Kasvatustieteellisen alan väitöskirjat Suomessa

FinEd-verkoston tehtävänä on kasvatustieteellisen tutkijakoulutuksen kehittäminen, verkostoitumisen vahvistaminen ja hyvien käytäntöjen vertailu ja levittäminen. Julkaisemalla bibliografiset tiedot  jäsenyliopistojen kasvatusalan väitöskirjoista FinEd-verkosto  lisää  tietämystä kasvatusalan väitöskirjatutkimuksesta, edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja toteuttaa näin jäsenyliopistojen yliopistolain 2 §:n määriteltyjä yleisen edun mukaissia tehtäviä. Käsittelyperusteena on yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus ja tilastointi. Listassa on samat bibliografiset perustiedot kasvatusalan väitöskirjoista kuin esimerkiksi yliopistojen tietokannoissa.

 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Åbo Akademi

Helsingin yliopisto

2019
 • Kurki, Tuuli: Immigrant-ness as (mis)fortune? Immigrantisation through integration policies and practices in education
2018
 • Ahonen, Elsi: Miten ja mitä opettaja oppii? Aktiivinen oppiminen opettajan pedagogisen ajattelun osana ja rakentajana
 • Clavert, Maria: Academics’ transformative learning at the interfaces of pedagogical and discipline-specific communities
 • Hannukainen, Kristiina: Tutkijakoulutus, tieto ja tutkijuus tietokapitalistisessa hallinnassa
 • Hannus, Susanna: Pienten askelten tanssi : Performatiivinen etnografia hierarkioiden rakentumisista ja purkamisen mahdollisuuksista kahdella yläkoululla
 • Härkki, Tellervo: Handling Knowledge – Three perspectives on embodied creation of knowledge in collaborative design
 • Ikonen, Tiina: Suomalainen virolainen tarina: Sofi Oksasen Puhdistuksen henkilöhahmojen rakentaminen, ilmentäminen ja tulkinta puvustuksen avulla suomalaisissa näyttämö- ja elokuvasovituksissa
 • Itkonen, Tuija H: Contradictions of Finnish Education: Finnishness, interculturality and social justice
 • Kauppinen, Eila: Moniääninen ruokaympäristö – ruokakasvatuksen mahdollisuudet nuorisotaloilla
 • Kunnari, Irma: Teachers changing higher education : From coping with change to embracing change
 • Medvedeva, Anna: University Internationalization and International Master’s Programs
 • Mustonen, Virpi: Challenges of Expertise and Organizational Learning during the Digital Transformation of Forensic Fingerprint Investigation
 • Puustinen, Mikko: Puhumalla teoretisoitu? Aineenopettajakoulutuksen kasvatustieteellistyminen ja asiantuntijapuhe 1970-luvulta 2010-luvulle
 • Rintakorpi, Kati: Varhaiskasvatuksen tallentamisesta kohti pedagogista dokumentointia
 • Ritella, Giuseppe: Chronotope: an investigation of the spatial and temporal organization in technology-mediated collaborative learning
 • Sekki, Sanna: Arki perhetyön kohteena: Tutkimus uuden työtavan kokeilusta Arki haltuun -hankkeessa
 • Simpson, Ashley: The dialogism of ideologies about equality, democracy and human rights within Finnish education: Many voices and many faces
 • Veintie, Tuija: Revival and regeneration of Indigenous knowledge in intercultural bilingual teacher education: A study in the Ecuadorian Amazonia
 • Vetoshkina, Liubov: Anchoring craft. The object as an intercultural and intertemporal unifying factor
2017
 • Ahtiainen, Raisa: Shades of change in Fullan’s and Hargreaves’s models : Theoretical change perspectives regarding Finnish special education reform
 • Benjamin, Saija: “People who don’t live what we live, don’t understand” : Youths’ experiences of hypermobility
 • Hilander, Markus: Kuvatulkinta ja maantieteellinen tarkkaavaisuus: Semioottinen ajattelutapa nuorten visuaalisen lukutaidon osana
 • Ketonen, Elina: The role of motivation and academic emotions in university studies : The short- and long-term effects on situational experiences and academic achievement
 • Kilasi, Doward Characteristics and Development of Students’ Mathematical Identities: The Case of a Tanzanian Classroom
 • Koivisto, Jaana-Maija: Learning clinical reasoning through game-based simulation: Design principles for simulation games
 • Korhonen, Tiina: Kodin ja koulun digitaalinen kumppanuus
 • Kukkoaho, Silja: Näkymätöntä näkyväksi: Ujon oppilaan kohtaaminen yläkoulussa
 • Lammi, Johanna: Opettajuus yhtenäisen peruskoulun kontekstissa – etnografinen tapaustutkimus
 • Lampi, Hanna: ”Aina liikkeessä”: Tulevaisuuskuvia suomalaisilla, tansanialaisilla, intialaisilla, ghanalaisilla ja isobritannialaisilla lapsilla ja nuorilla 2005–2015
 • Paananen, Maiju: Imaginaries of Early Childhood Education: Societal roles of early childhood education in an era of accountability
 • Pehkonen, Eija: Maahanmuuttajataustaisten naisten koulutuksen kontekstissa rakentuvat identiteetit ja oppimisprosessit
