FinEd

FinEd-verkoston vuosikatsaus 2023

Vuonna 2023 FinEd-verkosto jatkoi työtään jäsenyliopistojen väitöskirjatutkijoiden työn tukemiseksi sekä fasilitoi jäsenyliopistojen välistä yhteistyötä tohtorikoulutukseen liittyen. Tässä uutiskirjeessä käymme läpi vuoden tapahtumia. Haluamme samalla kiittää kaikkia vuonna 2023 toimintaamme ja tapahtumiimme osallistuneita, sekä toivottaa hyvää alkanutta vuotta 2024.

FinEd-verkoston vetovastuu

Helsingin yliopisto on vastannut FinEdin toiminnan järjestämisestä kaksivuotiskaudella 2022–2023, jolloin verkoston puheenjohtajana on toiminut varadekaani, professori Auli Toom. Auli jatkaa verkoston johtoryhmässä Helsingin yliopiston edustajana vetovastuun siirtyessä Itä-Suomen yliopistolle vuosiksi 2024–2025. Kiitämme Aulia hänen työstään verkoston johdossa, ja toivotamme tervetulleeksi uuden puheenjohtajan, prof. Markku Niemivirran. FinEdin koordinaattorina jatkaa Anna Rawlings.

FinEd Online Research Talks – keynote-puheita verkossa

Vuonna 2022 aloitetut FinEd Online Research Talks- eli FORT-tapahtumat saivat jatkoa vuonna 2023. FORT-tapahtumissa jäsenyliopistojen professorit ja muut tutkijat kertovat vuorollaan tuoreista tutkimuksistaan. FORT-tapahtumat ovat mahdollistaneet uusia kohtaamisia väitöskirjatutkijoiden ja muiden akateemisen yhteisön jäsenten välillä, sekä tarjonneet tilaisuuden esitellä jäsenyliopistoissamme tehtyä tutkimusta ja tehdä myös FinEdin toimintaa laajemmin tunnetuksi. 

Kevätkaudella 2023 FORT-puhujiimme lukeutuivat professorit Pirjo Aunio (HY) aiheesta Relationships between children’s early numeracy, physical activity and motor skills learning; Tero Järvinen (UTU) aiheesta The significance of socioeconomic background for the educational dispositions and aspirations of Finnish comprehensive school leavers; ja Maija Lanas (OY) aiheesta Decentering the adult and problematising the production of child in education. Syyskauden puhujat olivat tutkimuskoordinaattori, TtT Milla Saajanaho (JYU) aiheenaan Agency and developmental regulation in late adulthood, sekä vanhempi yliopistonlehtori, dosentti Vesa Korhonen (TAU) aiheenaan Towards recognizing the possible interrelated connections between student engagement and well-being within higher education studies

Huom! Vuoden 2024 FORT-tapahtumat käynnistyvät maanantaina 22.1.2024 klo 12–13 prof. Sara Routarinteen (UTU) keynote-puheella Learning-in-interaction: what makes video observations powerful for studying teaching and learning? Prof. Routarinteen puheen abstrakti ja zoom-linkki löytyvät verkkosivuiltamme – lämpimästi tervetuloa seuraamaan!

Akateemisen kirjoittamisen työpaja väitöskirjatutkijoille, 15.–16. elokuuta

FinEdin vuotuinen kirjoitustyöpaja järjestettiin jälleen Hanasaaren kauniissa ja inspiroivassa konferenssikeskuksessa Espoon ja Helsingin rajalla, osallistujina 24 väitöskirjatutkijaa sekä mentoreina toimineet viisi vanhempaa tutkijaa. Työpajan ohjelmaan kuului kaksi keynote-puhetta, prof. Kirsi Pyhällön (HY) How to cultivate wellbeing during the doctoral studies? ja varadekaani, prof. Auli Toomin (HY) Writing the summary for the article-based PhD thesis, osallistujien artikkelikäsikirjoitusten ja -abstraktien työstämistä pienryhmissä mentorien johdolla, sekä vapaata verkostoitumista, kokemusten vaihtoa ja vertaisryhmän jäseniin tutustumista. Työpajasta saamamme palaute oli pääosin hyvin positiivista, mutta huomioimme toki kiitollisina myös saamamme parannusehdotukset suunnitellessamme ja järjestäessämme vuoden 2024 työpajaa. 

“Mentorointi oli timanttista! Pienryhmässä keskustelu oli omaa työtä edistävää ja mentorin paneutuminen teksteihin ja osallistujien kysymyksiin oli syvällistä ja suureksi avuksi.” 

“…arvostan myös todella paljon sitä, että tunnelma oli rauhallinen. Liian paljon ja liian useissa konferensseissa on koko ajan kiire. Oli mahtavaa, että täällä kiireen tuntua ei kertaakaan ollut. Todella sydänlämpöinen kiitos mahdollisuudesta osallistua työpajaan! Sain tästä niin paljon itselleni, erityisesti uusia kollegoita ja verkostoja sekä ideoita omaan työhön.” – Osallistujilta saatuja palautekommentteja 

FinEdin esiseminaari Kasvatustieteen päivillä Åbo Akademissa, 22. marraskuuta

Vuoden 2023 esiseminaarin teemana oli Focus on Open Science in the Field of Educational Sciences. Nimensä mukaisesti esiseminaarissa paneuduttiin tieteen ja tutkimuksen avoimuuden eri ulottuvuuksiin. Sami Syrjämäki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta avasi esiseminaarin tieteelliseen julkaisemiseen keskittyvällä keynote-puheellaan Contemporary Trends in Scholarly Publishing. Avoimen tieteen eettisyyteen liittyvän keynote-puheen Open science – open ethics? piti prof. Erika Löfström (HY), joka myös veti tauon jälkeen työpajan, jossa osallistujat hahmottelivat omaa avoimen tieteen suunnitelmaansa. 

Olemme tulleet huomaamaan, että monille väitöskirjatutkijoille muiden väitöskirjatutkijoiden tapaaminen ja verkostoituminen ovat yksi tärkeimmistä asioista, joita voimme FinEd-verkoston kautta tarjota:

“I found the seminar interesting, actually more interesting than I had thought in advance because many of the issues are already familiar to me. I wish that there would have been more time for interaction and discussion with other doctoral researchers because that is what made to attend the preseminar in the first place.” – Osallistujalta saatu palautekommentti

Pidämmekin vertaisryhmätoiminnan tärkeyden mielessä, kun suunnittelemme ja toteutamme tulevia tapahtumia.

