Organisaatio

FinEd-tohtorikoulutusverkosto rakentuu yliopistokohtaisista tohtoriohjelmista ja tiedekunnista kahdeksassa eri yliopistossa: Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja sen koordinoimista tohtoriohjelmista Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma (SEDUCE) ja Kognition, oppimisen, opetuksen ja kommunikaation tohtoriohjelma (CLIC), Itä-Suomen yliopiston Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten ja Kasvatustieteiden tohtoriohjelmista, Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tohtorikoulusta, Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnasta, Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnasta ja Human Sciences -tohtoriohjelmasta (EUDA-DP), Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta, Turun yliopiston Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelmasta ja Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelmasta sekä Åbo Akademin Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnasta. Verkoston toiminta pohjautuu jäsenyksikköjen vuonna 2015 solmimaan ja vuonna 2021 päivitettyyn sopimukseen.

FinEd-verkoston toiminnasta vastaa johtoryhmä, jossa on yksi varsinainen ja yksi varajäsen kustakin jäsenyksiköstä. Verkoston johtajana toimii johtoryhmän keskuudestaan valitsema professorijäsen, joka on samalla myös johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmän sihteerinä toimii verkostokoodinaattori. FinEd-verkostolla voi olla toimintansa tukena myös erillisiä työryhmiä.

Verkoston koordinoivana yksikkönä vuosina 2022-2023 toimii Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta.

FinEd-verkoston johtoryhmä 2022–2023

Varsinaiset jäsenet:

 • Professori Auli Toom, Helsingin yliopisto (pj.)
 • Professori Päivi Rasi-Heikkinen, Lapin yliopisto
 • Professori Niina Rutanen, Jyväskylän yliopisto
 • Professori Maija Lanas, Oulun yliopisto
 • Professori Annalisa Sannino, Tampereen yliopisto
 • Professori Tero Järvinen, Turun yliopisto (vpj.)
 • Professori Mia Borko-Hudd, Åbo Akademi
 • Professori Markku Niemivirta, Itä-Suomen yliopisto
 • Tohtorikoulutettava Anna Kristiina Kokko, Itä-Suomen yliopisto
 • Tohtorikoulutettava Janne Väätäjä, Lapin yliopisto

Varajäsenet:

 • Professori Pirjo Aunio, Helsingin yliopisto
 • Professori Heli Ruokamo, Lapin yliopisto
 • Dosentti Satu Perälä-Littunen, Jyväskylän yliopisto
 • Apulaisprofessori Hanna Järvenoja, Oulun yliopisto
 • Yliopistonlehtori Vesa Korhonen, Tampereen yliopisto
 • Professori Sara Routarinne, Turun yliopisto
 • Vanhempi yliopistonlehtori Katri Hansell, Åbo Akademi
 • Professori Sanna Vehviläinen, Itä-Suomen yliopisto

Sihteeri:

 • Tutkijatohtori Anna Rawlings, Helsingin yliopisto