 • Pihlgren-Eveli, Ann-Kristin: Litterär storyline som bidrag till interkulturell pedagogik
 • Rättyä, Kaisu: Kielitiedon didaktiikkaa: Kielentäminen ja visualisointi sanaluokkien ja lauseenjäsenten opetusmenetelminä
 • Saadatmand, Mohsen: A NEW ECOLOGY FOR LEARNING: An Online Ethnographic Study of Learners’ Participation and Experience in Connectivist MOOCs
 • Saloranta, Seppo: Koulun toimintakulttuurin merkitys kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamisessa perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 kouluissa
 • Samppala, Marja-Liisa: Käsityksiä ja kokemuksia laitoshuoltajaopiskelijoiden oppimisesta työpaikalla
 • Taar, Jaana: Interthinking in Estonian Home Economics Education
 • Tammi, Tuure: Poliittinen prosessi ja demokratiakokeilujen tartunnat koulun arjessa
 • Väisänen, Eija: Laskemisen sujuvuus osana matemaattisia taitoja: Sujuvuuden seuranta ja matemaattisten taitojen tukeminen alakoulussa
 • Zhao, Pei: Reflecting arts education with Information Communication Technologies from Finland to China Policy analysis and digital literacy analysis of arts teachers’ use of ICTs
2016
 • Alemanji, Aminkeng Atabong: Is there such a thing…? A study of antiracism education in Finland.
 • Berg, Venla: On the evolution of personality – Insights from contemporary Western humans
 • Bofah, Emmanuel Adu-tutu: A Cross-cultural Analysis of the Dimensions of Mathematics-related Affect: Assessing the psychometric properties and the relationship with achievement
 • Hahl, Kaisa: Interculturality and English as a lingua franca – Internationalizing teacher education
 • Hansen, Petteri: Opettajankoulutuksen hankeohjauksen mahdollisuudet ja rajat: Kahden politiikkalähtöisen kehittämishankkeen järjestelmäteoreettinen analyysi
 • Heilala, Cecilia: The child in the eye of the storm unveiling the war child syndrome
 • Hilppö, Jaakko: Children’s Sense of Agency: a Co-Participatory Investigation
 • Hohti, Riikka: Classroom matters: Research with children as entanglement
 • Ikävalko, Elina: Vaikenemisia ja vastarintaa: Valtasuhteet ja toiminnan mahdollisuudet oppilaitosten tasa-arvosuunnittelussa
 • Janhonen, Kristiina: Adolescents’ Participation and Agency in Food Education
 • Juntunen, Pirkko: Enjoy Playing! Introducing a new technology-based together playing approach to complement traditional teaching in music schools: A study of an audio supported practice aid for first and second grade string instrument students
 • Kaatrakoski, Heli: Conceptualising Customers in the Public Sector: An Activity-theoretical Analysis
 • Kangas, Jonna: Enhancing children’s participation in early childhood education through participatory pedagogy
 • Kivistö, Kati: ”En mä oikein tiennyt, mihin olin hakeutumassa. Kaikesta on kuitenkin selvitty ja vaikeudet voitettu. Paljon olis kerrottavaa siitä, mitä oon oppinut.”: Rauhanturvaajien kuvauksia rauhanturvatehtävään hakeutumisesta, rauhanturvatyön merkityksestä sekä kohdatuista haasteista rekrytoinnissa ja koulutuksessa huomioitavaksi
 • Koskinen, Rauno: Mielekäs oppiminen matematiikan opetuksen lähtökohtana: Systemaattinen analyysi Journal for Research in Mathematics Education aikakauslehden artikkelien pohjalta
 • Kosunen, Sonja: Families and the Social Space of School Choice in Urban Finland
 • Kuusisaari, Hanna: Kehittävä kollaboraatio: Uuden tiedon tuottaminen opettajien lähikehityksen vyöhykkeellä
 • Laine, Sonja: Finnish elementary school teachers perspectives on gifted education
 • Layne, Heidi: ”Contact Zones” in Finnish (intercultural) education
 • Leiviskä, Anniina: Hans-Georg Gadamer’s Philosophical Hermeneutics in the Philosophy of Education: Beyond Modernism and Postmodernism
 • Mikander, Pia: Westerners and others in Finnish school textbooks
 • Niemi, Pia-Maria: Creating A Sense of Membership in Basic Education: The contributions of Schoolwide Events
 • Nieminen, Eeva-Liisa: Ninth Grade Students Generating Interest in Physics and Chemistry: An Interpretive Study of Students Discourse in a Science Class in Finland
 • Nislin, Mari: Nerve-wracking or rewarding? A multidisciplinary approach to investigating work-related well-being, stress regulation and quality of pedagogical work among early childhood professionals
 • Pesonen, Henri: Sense of belonging for students with intensive special education needs: An exploration of students’ belonging and teachers’ role in implementing support
 • Rajala, Antti: Toward an agency-centered pedagogy: A teacher’s journey of expanding the context of school learning