“Tohtorikoulutus tulevaisuudessa” -lounastapaaminen

FinEdin jory tarkasteli ja vertaili jäsenyliopistojen artikkeliväitöskirjalle asettamia kriteerejä vuonna 2022, ja jatkoimme tätä työtä vuonna 2023 keräämällä pienimuotoisen “benchmarking”-aineiston myös ulkomaisilta kollegoiltamme. Kerätty kansallinen ja kansainvälinen data vedettiin yhteen ja esiteltiin jäsenyliopistojen tohtoriohjelmien johtajille, tutkimusvaradekaaneille sekä paljon ohjanneille professoreille suunnatussa lounastapaamisessa Kasvatustieteiden päivien yhteydessä 23. marraskuuta 2023. Lounastapaamisessa pohdittiin yhdessä myös sitä, miten akateemisena yhteisönä suhtaudumme ja reagoimme kaavailtuihin muutoksiin suomalaisessa tohtorikoulutuksessa. Suunnitelmissamme on vakiinnuttaa lounastapaaminen osaksi vuotuista toimintaamme, osana jäsenyliopistojen välisen avoimen keskusteluyhteyden ja yhteistyön fasilitointia.

Muuta vuoden varrella tapahtunutta

FinEd rahoitti nuoren tutkijan keynote-puheen Kasvatustieteen päiville Åbo Akademiin 24.11.2023. KT Anne-Elina Salo PhD (UTU, JYU) piti puheen aiheesta Sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta rakennetaan yhdessä: Miten jokainen kasvatuksen kentillä voisi tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi? 

FinEd lähetti myös tervehdyksen Lapin yliopiston Media Education Hubin järjestämän Media Education Conference MEC2023 -kongressin avajaisiin 25.9.2023.

FinEd-verkoston uutiskirje 2022 – Vuosikatsaus

Vuoden 2022 alusta FinEdin toiminnan vetovastuu siirtyi Lapin yliopistolta Helsingin yliopistolle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Tänä vuonna saatoimme palata verkkoseminaareista reaalimaailman kohtaamisiin, ja aloitimme myös joitain uusia toimintamuotoja. Tässä uutiskirjeessä käymme läpi vuoden tapahtumia. Haluamme samalla toivottaa kaikille toiminnassamme mukana olleille, niin puhujille, mentoreille, työpajoihin osallistuneille, kuin kaikille muillekin, hyvää joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta 2023!

FinEd Online Research Talks – keynote-puheita verkossa

Keväällä käynnistimme akateemisen lukukauden aikana noin kerran kuussa järjestettävän verkkopuheiden sarjan. Tapahtumassa jäsenyliopistojen professorit pitävät vuorollaan valitsemastaan aiheesta keynote-puheen. FinEd Online Research Talks -sarja on mahdollistanut uusia kohtaamisia väitöskirjatutkijoiden ja muun akateemisen yhteisön kanssa, sekä tarjonnut tilaisuuden tehdä FinEdin toimintaa laajemmin tunnetuksi ja esitellä verkostossamme tehtävää tutkimusta. Tänä vuonna puheen pitivät professorit Markku Niemivirta (Itä-Suomen yliopisto) aiheenaan The role of goals in motivation and well-being; Päivi Rasi-Heikkinen (Lapin yliopisto) aiheenaan Media literacies among senior citizens; Niina Rutanen (Jyväskylän yliopisto) aiheenaan Ethics in research with young children; Annalisa Sannino (Tampereen yliopisto) aiheenaan Challenges of transformative agency for equity and sustainability: A perspective from the learning sciences; sekä Kristina Ström ja Mia Porko-Hudd (Åbo Akademi) aiheenaan Special Education and Sloyd Education at ÅAU. Puheet ovat herättäneet kiinnostusta ja niihin on osallistuttu ahkerasti, ja tulemme jatkamaan niitä vuonna 2023, joten pysyttehän kuulolla!

Akateemisen kirjoittamisen työpaja väitöskirjatutkijoille, 17.-18. elokuuta

Seitsemäntoista väitöskirjatutkijaa seitsemästä jäsenyliopistostamme osallistui kaksipäiväiseen kirjoitustyöpajaan kauniissa ja inspiroivassa Hanasaaren konferenssikeskuksessa Espoon ja Helsingin rajalla. Työpajan osallistujille pidettiin kaksi keynote-puhetta: Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Elina Ketonen puhui aiheesta How to understand and optimize the process of academic writing ja professori Auli Toom aiheesta Summary of the PhD Thesis. Lisäksi osallistujat työskentelivät pienryhmissä lukien ja kommentoiden toistensa abstrakteja ja artikkelikäsikirjoituksia, joihin he olivat saaneet myös mentorikommentteja FinEdin senioritutkijoilta. Aikaa riitti myös tutustumiselle, verkostoitumiselle ja kokemusten jakamiselle vertaisryhmässä. Saimme työpajasta paljon myönteistä palautetta ja myös parannusehdotuksia, jotka tulemme huomioimaan ensi vuoden työpajan suunnittelussa ja järjestelyissä.

“All together, kiitos mahtavasta mahdollisuudesta. Sain uskoa omaan tekemiseen ja inspiraatiota jatkaa, jota tulin hakemaankin. Samoin sain niitä keskusteluja, joita väikkäriä tehdessä kokonaan korona-aikana, olen jäänyt kaipaamaan. Kaikki hakemani rahoitushakemukset ovat olleet tuottamattomia, joten usko omaan tutkimukseen ja uraan on ollut koetuksella. Tämä vahvisti uskoa itseen, tutkijan uraan ja tutkimukseeni todella paljon ja sain monta kivaa uutta kontaktia! Kiitos tosi paljon hyvin organisoidusta työpajasta ja jään odottamaan uusia kivoja tapahtumia!” – Palautekommentti osallistujalta

FinEdin esiseminaari Kasvatustieteen päivillä Oulun yliopistossa 23. marraskuuta

FinEdin esiseminaarin Values matter in education and research – Exploring the philosophical foundations of Educational Sciences aihe valittiin syksyllä 2021 väitöskirjatutkijoille osoitetun kyselyn vastausten pohjalta. Nimensä mukaisesti seminaari keskittyi arvoihin ja etiikkaan kasvatustieteellisen tutkimuksen tekemisessä. Esiseminaari rakentui kahdesta osasta, joista Oulun yliopiston professori Katariina Holman keynote-puhe Science, theories, and values järjestettiin hybridinä, jotta osallistuminen mahdollistuisi myös niille aiheesta kiinnostuneille, jotka eivät päässeet paikan päälle Ouluun. Keynote-osuuteen osallistui nelisenkymmentä kuulijaa, joista viitisentoista verkossa zoomin välityksellä. Lounaan jälkeen jatkoimme työpajaosuudella, johon osallistui kaksitoista väitöskirjatutkijaa eri jäsenyliopistoistamme. Palaute molemmista osista oli kiittävää. Erityismaininnan arvoinen on termi “Empathic-Relational-Dialogical Science”, jonka kehitti yksi työpajaan osallistunut pienryhmä!

