Organisaatio

FinEd-tohtorikoulutusverkosto rakentuu yliopistokohtaisista tohtoriohjelmista ja tiedekunnista kahdeksassa eri yliopistossa: Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnasta ja sen koordinoimista tohtoriohjelmista Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma (SEDUCE) ja Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma (PsyCo), Itä-Suomen yliopiston Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten ja Kasvatustieteiden tohtoriohjelmista, Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tohtorikoulusta, Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnasta, Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnasta ja Human Sciences -tohtoriohjelmasta (EUDA-DP), Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta, Turun yliopiston Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelmasta ja Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelmasta sekä Åbo Akademin Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnasta. Verkoston toiminta pohjautuu jäsenyksikköjen vuonna 2015 solmimaan sopimukseen.

FinEd-verkoston toiminnasta vastaa johtoryhmä, jossa on yksi varsinainen ja yksi varajäsen kustakin jäsenyksiköstä. Verkoston johtajana toimii johtoryhmän keskuudestaan valitsema professorijäsen, joka on samalla myös johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmän sihteerinä toimii verkostokoodinaattori. FinEd-verkostolla voi olla toimintansa tukena myös erillisiä työryhmiä.

Verkoston koordinoivana yksikkönä vuosina 2018-2019 toimii Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta.

FinEd-verkoston johtoryhmä 2018–2019

Varsinaiset jäsenet:

 • Professori Kirsti Karila, Tampereen yliopisto (pj.)
 • Professori Päivi Atjonen, Itä-Suomen yliopisto (vpj.)
 • Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Helsingin yliopisto
 • Professori Raija Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto
 • Professori Heli Ruokamo, Lapin yliopisto
 • Apulaisprofessori Hanna Järvenoja, Oulun yliopisto
 • Professori Risto Rinne, Turun yliopisto
 • Professori Kristina Ström, Åbo Akademi

Varajäsenet:

 • Apulaisprofessori Hanna Toiviainen, Tampereen yliopisto
 • Professori Leena Koski, Itä-Suomen yliopisto
 • Professori Auli Toom, Helsingin yliopisto
 • Tutkimuskoordinaattori Satu Perälä-Littunen, Jyväskylän yliopisto
 • Professori Kaarina Määttä, Lapin yliopisto
 • Professori Sanna Järvelä, Oulun yliopisto
 • Professori Erno Lehtinen, Turun yliopisto
 • Koordinaattori Sanna Niukko, Turun yliopisto
 • Professori Mia Porko-Hudd, Åbo Akademi
 • Tohtorikoulutettava Minna Körkkö, Lapin yliopisto
 • Tohtorikoulutettava Jenni Tikkanen, Turun yliopisto

Sihteeri:

 • Tutkimuskoordinaattori Anneli Lehtisalo, Tampereen yliopisto