 • Räty, Kaisa: Erityinen tuki elinikäisen oppimisen mahdollistajana ammatillisessa aikuiskoulutuksessa
 • Schatz, Monika: EDUCATION AS FINLAND S HOTTEST EXPORT? A Multi-Faceted Case Study on Finnish National Education Export Policies
 • Siirilä, Jani: Tulkintoja kestävän kehityksen käsitteestä YK:n kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen teemavuosikymmenen 2005-2014 yhteydessä
 • Tuohilampi, Laura: Deepening mathematics related affect research into social and cultural: Decline, measurement and significance of students’ multi-level affect in Finland and Chile
 • Valtonen, Juha: Askelmerkkejä liikuntaa opettavaksi luokanopettajaksi: Opettajankoulutusta edeltävät liikunnan sosialisaatioympäristöt, koetut vahvuudet ja käsitykset hyvästä liikunnanopetuksesta
 • Vivitsou, Marianna: Social media and networks as communicative acts: vulnerabilities and possibilities for the pedagogies of the future: An empirical hermeneutical study of Finnish and Greek teachers and students experiences
 • Wallinheimo, Kirsi: Vieraan kielen opetus ja opiskelu virtuaaliympäristössä: Kielididaktinen tapaustutkimus ruotsin kielen monimuoto-opetuksesta ja -opiskelusta Helsingin yliopiston kielikeskuksessa
2015
 • Aarnio, Matti: Collaborative knowledge construction in the context of problem-based learning: Exploring learning from conflicting ideas and knowledge
 • Chua, Joey: Dance talent development
 • Eränpalo, Tommi: Pelillisyys tuo esiin nuorten kansalaispätevyyttä: Analyysejä nuorten yhteiskunnallisesta deliberaatiosta
 • Hyytinen, Heidi: Looking Beyond the Obvious: Theoretical, Empirical and Methodological Insights into Critical Thinking
 • Häikiö, Kaarina: Potilas ja hoitotakuu terveyspolitiikan ristiaallokossa: Potilaan asema ja hoitotakuu-uudistus valtionhallinnon sekä kansanterveysjärjestöjen näkökulmasta 2004-2010.
 • Jansson, Satu-Mari: Teatteri ja draama työn oppimismuotoina
 • Kalu, Emmanuel Okwara: Towards bettering HIV/AIDS understandings : A phenomenographic-comparison of the conceptions of HIV-positive university students in Finland and Nigeria
 • Klenberg, Liisa: Assessment and development of executive functions in school-age children
 • Kärki, Ilari: Uusliberalismia vai ei? Suomalaista perusopetusta koskevien koulutuspoliittisten kasvatus- ja opetustavoitteiden arvot vuosina 1994-2012 Shalom Schwartzin arvoteorian valossa
 • Käyhkö, Leena: ’Kivi kengässä’ – opettajat yrittäjyyskasvatuksen kentällä: Tutkimus koulun ja paikallisyhteisön kumppanuudesta
 • Litmanen, Topi: Stressful, important and rewarding: How higher education students experience learning in different environments
 • Meretniemi, Maija: Hyvä koti ja henkinen äitiys lastentarhatyön esikuvina: Aate- ja käsitehistoriallinen tutkielma Suomen varhaiskasvatuksen taustasta
 • Nevanen, Saila: Focusing on arts education from the perspectives of learning, wellbeing, environment and multiprofessional collaboration: Evaluation research of an arts education project in early childhood education centres and schools
 • Niemelä, Reko: Inclusionary practices in a Finnish pre-primary school context
 • Niemi, Anna-Maija: Erityisiä koulutuspolkuja? Tutkimus erityisopetuksen käytännöistä peruskoulun jälkeen
 • Pyyry, Noora: Hanging out with young people, urban spaces and ideas: Openings to dwelling, participation and thinking
 • Repo, Laura: Bullying and its prevention in early childhood education
 • Rämä, Irene: Yhdessä luotua: Tutkimus autismin kirjon vuorovaikutuksesta peruskoulun kontekstissa
 • Sahlstedt, Heli: Pedagogisesti yhtenäinen peruskoulu: Tapaustutkimus opettajien, oppilaiden ja huoltajien näkemyksistä
2014
 • Asikainen, Henna: Successful learning and studying in Biosciences: Exploring how students conceptions of learning, approaches to learning, motivation and their experiences of the teaching-learning environment are related to study success
 • Chang, Chia-Chien: Highly Educated Taiwanese Women Seeking a Self-Acceptable Social Position in Finland
 • Guttorm, Hanna: Sommitelmia ja kiepsahduksia: Nomadisia kirjoituksia tutkimuksen tulemisesta (ja käsityön sukupuolisopimuksesta)
 • Helin, Mari: Opettajien ammatillisen kehittymisen jatkumo − yliopiston ja koulujen kumppanuus
 • Johnson Longfor, Rita Waye: Exploration in Language Didactics and in Teachers’ Pedagogical Thinking: Secondary School Language Teachers’ Conceptions and Methods of Teaching English as a Second Language in Cameroon
 • Kangas, Kaiju: The Artifact Project. Promoting Design Learning in the Elementary Classroom
 • Koli, Annarita: Työn mieltä etsimässä : Työhyvinvoinnin edistäminen ammatinopettajien työssä