“I think we need an interesting keynote who directs participants’ thoughts and reflection towards the topic. The keynote was a spot on.” – Palautekommentti osallistujalta

“I think workshop working as a whole is something we need as doctoral students. In workshops we get to know each other properly and get to share our thoughts on doing a PhD. There could even be more of such activity.” – Palautekommentti osallistujalta

Muuta vuoden varrella tapahtunutta

Kesäkuussa FinEd tuki Oppimis- ja oppimisvaikeustutkijatapaaminen 2022 -päivien järjestämistä rahoittamalla FinEd -keynotepuhujaksi ansioituneen nuoremman tutkijan KT Anna Widlundin Åbo Akademista. Anna puhui aiheesta Developmental dynamics between academic well-being and educational outcomes.

Syyslukukauden aikana FinEdin johtoryhmä on paneutunut tarkastelemaan yhteneväisyyksiä ja eroja artikkeliväitöskirjalle asetetuissa vaatimuksissa eri jäsenyliopistoissamme. Tämä vaatimusten yhtenäistämistä mahdollisesti tavoitteleva työ jatkuu edelleen.

Sokerina pohjalla muistutamme, että FinEdillä on nyt myös Twitter-tili, @FinEdVerkosto. Laittamalla tämän seurantaan pysyt tapahtumistamme ajan tasalla!

FinEd-verkoston uutiskirje 2/2021

TULEVIA TAPAHTUMIA JA KONFERENSSEJA

Abstraktikutsu!
FinEd-esiseminaari järjestetään online-seminaarina 24.11.2021
FinEd järjestää Kasvatustieteen päivien esiseminaarin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Suomen kasvatustieteellisen seuran kanssa. Abstraktien määräaika on 31.10.2021. Lisätietoja: Vuosiseminaari – FinEd

ITK-tutkijatapaaminen Aulangolla 1.12.2021
FinEd-verkosto järjestää yhteistyössä ITK-tutkijatapaamisen kanssa artikkelityöpajan Aulangolla, Hämeenlinnassa 1.12.2021. Lisätietoa tapahtuman nettisivuilla.

UUTISIA

Syksyllä 2021 FinEd toteuttaa kyselyn jäsenyliopistojensa tohtoriopiskelijoille. Kyselyn tavoitteena on selvittää muun muassa tohtorikoulutettavien tarpeita liittyen valtakunnallisesti tarjottaviin kursseihin. Kysely lähetetään lokakuun 2021 aikana tohtoriopiskelijoille jäsenyliopistojen yhteyshenkilöiden kautta.

FinEd oli mukana MEC2021 (Media Education) konferenssissa, joka järjestettiin Rovaniemellä 28.9.–1.10.2021. Konferenssin järjesti Lapin yliopiston Media Education Hub, joka samalla juhli 20-vuotista taivaltaan. Kansainvälinen konferenssi kokosi yhteen 56 tutkijaa eri puolilta maailmaa. Konferenssin pääpuhujia olivat professori Hilda Borko (Stanford University) Yhdysvalloista, professori Pier Cesare Rivoltella (Milan Catholic University) Italiasta ja professori Hyeon-Seon Jeong (Gyeongin National University of Education) Etelä-Koreasta.

MEC2021 Konferenssi Rovaniemellä 28.9.-1.10.2021

FinEd on edistänyt verkoston kansainvälistymistä ja FinEd-verkoston mentoripooliin kutsuttu mukaan myös kansainvälisiä senioritutkijoita. Lisäksi FinEd osallistui ensimmäistä kertaa Jyväskylän yliopiston, EERA:n ja Kasvatustieteellisen seuran kanssa järjestettävän EERA Summer Schoolin (https://eera-ecer.de/seasonschools/eera-summer-school-2021/) toteuttamiseen 14.–16.6.2021. Virtuaaliseen kesäkouluun osallistui 100 kansainväistä jatko-opiskelijaa.

FinEd-verkoston uutiskirje 1/2021

Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan verkoston nettisivulla.

UUTISIA

FinEd järjesti ”Writing by the hill” -artikkelityöpajan verkoston tohtoriopiskelijoille 24.–25.3.2021. Työpaja koostui kolmesta asiantuntijaluennosta sekä mentoreiden ohjaamista kirjoitussessioista. Professorit Kai Hakkarainen ja Pirita Seitamaa-Hakkarainen Helsingin yliopistosta luennoivat tieteellisestä kirjoittamisprosessista ja akateemisista tietokäytännöistä. Professori Yngve Nordkvelle (Inland, Norway University of Applied Sciences) puhui kirjoittamisesta ja julkaisemisesta editorin näkökulmasta. Nordkvelle toimii editorina Seminar.net -journaalissa. Professori Päivi Atjonen Itä-Suomen yliopistosta esitteli suomalaisista kasvatustieteen väitöskirjoista tehtyä tutkimusta. Tutkimus on julkaistu Kasvatus-lehdessä (2/2020).

FinEd osallistuu Jyväskylän yliopiston, EERA:n ja Kasvatustieteellisen seuran kanssa järjestettävän EERA Summer Schoolin (https://eera-ecer.de/seasonschools/eera-summer-school-2021/) toteuttamiseen 14.–16.6.2021. Virtuaaliseen kesäkouluun osallistuu 100 kansainväistä jatko-opiskelijaa.

