista toimintaamme, osana jäsenyliopistojen välisen avoimen keskusteluyhteyden ja yhteistyön fasilitointia.

Muuta vuoden varrella tapahtunutta

FinEd rahoitti nuoren tutkijan keynote-puheen Kasvatustieteen päiville Åbo Akademiin 24.11.2023. KT Anne-Elina Salo PhD (UTU, JYU) piti puheen aiheesta Sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta rakennetaan yhdessä: Miten jokainen kasvatuksen kentillä voisi tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi? 

FinEd lähetti myös tervehdyksen Lapin yliopiston Media Education Hubin järjestämän Media Education Conference MEC2023 -kongressin avajaisiin 25.9.2023.