 • Lakka, Jari: Yhteen- ja vähennyslaskustrategioiden rakentaminen alkuopetuksen matematiikassa: Yhden luokan oppilaiden erilaiset oppimispolut tehokkaisiin strategioihin
 • Latva-Karjanmaa, Raija. Own pace, own space, own face, human, and tool support: Mediators in web-based self-regulation learning
 • Mietola, Reetta: Hankala erityisyys: Etnografinen tutkimus erityisopetuksen käytännöistä ja erityisyyden muotoutumisesta yläkoulun arjessa
 • Mononen, Riikka: Early mathematics interventions: Supporting young children with low performance in mathematics
 • Pelli-Kouvo, Päivi: Toimintatutkimus CLIL-opetuksesta: LEO-mallin kehittäminen
 • Posti-Ahokas, Hanna: Tanzanian Female Students’ Perspectives on the Relevance of Secondary Education
 • Pulkka, Antti-Tuomas: The interaction of motivation and learning environment: The role of goal orientations in students course evaluations
 • Rytkönen, Anni: University of Helsinki teachers as users and adopters of change of web-based learning environments in teaching
 • Sakurai, Yusuke: Understanding factors contributing to the academic engagement of international university students
 • Sepp, Anu: From music syllabi to teachers’ pedagogical thinking: a comparative study of Estonian and Finnish basic school music education
 • Tahkokallio, Leena: Lastentarhanopettajan ammatillinen kehittyminen havainnointiin perustuvan reflektion avulla
 • Talvio, Markus: How do teachers benefit from training on social interaction skills? Developing and utilising an instrument for the evaluation of teachers social and emotional learning
 • Toivonen, Kaisu Maria: Persoonan eettinen kasvu ja kasvatus jälkimodernissa ajassa suomalaisen kasvatusjärjestelmän kautta tulkittuna
 • Vainikainen, Mari-Pauliina: Finnish primary school pupils performance in learning to learn assessments: A longitudinal perspective on educational equity
 • Vekkaila, Jenna: Doctoral student engagement: The dynamic interplay between students and scholarly communities
 • Zilliacus, Harriet: Supporting Students Identities and Inclusion in Minority Religious and Secular Ethics Education: A Study on Plurality in the Finnish Comprehensive School
2013
 • Bernelius, Venla: Eriytyvät kaupunkikoulut : Helsingin peruskoulujen oppilaspohjan erot, perheiden kouluvalinnat ja oppimistuloksiin liittyvät aluevaikutukset osana kaupungin eriytymiskehitystä
 • Jauhiainen, Johanna: Effects of an in-service training program on physics teachers’ pedagogical content knowledge: The role of experiments and interacting bodies in teaching Newtonian mechanics
 • Kelo, Marjatta: Empowering patient education: Development of educational intervention for school-age children with type 1 diabetes and their parents
 • Lähteenmäki, Minna: Lapsi turvapaikanhakijana: Etnografisia näkökulmia vastaanottokeskuksen ja koulun arjesta
 • Loukomies, Anni: Enhancing Students Motivation towards School Science with an Inquiry – Based Site Visit Teaching Sequence: A Design – Based Research Approach
 • Paane-Tiainen, Tuulia: Murtuuko muuri: Lääkäriverkko pyrkimyksenä muuttaa alueellista yhteistyötä Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä
 • Panula, Anne-Mari: Lukemisvaikeudet ja osa-aikainen erityisopetus: Seurantatutkimus esikoulusta yhdeksännen luokan loppuun
 • Riitaoja, Anna-Leena: Toiseuksien rakentuminen koulussa: Tutkimus opetussuunnitelmista ja kahden helsinkiläisen alakoulun arjesta
 • Seppälä, Hannele: Students’ scientific thinking in higher education: Logical thinking and conceptions of scientific thinking in universities and universities of applied sciences
 • Sothayapetch, Pavinee: A comparative study of science education at the primary school level in Finland and Thailand
 • Tapola, Anna: Motivational dynamics in the learning context: Interaction of individual and situational factors
2012
 • Hongisto, Lasse: Luonnontieteen historian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla: kehittämistutkimus lukion historianopetuksen mahdollisuuksista
 • Hotti, Ulla Maria: Akateeminen opetussuunnitelma innovaationa: Aineenopettajan pedagogiset opinnot 2005 2008 -opetussuunnitelman toteutuminen pedagogisena ja didaktisena opiskelu- ja oppimisympäristönä opettajuuden kehittymisen kannalta opiskelijoiden kokemana
 • Juuti, Sini: Piano Musicians Identity Negotiations in the Context of the Academy and Transition to Working Life: A Socio-cultural Approach
 • Mikkonen, Johanna: Interest in university studies: Its role and relation to other motivational variables
 • Mullola, Sari: Teachability and School Achievement: Is Student Temperament Associated with School Grades?