TULEVIA TAPAHTUMIA JA KONFERENSSEJA

Uusi, avoin luentosarja digitalisaation tutkimuksesta ihmistieteissä
Tutkijoille on tarjolla avoimia luentoja digitalisaation tutkimuksesta touko- ja kesäkuussa 2021. Luentosarjalla käsitellään tuoreita, monitieteellisiä ja tieteidenvälisiä tutkimusnäkökulmia ja -menetelmiä, joilla tutkijat ovat tarttuneet elämän ja tutkimuksen digitalisoitumiseen. Puhujina on digimaailmaa, datafikaatiota ja algoritmejä ihmistieteellisestä näkökulmasta tarkastelevia alansa asiantuntijoita ympäri Suomen. Luentosarjan järjestää Itä-Suomen yliopiston DigiSociety-tutkimusyhteisö ja se toteutetaan 7.5.–11.6.2021, perjantaisin klo 13.00–15.00. Lisää tietoa: http://www.fined.fi/uusi-avoin-luentosarja-digitalisaation-tutkimuksesta-ihmistieteissa/

Call for papers! ITK-tutkijatapaaminen Aulangolla 1.9.2021
FinEd-verkoston artikkelityöpajan kanssa yhteistyössä toteutettava ITK-tutkijatapaaminen pidetään Aulangolla, Hämeenlinnassa 1.9. 2021. Abstraktien määräaika on 31.5.2021. Lisätietoa tapahtuman nettisivuilla.

Call for papers! Media Education Conference MEC 2021 Rovaniemellä 28.9.–1.10.2021
Media Education Conference MEC 2021 järjestetään syksyn väreissä Rovaniemellä 28.9.1.10.2021. Konferenssin teema on “Media Education in Autumn Colors”. Konferenssin järjestää Lapin yliopiston Media Education Hub, joka samalla juhlistaa 20-vuotistaivaltaan. Abstraktien määräaika on 24.5.2021. Lisätietoa: http://www.fined.fi/call-for-papers-mec-2021/

Save the date! FinEd-esiseminaari Jyväskylässä 24.11.2021
FinEd järjestää Kasvatustieteen päivien esiseminaarin 24.11.2021 yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Suomen kasvatustieteellisen seuran kanssa. Esiseminaarista tiedotetaan lähemmin syksyn 2021 aikana.

FINED-VERKOSTON MENTORIPOOLIA PÄIVITETÄÄN
FinEd-verkoston mentoripoolia päivitetään kansallisilla ja kansainvälisillä senioritutkijoilla, jotka ovat lupautuneet tarjoamaan asiantuntemustaan verkoston järjestämissä tapahtumissa ja konferensseissa. Tutustu mentoripooliin täällä: http://www.fined.fi/mentoripooli/

FinEd-verkoston uutiskirje 2/2020

Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan verkoston nettisivulla.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!

POIKKEUSOLOT VAIKUTTIVAT FINED-VERKOSTON TOIMIINTAAN VUONNA 2020
Vuosi 2020 on ollut COVID-19 epidemian vuoksi poikkeuksellinen, mikä on vaikuttanut myös FinEd-verkoston toimintaan, erityisesti artikkelityöpajanja Kasvatustieteen päivien yhteydessä järjestettävän esiseminaarin järjestämiseen.

FINEDIN ESISEMINAARI PIDETTIIN ETÄSEMINAARINA 14.12.2020
FinEd-verkoston esiseminaari pidettiin etäseminaarina Kasvatustieteen päivien yhteydessä 14.12.2020. Esiseminaarin teemana oli ”Digitalisation in education: From various learning contexts to methodologies”. Seminaarinpuhujina olivat psykologian tohtori Mona Moisala Heltti Oy:stä, Yliopistotutkija Mikko Meriläinen Tampereen yliopistosta ja yliopistonlehtori Satu-Maarit Frangou Lapin yliopistosta. Seminaariin osallistui yhteensä 21 kasvatustieteen jatko-opiskelijaa Helsingin, Itä-Suomen, Lapin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoista sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta. Esiseminaarin ohjelma sekä pääpuhujien esitykset löytyvät FinEdin verkkosivuilta: Vuosiseminaari – FinEd

KEVÄÄLLÄ 2021 FINED-VERKOSTO JÄRJESTÄÄ KAKSI TYÖPAJAA
Keväällä FinEd-verkosto järjestää kaksi syksyltä 2020 kevääseen 2021 siirtynyttä työpajaa. ”Writing by the hill” -artikkelityöpaja pidetään 24.-25.3.2021 poikkeuksellisesti etätyöpajana. Työpajaan on syksyllä 2020 hyväksytty 24 kasvatustieteen jatko-opiskelijaa. Jos olet kiinnostunut työpajasta, etkä ole hakenut siihen syksyn haussa, voit kysellä mahdollisia peruutuspaikkoja tutkimuskoordinaattorilta Marjaana Kankaalta 1.2 2021 alkaen. (marjaana.kangas@ulapland.fi)

Toinen työpaja järjestetään yhteistyössä ITK Doctoral Consortium kanssa 14.4.2021 ITK Doctoral Consortium 2020 – ITK-konferenssi (itk-konferenssi.fi). Tutkijatapaamisessa on mahdollista esitellä omaa tutkimustaan ja saada siihen kommentteja muilta tutkijoilta. Abstraktien määräaika on 14.2.2021. Ilmoittautuminen: TÄÄLLÄ.

TUTUSTU MYÖS FINED-VERKOSTON MENTOREIHIN
Mentoripoolin on joukko FinEd-verkoston jäsenyliopistojen senioritutkijoita, jotka ovat lupautuneet neuvomaan alan väitöskirjatutkijoita. Mentoripoolin kautta verkoston väitöskirjatutkijat voivat ottaa yhteyttä oman aihepiirinsä asiantuntijoihin http://www.fined.fi/mentoripooli/.

FinEd-verkoston uutiskirje 1/2020

Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan verkoston nettisivulla.

Fined-verkoston koordinaatio siirtyi Lapin yliopistoon

FinEd-verkosto on kahdeksan yliopistoyksikön yhteistyöorganisaatio, jonka koordinaatio kiertää sen jäsenyksiköissä. Vuoden alusta verkoston toimintaa on koordinoitu Rovaniemeltä, Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnasta. Aiemmin verkoston toimintaa ovat koordinoineet Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta (2015−2017) ja Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta (2018−2019).

Poikkeusolot ovat vaikuttaneet FinEd-verkoston toimintaan

Kevään 2020 poikkeusolosuhteet Korona-tilanteen vuoksi ovat vaikuttaneet merkittävästi myös FinEd-verkoston toimintaan liittyvien tapahtumien suunnittelemiseen ja niiden toteuttamiseen. Tohtoriopiskelijoille alun perin keväälle 2020 suunniteltu artikkelityöpaja on siirtynyt syksyyn ja sen ensimmäinen osa tullaan toteuttamaan yhteistyössä ITK Doctoral Consortiumin kanssa syyskuussa 21.9.2020. Artikkelityöpajan osa II toteutetaan loka-marraskuun aikana.

Kasvatustieteen päivien ja sitä edeltävän FinEd-esiseminaarin ajankohta ja paikka ovat muuttuneet aiemmin ilmoitetuista. Tämän hetkisen tiedon mukaan Kasvatustieteen päivät 2020 järjestetään 15.-16.12.2020 ja FinEd-esiseminaari 14.12.2020 Helsingin yliopiston keskustakampuksella. FinEd-verkostossa seurataan koronavirustilanteen etenemistä ja tiedotetaan mahdollisista syksyn 2020 tapahtumien ja konferenssien muutoksista verkoston webbisivuilla: www.fined.fi.

Artikkelityöpaja I yhdessä ITK Doctoral Consortiumin kanssa 21.9.2020

Artikkelityöpaja I väitöskirjatutkijoille järjestetään yhteistyössä ITK Doctoral Consortiumin kanssa 21.9.2020. Lisätietoja löytyy osoitteesta: https://itk-konferenssi.fi/fi/ajankohtaiset/68-call-for-papers-itk-doctoral-consortium-2020.

Työpajassa väitöskirjatutkijat esittelevät tutkimustansa ja saavat palautetta työn alla olevaan tutkimusartikkeliinsa. Myös pelkän abstraktin esittäminen on mahdollista, jos artikkelikäsikirjoitusta ei vielä ole. Tärkeät päivämäärät:

FinEd-verkoston vuosiseminaari Kasvatustieteen päivien yhteydessä Helsingin yliopistossa 14.12.2020

Kasvatustieteen päivien teemana on “Kestävä Kehitys — Kestävä kasvatus”. Päivillä kysytään: ”Millä tavalla meidän tulisi kasvattaa lapsia, nuoria ja aikuisia kohti tulevaisuutta, joka on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää?” Lisätietoja Kasvatustieteen päivistä löytyy osoitteesta: https://www.helsinki.fi/en/conferences/kasvatustieteen-paivat

FinEd-verkoston esiseminaarin teemana on: ”Digitalisation in education: from various learning contents to methodologies. Keynote luennon pitää professori Hilda Borko Stanfordin yliopistosta. Vastavalmistuneiden tohtoreiden puheenvuorot pitävät KT Satu-Maarit Frangou Lapin yliopistosta ja KT Mikko Meriläinen Tampereen yliopistosta.

FinEd-verkoston väitöskirjatutkijat ovat lämpimästi tervetulleita seminaariin! Mukaan mahtuu 50 väitöskirjatutkijaa. Matka- ja majoituskulut (yksi hotelliyö 2-hengen huoneessa) maksetaan FinEd-jäsenyksiköiden väitöskirjatutkijoille. Ilmoittautuminen esiseminaariin tapahtuu FinEd-verkoston verkkosivuilta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.
Ilmoittautuminen avautuu lokakuussa 2020.

Muista myös tutustua FinEd-verkoston mentoreihin

Mentoripoolin on joukko FinEd-verkoston jäsenyliopistojen senioritutkijoita, jotka ovat lupautuneet neuvomaan alan väitöskirjatutkijoita. Mentoripoolin kautta verkoston väitöskirjatutkijat voivat ottaa yhteyttä oman aihepiirinsä asiantuntijoihin. FinEd-verkosto esittelee mentoripoolin jäseniä verkkosivuillaan: http://www.fined.fi/mentoripooli/.

Tapahtumien ja konferenssien tilanne

(CANCELLED) ECER: Educational Research (Re)connecting Communities, 25.−28.8.2020, University of Glasgow, Iso-Britannia
European Educational Research Association – järjestön vuotuinen konferenssi. Lisätietoja: https://eera-ecer.de/ecer-2020-glasgow/.

(CANCELLED) 30th EECERA Annual Conference: Democratic Early Childhood Pedagogies, 8.–11.9.2020 University of Zagreb, Kroatia
European Early Childhood Education Research Association -järjestön vuotuinen konferenssi.  Lisätietoja: https://2020.eeceraconference.org/

Uudet päivämäärät: https://2020.eeceraconference.org/important-dates/

FinEd-verkoston uutiskirje 4/2019

Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan verkoston nettisivulla.

Tunnelmallista vuodenvaihdetta ja onnellista uutta vuotta!

FinEd-verkostoa koordinoi vuoden 2020 alusta Lapin yliopisto

FinEd-verkosto on kahdeksan yliopistoyksikön yhteistyöorganisaatio, jonka koordinaatio kiertää sen jäsenyksiköissä. Vuosina 2020−2021 verkoston toimintaa koordinoidaan Rovaniemeltä, Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnasta. Tällä kaudella verkoston johtajana toimii professori Heli Ruokamo ja koordinaattorina yliopistonlehtori Marjaana Kangas. Verkostoa kaudella 2018−2019 johtanut professori Kirsi Karila ja koordinaattori Anneli Lehtisalo kiittävät kaikkia hyvästä verkostoyhteistyöstä!

Yliopistonlehtori Marjaana Kangas, professori Kirsti Karila, tutkimuskoordinaattori Anneli Lehtisalo ja professori Heli Ruokamo.

 

Tunnetko jo Julkaisufoorumin uuden portaalin?

JUFO-portaali on Julkaisufoorumin tieteen parissa työskenteleville tarkoitettu palvelu, jossa voi hakea tieteellisten sarjojen, konferenssien ja kirjakustantajien tietoja sekä ehdottaa julkaisukanaville tasoluokkaa. Portaalia voi käyttää kirjautumatta, mutta jos haluaa saada tarkempia tietoja julkaisukanavista tai tehdä kanavia koskevia ehdotuksia, portaaliin voi kirjautua omilla HAKA- tai ORCID-tunnuksilla. Testausvaiheessa olevan portaalin osoite on: http://jfp.csc.fi:8080/.

Kuka väittelikään vuonna 2019 kasvatustieteiden alalta?

FinEd-verkoston verkkosivulta http://www.fined.fi/vaitokset/ löytyvät vuodesta 2010 alkaen kaikki Suomessa kasvatustieteiden alalta väitelleet tutkimusaiheineen. Vuonna 2019 väitelleiden väitöskirjoihin on sivustolta linkit, joten pääset suoraan lukemaan tuoreimpia väitöskirjoja.