 • Oksanen, Ulla: Merkkejä tietoyhteiskunnan maisemasta vuonna 2015: Näkökulmia käytäntöperustaisen semiotiikan teoriaan ja metodologiaan sekä lukiolaisten piirrosten tulkintaan
 • Patrikainen, Sanna: Luokanopettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta matematiikan opetuksessa
 • Rahman, Helinä: Finnish Pupils’ Communicative Language Use of English in Interviews in Basic Education Grades 1 – 6
 • Stubb, Jenni Katarina: Becoming a scholar: The dynamic interaction between the doctoral student and the scholarly community
 • Tuominen-Soini, Heta: Student motivation and well-being: Achievement goal orientation profiles, temporal stability, and academic and socio-emotional outcomes
 • Vainio, Jenny: Hegemony, contradiction, and gender in the context of Finnish university physics
2011
 • Freeman, Stephanie: Constructing a Community: Myths and Realities of the Open Development Model
 • Haarala-Muhonen, Anne: Oikeustieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden haasteet opiskelussa
 • Hakala, Liisa: Monologeista dialogiksi: Keskustelua koulusta käytävien ohipuhumisten muuttamisesta neuvotteluksi sosiaalisen konstruktionismin hengessä.
 • Harlamov-Elo, Anna: Supistamista, rationalisointia vai kehittämistä? Valtiovarainministeriön järjestelyosaston järjestämän henkilöstökoulutus- ja tutkimustoiminnan rakentuminen osaksi valtionhallintoa vuosina 1943-1971
 • Heikkilä, Annamari: University Students’ Approaches to Learning, Self-Regulation, and Cognitive and Attributional Strategies: Connections with Well-Being and Academic Success
 • Kajamaa, Anu: Unraveling the helix of change: An activity-theoretical study of health care change efforts and their consequences
 • Kauko, Jaakko: Korkeakoulupolitiikan dynamiikat Suomessa
 • Kivilehto, Sari: ”Kyl mä varmaan kohta ymmärrän.” : Asunnon suunnittelu -opetusohjelma oppilaiden ajattelun ja oppimisen haastajana peruskoulun kotitalousopetuksessa
 • Kuusisto, Arniika: Growing up in Affiliation with a Religious Community: A Case Study of Seventh-day Adventist Youth in Finland
 • Lang, Tarja: Myyttisestä sankarirehtorista opistoäidiksi ja manageriksi: Sukupuolen näkökulma kansalais- ja työväenopiston johtajuuteen
 • Malin, Anne: Kotitalouden opetustilat osana kehittyvää oppimisympäristöä: asumistoiminnot ja opetussuunnitelma muutoksen määrittäjinä
 • Mälkki, Kaisu: Theorizing the Nature of Reflection
 • Matilainen, Mia: Ihmisoikeuskasvatus lukiossa — outoa ja itsestään selvää
 • Nieminen, Juha: Dimensions of University Student Learning in Medicine and Pharmacy
 • Pereira Querol, Marco Antonio: Learning Challenges in Biogas Production for Sustainability: An activity theoretical study of a network from a swine industry chain
 • Poukka, Päivi: Moral Education in the Japanese Primary School Curricular Revision at the Turn of the Twenty-first Century: Aiming at a Rich and Beautiful Kokoro
 • Raatikainen, Eija: Luottamus koulussa: Tutkimus yhdeksännen luokan oppilaiden luottamus- ja epäluottamuskertomuksista ja niiden merkityksestä oppilaiden kouluarjessa
 • Sarromaa Hausstätter, Rune: The traditionalism-inclusionism controversy in special education: a conceptual analysis
 • Stenberg, Katariina: Working with Identities Promoting Student Teachers Professional Development
 • Vesterinen, Olli: Media Education in the Finnish School System: A Conceptual Analysis of the Subject Didactic Dimension of Media Education
 • Virkkunen, Arto: Liikunnanopettaja sosioeettisenä kasvattajana
2010
 • Antikainen, Maire: Matkalla suomalaiseksi ja hoiva-alan ammattilaiseksi? Venäläis- ja virolaistaustaisten naisten ja suomalaisuuden kohtaamiset kuulumista rakentamassa
 • Gerouki, Margarita: Exploring primary school sex education in Greece: policies and praxis
 • Hailikari, Telle: Assessing university students’ prior knowledge
 • Kantola, Tarja: Transcending “the Impossible” : From Dead End to Expansive Learning
 • Kaukoluoto, Eeva: Onko varhaisen tuen päiväkoti mahdollinen? Tutkimus varhaiskasvatuksen yhteisöllisestä kehittämisestä
 • Kiilu, Kristi: The Development of the Concept of Music Education in Estonian Kindergartens, 1905-2008: a Historical–Critical Overview