Tulevia tapahtumia ja konferensseja

EDUCA 2020: Hyvinvointia opinpoluille, työhön ja elämään, 24.–25.1.2020

EDUCA on opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma, joka tarjoaa tietoa opetus- ja kasvatusalan uusimmista muutoksista. Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy, kunhan rekisteröityy kävijäksi. Lisätietoja: https://educa.messukeskus.com/.

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät: Elämän kestävä vastuu, 13.–14.2.2020, Lapin yliopisto

Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran vuotuinen seminaari. Lisätietoja: https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/?x103997=1572598.

NERA 2020: Rethinking the futures of education in the Nordic countries, 4.−6.3.2020, Turku

The Nordic Educational Research Association -järjestön vuosittainen konferenssi. Lisätietoja: https://nera2020.fi/.

IX Conference on Childhood Studies: Childhood and Time, 11.-13.5.2020, Tampereen yliopisto

Monitieteisen konferenssin järjestäjät ovat Tampereen yliopisto, Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA ja Lapsuudentutkimuksen Seura. Abstraktien deadline: 15.1.2020. Lisätietoja: https://events.tuni.fi/childhood-2020/.

ECOFE2020: Ekofeminismi ja kasvatus, 14.–15.5.2020, Tampereen yliopisto

Tamperelaisen Ylätaso-keskustelusarjan organisaattorien järjestämä ECOFE2020-konferenssi kutsuu tieteentekijöitä ja taiteilijoita eri aloilta keskustelemaan ekofeminismin ja kasvatuksen kysymyksistä ekokriisin aikakaudella. Konferenssiin voi ehdottaa tieteellistä tai taiteellista esitystä tai työryhmää. Esitysten deadline on 24.1.2020. Lisätietoja: https://events.tuni.fi/ecofe2020-fi/.

XXIX Conference the Comparative Education Society in Europe: Communities and education in an era of accountability and control, 26.−29.5.2020, Università di Modena e Reggio Emilia, Italia

The Comparative Education Society in Europe (CESE) -järjestön joka toinen vuosi järjestettävä konferenssi. Abstraktien deadline on 15.2.2020. Lisätietoja: https://www.cese2020.unimore.it/.

37. soveltavan kielentutkimuksen konferenssi: Kielikoulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus, 1.−3.6.2020, Jyväskylän yliopisto

Soveltavan kielentutkimuksen konferenssi. Lisätietoja: https://sites.google.com/jyu.fi/lang-education-social-justice/home.

JURE 2020: Generation Change: The Future of Education in a Diverse Society, 13.−17.7.2020, University of Porto, Portugali

EARLI:n (European Association for Research on Learning and Instruction) nuorten tutkijoiden vuosittainen konferenssi. Lisätietoja: https://earli.org/JURE2020.

Korkeakoulututkimuksen XIV symposium: Pop up –politiikkaa vai pitkän ajan vaikuttavuutta, 20.–21.8.2020, Jyväskylän yliopisto

Korkeakoulututkimuksen seuran (CHERIF) ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen järjestämä symposium. Abstraktien jättö aukeaa tammikuussa, ja deadline on 10.3.2020. Lisätietoja: https://korkeakoulututkimus.fi/symposium_xiv/.

ECER: Educational Research (Re)connecting Communities, 25.−28.8.2020, University of Glasgow, Iso-Britannia

European Educational Research Association – järjestön vuotuinen konferenssi. Abstraktien deadline on 31.1.2020. Lisätietoja: https://eera-ecer.de/ecer-2020-glasgow/.

30th EECERA Annual Conference: Democratic Early Childhood Pedagogies, 8.–11.9.2020 University of Zagreb, Kroatia

European Early Childhood Education Research Association -järjestön vuotuinen konferenssi. Abstraktien deadline on 2.3.2020. Lisätietoja: https://2020.eeceraconference.org/.

FinEd-verkoston uutiskirje 3/2019

Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan verkoston nettisivulla.

FinEd-verkoston koordinaatio siirtyy Lapin yliopistoon

FinEd-verkosto on kahdeksan yliopistoyksikön yhteistyöorganisaatio, jonka koordinaatio kiertää sen jäsenyksiköissä. Vuosina 2020−2021 verkoston toimintaa koordinoidaan Rovaniemeltä, Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnasta. Aiemmin verkoston toimintaa ovat koordinoineet Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta (2015−2017) ja Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta (2018−2019).

Kultuurirahaston selvitys väitöskirjarahoituksesta: Tohtoriopinnot koetaan hyödyllisiksi

Suomen Kulttuurirahaston teettämän tutkimuksen mukaan väitöskirjatyö koetaan hyödylliseksi, vaikka se ei olisi valmistunutkaan tai henkilö ei tähtäisi tutkijanuralle. Kulttuurirahasto teetti vuonna 2018 selvityksen väitöskirjarahoituksensa vaikuttavuudesta. Selvityksen pääkohtiin voi tutustua Kulttuurirahaston sivuilla.

Kulttuurirahaston lokakuun apurahahaku on parhaillaan käynnissä. Lue lisää.

Tutustu FinEd-verkoston mentoreihin

Mentoripoolin on joukko FinEd-verkoston jäsenyliopistojen senioritutkijoita, jotka ovat lupautuneet neuvomaan alan väitöskirjatutkijoita. Mentoripoolin kautta verkoston väitöskirjatutkijat voivat ottaa yhteyttä oman aihepiirinsä asiantuntijoihin. FinEd-verkosto esittelee mentoripoolin jäseniä verkkosivuillaan: http://www.fined.fi/mentoripooli/.

Tulevia tapahtumia ja konferensseja

Kasvatustieteen päivät: Oppimisen maisemat muuntuvat – entäpä sitten? 21.−22.11.2019, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

Lisätietoja Kasvatustieteen päivistä: https://www.uef.fi/web/kt-paivat2019.

Kansalliseen opetusalan kehitysyhteistyöseminaari 26.-27.11.2019, Helsinki

Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ulkoministeriö ja FINGO järjestävät tilaisuuden, jonka teemana on globaalin oppimiskriisin ratkaiseminen ja onnistuneet monitoimijayhteistyömallit. Ohjelma rakentuu temaattisten rinnakkaissessioiden ympärille, lähtökohtana monitoimijayhteistyö tietyn maan koulutuksen laadun vahvistamiseksi.
Seminaari kattaa kaikki koulutusasteet varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja tutkimukseen. Lisätietoa seminaarista Opetushallituksen sivuilta.

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät: Elämän kestävä vastuu, 13.–14.2.2020, Lapin yliopisto

Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran vuotuinen seminaari. Lisätietoja: https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/?x103997=1572598.

NERA 2020: Rethinking the futures of education in the Nordic countries, 4.−6.3.2020, Turku

The Nordic Educational Research Associationin vuosittainen konferenssi. Abstraktien deadline 15.11.2019. Lisätietoja: https://nera2020.fi/.

5th International Conference of the ESREA Migration, Transnationalism and Racisms Network, 22.−24.4.2020 University of Glasgow, Iso-Britannia

European Society for Research on the Education of Adults –järjestön konferenssi. Abstraktien deadline 15.11.2019. Lisätietoja: https://www.gla.ac.uk/schools/education/esrea2020/.

Minority Seminar 2020: Curriculums for Social Justice, 6.-8.5.2020 at Åbo Akademi, Vaasa

Åbo Akadem järjestää viidennen Minority -seminaarin Vaasassa 6−8.5.2020. Lisätietoja: http://blogs2.abo.fi/minorityseminar2020/.

IX Conference on Childhood Studies: Childhood and Time, 11.-13.5.2020, Tampereen yliopisto

Monitieteisen konferenssin järjestäjät ovat Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA ja Lapsuudentutkimuksen Seura. Abstraktien deadline: 15. tammikuuta 2020. Lisätietoja: https://events.tuni.fi/childhood-2020/.

An International Research Conference: Adult Education in Global Times, 5.−7.6.2020, University of British Columbia, Vancouver, Kanada

Kahdeksan tutkimusjärjestön yhteiskonferenssi. Abstraktien deadline 15.10.2019. Lisätietoja: http://www.esrea.org/wp-content/uploads/2019/05/AEGT2020_CfP_final_EN.pdf.

ECER: Educational Research (Re)connecting Communities, 25.−28.8.2020, University of Glasgow, Iso-Britannia

European Educational Research Association – järjestön vuotuinen konferenssi. Abstraktien deadline 31.1.2020. Lisätietoja: https://eera-ecer.de/ecer-2020-glasgow/.

30th EECERA Annual Conference: Democratic Early Childhood Pedagogies, 8.–11.9.2020 University of Zagreb, Kroatia

European Early Childhood Education Research Association -järjestön vuotuinen konferenssi. Abstraktien deadline 2.3.2020. Lisätietoja: https://2020.eeceraconference.org/.

FinEd-verkoston uutiskirje 2/2019

Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan verkoston nettisivulla.

FinEd-verkoston vuosiseminaari Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa 20.11.2019: Mixed Methods – Always Better?

FinEd-verkoston perinteinen vuosiseminaari järjestetään Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella pidettävien Kasvatustieteen päivien esiseminaarina keskiviikkona 20.11.2019. Seminaarin teema on Mixed methods – always better? ja sen pääpuhuja on Dr Lucila Carvalho (Massey University, New Zealand).

FinEd-verkoston väitöskirjatutkijat ovat lämpimästi tervetulleita seminaariin! Mukaan mahtuu 50 väitöskirjatutkijaa. Matka- ja majoituskulut (yksi hotelliyö 2-hengen huoneessa) maksetaan FinEd-jäsenyksiköiden väitöskirjatutkijoille. Ilmoittautuminen esiseminaariin tapahtuu FinEd-verkoston verkkosivuilta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta 26. elokuuta alkaen. Lue lisää esiseminaarista: http://www.fined.fi/vuosiseminaari/.

Akateeminen yhteisö kehittämässä avointa tiedettä

Suomen tutkimusorganisaatiot ja viranomaiset ovat aktiivisesti ryhtyneet edistämään tieteen avoimuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa tieteellisen julkaisemisen avoimuutta ja tutkimusaineistojen avaamista. Parhaillaan tekeillä on Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden kansallisen strategian toimenpideohjelma. Avoimen tieteen prosessia koordinoi Suomessa Tieteellisten seurain valtuuskunta Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Tutustu avoimen tieteen prosessiin: https://avointiede.fi.

Tutustu FinEd-verkoston mentoreihin

Mentoripoolin on joukko FinEd-verkoston jäsenyliopistojen senioritutkijoita, jotka ovat lupautuneet neuvomaan alan väitöskirjatutkijoita. Mentoripoolin kautta verkoston väitöskirjatutkijat voivat ottaa yhteyttä oman aihepiirinsä asiantuntijoihin. FinEd-verkosto esittelee mentoripoolin jäseniä verkkosivuillaan. Lue lisää mentoripoolista ja esittelyvuorossa olevista mentoreista Jaakko Kaukosta ja Satu Uusiautista.

Tulevia taphtumia ja konferensseja

Metodifestivaali, 27.-29.8.2019 Tampereen yliopisto

Monitieteinen kohtaamis- ja keskustelufoorumi, joka kokoaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten eri alojen tutkijoita keskustelemaan ajankohtaisista menetelmäkysymyksistä ja tutkijan taitoihin liittyvistä teemoista. Tilaisuuteen ovat tervetulleita tutkijat, väitöskirjatutkijat ja tutkimusmenetelmien opettajat. Ilmoittautuminen 13.8. mennessä. Lisätietoja: https://events.tuni.fi/metodifestivaali2019/.

Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä: Tohtorikoulutettavan hyvinvointi, 9.10.2019, Helsingin yliopisto

Neljättä kertaa järjestettävään valtakunnalliseen tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki tohtorikoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneet. Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden jakaa olemassa olevia hyviä tohtorikoulutuksen käytäntöjä ja keskustella muiden tohtorikoulutuksen toimijoiden kanssa. Ilmoittautumisia ja ehdotuksia rinnakkaissessioitten aiheiksi pyydetään 6.9.2019 mennessä: https://www.lyyti.fi/preview/Valtakunnallinen_tohtorikoulutuspaiva_2485.

II International Conference of Mathematics, Science and Engineering Education (ICESME’19): 8.–10.11.2019, Kyrenia, Kypros

Abstraktien deadline: 20. syyskuuta 2019. Lisätietoja: http://www.icesmeconference.com/.

Kasvatustieteen päivät: Oppimisen maisemat muuntuvat – entäpä sitten? 21.−22.11.2019, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

Abstraktien deadline: 1.10.2019. Lisätietoja Kasvatustieteen päivistä: https://www.uef.fi/web/kt-paivat2019.