 • Koistinen, Matti: Nuorten hyvinvointi, opiskelu ja opinto-ohjaus erityisen koulutustehtävän saaneessa lukiossa
 • Korppoo, Maijaleena: Laatutyöhön sitoutumisen edellytykset ammattikorkeakoulussa
 • Lakkala, Minna: How to design educational settings to promote collaborative inquiry: Pedagogical infrastructures for technology-enhanced progressive inquiry
 • Onnismaa, Eeva-Leena: Lapsi, lapsuus ja perhe varhaiskasvatusasiakirjoissa 1967-1999
 • Parpala, Anna: Exploring the experiences and conceptions of good teaching in higher education: Development of a questionnaire for assessing students’ approaches to learning and experiences of the teaching-learning environment
 • Rainio, Anna Pauliina: Lionhearts of the Playworld : An ethnographic case study of the development of agency in play pedagogy
 • Repo, Saara: Yhteisöllisyys voimavarana yliopisto-opetuksen ja -opiskelun kehittämisessä
 • Salonen, Arto O: Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena
 • Törmänen, Minna: Auditory – Visual Matching in Learning Disabilities: Intervention Studies from Finland and Sweden
 • Venäläinen, Salla: Interaction in the Multicultural Classroom: Towards Culturally Sensitive Home Economics Education

Itä-Suomen yliopisto

2016
 • Hakkarainen, Airi: Matematiikan ja lukemisen vaikeuksien yhteys toisen asteen koulutuspolkuun ja jatko-opintoihin tai työelämään sijoittumiseen
 • Parkko, Minna: Stailaaminen: työtehtävät, osaaminen ja sijoittuminen.
 • Petri Haapa, Petri: Suomalaisen peruskoulun rehtori koulun tietokonepohjaisen hallinto-ohjelman käyttäjänä
 • Pihlainen, Kaisa: Merkityksellisyyttä, vastuullisuutta ja uuden luomista – Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja vanhemman toiminnasta teknologiakerhossa.
 • Turunen, Serja: Matkalla musiikkiin. Fenomenologinen tutkimus peruskoulun 3.–4.-luokkalaisten taidemusiikin kuuntelukokemuksista koulun musiikkikasvatuskontekstissa.
 • Valkeapää, Helena: Maahanmuuttaja-afgaanien kotitalouden toiminta ja akkulturaatio
 • Vesala, Päivi: Koulupihan merkitys alakoulun oppilaille. Lapsen ja ympäristön vastavuoroisen suhteen analyysi
2015
 • Anyolo, Eveline Omagano: Implementing education for sustainable development in Namibian schools
 • Asikainen, Esa: ”Me olemme postipaketteja”. Tutkimus Helsingin vammaiskuljetuksista vuosina 2002–2007
 • Hokkanen, Johanna: Kotien lääkekasvatus
 • Kukkonen, Jari: Scaffolding inquiry in science education by means of computer supported collaborative learning: pupils’ and teacher students’ experiences
 • Laakkonen, Erja: Aikuisuuden kulttuuriset kuvat 25-35-vuotiaiden naisten haastattelupuheissa ja  naistenlehtiteksteissä
 • Tuomainen, Satu: Recognition and student perceptions of non-formal and informal learning of English for specific purposes in a university context
 • Turunen, Virpi: Pellavalangan neulonta kotineulekoneella
 • Valkonen, Emilia: ”Me myymme ja markkinoimme kursseja” Markkinaorientaation piirteet kansalaisopistoissa
 • Virkki, Päivi: Varhaiskasvatus toimijuuden ja osallisuuden edistäjänä
 • Westman, Anna Liisa: Ammatillinen korkeakouluopettajuus ja sukupuolitietoisuus. Tarinoita suku-puolesta, toimijuudesta ja pedagogisista käytännöistä
2014
 • Eronen, Lasse: Quasi-systematic minimalism within socio-constructivist learning of mathematics
 • Kaakkunen, Päivi: Lukudiplomin avulla lukemaan houkutteleminen yläkoulussa. Lukudiplomin kehittämistutkimus perusopetuksen vuosiluokilla 7–9
 • Kaasinen, Jari: Perinnerakentaminen käsitteenä ja osana teknologiakasvatusta – Opettajaopiskelijoiden käsitykset, käsitysten jäsentyneisyys ja muutos perinnerakentamisen opintojakson aikana
 • Kujamäki, Päivi: Yhteisenä tavoitteena opetuksen eheyttäminen. Osallistava toimintatutkimus luokanopettajille
 • Löfman, Päivi: Tapaustutkimus itseohjautuvuudesta sairaanhoitajakoulutuksen eri vaiheissa
 • Nieminen, Erkki: Henki vastaan alkoholi: AA-toiminnan synty ja kehitys Lahdessa 1950–1995
 • Sointu, Erkko: Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien monitahoarviointi
 • Vartiainen, Henriikka: Principles for design-oriented pedagogy for learning from and with museum objects
2013