NERA 2020: Rethinking the futures of education in the Nordic countries, 4.−6.3.2020, Turku

The Nordic Educational Research Associationin vuosittainen konferenssi. Abstraktien deadline 15.11.2019. Lisätietoja: https://nera2020.fi/.

AERA 2020: The Power and Possibilities for the Public Good When Researchers and Organizational Stakeholders Collaborate, 17.–21.4.2020, San Francisco

American Educational Research Associationin vuosittainen konferenssi. Abstraktien deadline 10.7.2019. Lisätietoja: https://www.aera.net/Events-Meetings/Annual-Meeting.

IX Conference on Childhood Studies: Childhood and Time, 11.-13.5.2020, Tampereen yliopisto

Monitieteisen konferenssin järjestäjät ovat Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA ja Lapsuudentutkimuksen Seura. Abstraktien deadline: 15. tammikuuta 2020. Lisätietoja: https://events.tuni.fi/childhood-2020/.

FinEd-verkoston uutiskirje 1/2019

Tämä on FinEd-verkoston uutiskirje. Uutiskirjeet lähetetään kaikille FinEd-verkostoon kuuluville yliopistokohtaisten sähköpostilistojen kautta ja julkaistaan verkoston nettisivulla.

FinEd-verkoston artikkelityöpaja keväällä 2019: Writing by the Lake,  9.−10.5.2019, Tampere

Oletko kirjoittamassa tieteellistä artikkelia tai juuri aloittamassa kirjoittamista? Haluaisitko lisää tukea kirjoitusprosessiisi tai enemmän kommentteja tekstistäsi? Kiinnostaisiko sinua tietää enemmän tieteellisen artikkelin julkaisemisesta kansainvälisessä journaalissa?

Vielä ehdit hakea FinEd-verkoston järjestämään kaksipäiväiseen artikkelityöpajaan! Artikkelityöpajassa väitöskirjatutkijat valmistelevat tieteellistä artikkeliaan ja saavat kommentteja ja ohjausta FinEd-verkoston senioritutkijoilta. Työpajan aikana järjestetään myös luennot tieteellisestä kirjoitusprosessista ja kansainvälisestä julkaisemisesta.

Hakuaika päättyy 28.2.2019. Lue lisää: http://www.fined.fi/kurssit/.

FinEd-verkoston vuosiseminaari 20.11.2019, Joensuu

FinEd-verkoston vuosiseminaari järjestetään jälleen Kasvatustieteen päivien esiseminaarina. Tänä vuonna Kasvatustieteen päivät järjestetään Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 21.−22.11.2019.

FinEd-esiseminaari toteutetaan keskiviikkona 20.11.2019 teemalla Mixed methods – always better? Seminaarin pääpuhuja on Lucila Carvalho (Massey University, Uusi-Seelanti). Ensikonferenssin tekstityöpajoissa käsitellään tutkimusmetodeja, erityisesti monitapamenetelmiä. FinEd-seminaarin tarkempi ohjelma ja aikataulu valmistuu alkukesällä.

Science Europe on julkaissut oppaan tutkimusaineistonhallinasta

Euroopan tutkimusrahoittajien ja tutkimusta tekevien organisaatioiden yhteistyöelin Science Europe on julkaissut vuoden 2018 lopulla oppaan tutkimusaineistonhallinnasta. Opas määrittelee vähimmäisvaatimukset aineistonhallintasuunnitelmille (DMP). Opas ja lisätietoja löytyvät sivulta: https://avointiede.fi/fi/uutiset/eu-DMPopas.

Kasvatustieteellisen alan väitöskirjat vuodesta 2010 alkaen FinEd-verkoston verkkosivuilla

FinEd-verkosto ryhtyy julkaisemaan verkkosivuillaan listausta kasvatustieteellisen alan väitöskirjoista Suomessa. Tavoitteena on helpottaa tiedonsaantia alan väitöksistä kokoamalla perustiedot yhdelle sivulle. Tietoja julkaistaan takautuvasti vuodesta 2010 alkaen. Listaus on vielä rakenteilla, mutta mikäli huomaat puutteita, ota yhteys verkoston koordinaattoriin (anneli.lehtisalo@tuni.fi). Listaus löytyy sivulta: http://www.fined.fi/vaitokset/.

Tulevia tapahtumia ja konferensseja

Etiikan päivä 2019: Eettinen ennakkoarviointi muutoksessa, 13.3.2019 Helsinki

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa järjestämä tieteen eettisiä kysymyksiä käsittelevä seminaari, joka kokoaa yhteen kaikkien tieteenalojen edustajia. Seminaari on kaikille avoin ja ilmainen, mutta osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Tilaisuudesta lähetetään myös videostriimaus. Lisätietoja: http://www.etiikanpaiva.fi/2019.

8th Nordic Conference on Adult Education and Learning: Sustainable adult education and learning in organisational settings 13.−15.5.2019, Aarhus University, Tanska

Abstraktien deadline 28.2.2019. Lisätietoja: http://conferences.au.dk/8thnordicadult/call-for-papers/.

Pedaforum 2019: Oppimisen tilat – Qua vadis universitas? 5.–6.6.2019, Helsinki

Päivillä jaetaan tietoa korkeakoulupedagogisesta tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä. Ilmoittautuminen päiville alkaa 18.3.2019. Lisätietoja: https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/pedaforum-2019.

Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät: Globaalin ja paikallisen merkitys kasvatuksen historiassa ja filosofiassa 11. –12.6. 2019, Oulun yliopisto.

Abstraktien deadline 15.3.2019. Lisätietoja: https://www.kasvatus.net/call-for-papers-kasvatuksen-historian-ja-filosofian-kesapaivat-annual-meeting-of-the-finnish-society-for-history-and-philosophy-of-education-11-12-6-2019-oulu/.

ERNAPE 2019: Parent Engagement as Power: Empowering Children, Schools and Societies 18.–20.9.2019 Gdańsk, Puola

European Research Network About Parents in Education –järjestön konferenssi. Abstraktien deadline 24.2.2019. Lisätietoja:  http://ernapegdansk2019.pl/.

EAPRIL2019: Meaningful Learning in Different Settings 27.–29.11.2019, Tartto, Viro

The European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL) – järjestön konferenssi. Abstraktien deadline 9.3.2019. Lisätietoja: https://eapril.org/eapril-2019.