 • Ahtiainen, Eeva-Liisa: Kansainvälistymisen ja laadunvarmistuksen yhteys ammattikorkeakoulun asiakirjateksteissä. Tapaustutkimus
 • Jeskanen, Seija: Piina vai pelastus? Portfolio aineenopettajaopiskelijoiden ammatillisen kehittymisen välineenä
 • Lukin, Tuija: Motivaatio matematiikan opiskelussa – seurantatutkimus motivaatiotekijöistä ja niiden välisistä yhteyksistä yläkoulun aikana
 • Malinen, Olli-Pekka: Examining pre- and in-service teachers’ self-efficacy and attitudes in mainland China
 • Pöntinen, Susanna: Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa
2012
 • Hyytiäinen, Merja: Integroiden, segregoiden ja osallistaen. Kolmen vaikeasti kehitysvammaisen oppilaan opiskelu yleisopetuksessa ja koulupolku esiopetuksesta toiselle asteelle
 • Kakkonen, Marja-Liisa: Learning entrepreneurial competences in an international undergraduate degree programme. A follow-up study
 • Lauritzen, Pål: Conceptual and procedural knowledge of mathematical functions
 • Mäki-Ketelä, Juha: Kiskot vievät elämään – ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elä-vien nuorten erilaisia elämänraiteita
 • Ronkainen, Päivikki: Yhteinen tehtävä. Muutoksen avaama kehittämispyrkimys opettajayhteisössä
 • Sipilä, Outi: Esiliina aikansa kehyksissä – Moniaikaista tekstiilikulttuuria ja representaatioita kodista, perheestä, puhtaudesta ja käsityöstä 1900-luvun alkupuolen Suomessa
 • Sivenius, Ari: Aikuislukion eetos opettajien merkityksenantojen valossa
 • Äikäs, Aino: Toiselta asteelta eteenpäin. Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä
2011
 • Johnson, Esko: Kielenopettajaksi tuleminen ammattikorkeakoulun muutosmaisemassa
 • Leino, Olavi: Oppisopimusopiskelijan oppimisen henkilökohtaistaminen ja oppimismahdollisuudet työpaikalla
 • Timonen, Liisa: Kansainvälisty tai väisty? Tapaustutkimus kansainvälisyysosaamisen ja kulttuurienvälisen oppimisen merkityksenannoista oppijan, opettajan ja korkeakoulutoimijan pedagogisen suhteen rajaamissa kohtaamisen tiloissa
 • Valtonen, Teemu: An insight into collaborative learning with ICT: Teachers’ and students’ perspectives
 • Vänttinen, Matti: Oikeasti hyvä numero. Oppilaiden arvioinnin totuudet ja totuustuotanto rinnakkaiskoulusta yhtenäiskouluun
 • Ylönen, Merja: Aikuiset opin poluilla. Oppimistukikeskuksen asiakkaiden opiskelukokemuksista ja kouluttautumishalukkuudelle merkityksellisistä tekijöistä
2010
 • Pollari, Pirkko: Vapaan sivistystyön kieltenopettajien pedagogiset ratkaisut ja käytänteet teknologiaa hyödyntävässä vieraiden kielten opetuksessa
 • Rautopuro, Juhani: Sisyfoksen kivi? Tilastollisten menetelmien opetus ja oppiminen kasvatustieteissä
 • Taipale, Airi: Matematiikan, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien päällekkäistyminen nuoruusiässä
 • Vartiainen, Leena: Yhteisöllinen käsityö. Verkostoja, taitoja ja yhteisiä elämyksiä

Jyväskylän yliopisto

Vuo­si­na 2012 -2018 val­mis­tu­neet kas­va­tus­tie­teel­li­set väi­tös­kir­jat

Lapin yliopisto

2019
 • Brauer, Sanna: Digital open badge-driven learning: competence-based professional development for vocational teachers
2018
 • Begum, Shahnaj: Ageing and gender in the Nordic Arctic
 • Kepanen, Pirkko: ”Ymmärsin olevani jonkin täysin uuden opiskelutavan edessä”: narratiivinen tutkimus polusta ammatilliseksi erityisopettajaksi osaamisperusteisessa koulutuksessa
 • Köngäs, Mirja: ”Eihän lapsil ees oo hermoja”: etnografinen tutkimus lasten tunneälystä päiväkotiarjessa
 • Laiti, Marikaisa: Saamelaisen varhaiskasvatuksen toteutus Suomessa
 • Leinonen, Jorma: Matematiikan ymmärtämisestä: käsitteistä käytäntöön
2017
 • Ansala, Liisa: ”Niin monta rautaa tulessa”: aktiivinen kansalaisuus järjestöaktiivien yliopisto-opiskelijoiden kertomana
 • Lasanen, Kirsti: ”Ei tarvi pelätä, että ois erilainen”: etnografinen tutkimus pohjoissuomalaisten kuulovammaisten lasten vertaistukiryhmätoiminnasta
 • Taskinen, Satu: ”Ne voi opita toisilta”: kasvatustieteellinen design-tutkimus maahanmuuttajaoppilaiden osallisuutta edistävistä luokkakäytänteistä
2016
 • Hermanoff, Anneli: Mukava mennä iloisella mielellä. Narratiivinen tutkimus kehitysvammaisten nuorten toisen asteen opinnoista.
 • Hyvärinen, Sanna: Monta polkua johtajuuteen. Naisjohtajien urakertomuksia.
 • Joensuu, Kosti: The physical, moral and spiritual: a study on vitalist psychology and philophy of religion of Lars Levi Laestadius.
 • Korkatti, Sirkku: Geometriaa laatoittamalla) Van Hielen teorian mukainen geometrinen ajattelu ja tesselaatioon nojautuva laatoitusprojekti peruskoulussa.
 • Leskisenoja, Eliisa: Vuosi koulua, vuosi iloa. PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä.
 • Louhela, Uma: Nuorten osallistumiskertomuksia Juopulin yhteisössä.
 • Rahko-Ravantti, Rauna: Saamelaisopetus Suomessa. Tutkimus saamelaisopettajien opetustyöstä suomalaiskouluissa.
 • Salmela, Mari: Tie ylioppilastutkinnon huippuarvosanoihin laudaturylioppilaiden kertomana.
 • Takkula, Hannu: Euroopan unionin opettajankoulutus: Millaisena sen näkevät EU-maiden opetusministerit ja Euroopan parlamentin koulutusvaliokunnan jäsenet?
 • Äärelä, Rauni: ”Dat ii leat dušše dat giella” – ”Se ei ole vain se kieli”: tapaustutkimus saamenkielisestä kielipesästä saamelaisessa varhaiskasvatuksessa.
2015
 • Herrala, Helena: Tytöt kaukalossa. Etnografinen tutkimus tyttöjen jääkiekkoharrastuksesta.
 • Keskitalo, Tuulikki: Developing a pedagogical model for simulation-based health care education.
 • Korpilähde-Näkkäläjärvi, Outi: Kun pohjoisen matkasta tuli elämän mittainen. Suomalaisvaimot saamelaisyhteisössä.
 • Kotilainen, Marja-Riitta: Itseohjautuvuuden tukeminen vieraan kielen etäopetuksessa. Design-perustaisen oppimisympäristön kehittämistutkimus perusasteen 5.-6.luokilla.
 • Laajala, Tiina: Diskurssianalyyttinen tutkimus ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman kehittämisprosessista.
 • Perunka, Sirpa: ”Tässä on hyvä syy ammatillisesti keskustella”. Ohjaavien opettajien käsityksiä opetusharjoittelun ohjauksesta ammatillisessa koulutuksessa.
 • Räisänen-Ylitalo, Sirkka: ME- yhdessä kasvaen ja oppien tuemme ja vahvistamme toinen toisiamme. Sosiaalinen hyvinvointi yhtenäiskoulussa neljän lappilaiskoulun oppilaiden käsitysten mukaan.
 • Sinevaara-Niskanen, Heidi: Setting the stage for arctic development: politics of knowledge and power of presence.
 • Twumasi-Ankrah, Osei: Education experts’ perceptions of the Ghanaian language policy and its implementation.
 • Vaattovaara, Virpi: Elämänkulku ja toimijuus. Lapin maaseudun nuorista aikuisiksi 1990-2011.
2014
 • Alaräisänen, Pekka: Palkitseminen työelämässä. Palkitsemisen todellisuus suomalaisilla työmarkkinoilla johtavassa asemassa työskentelevien näkökulmasta.
 • Alila, Sanna: ”Työnohjaus auttaa löytämään omia vahvuuksia ja…toimintakulttuurin luomisessa”. Työnohjaus inklusiivisen opettajuuden tukena.
 • Angle, Jaana: Maahanmuuttajan puolisona Suomessa. Narratiivinen tutkimus kestävistä monikulttuurisista avioliitoista.
 • Haataja, Anita: ”Siinä pitäs pomottaa itteään”. Tapaustutkimus vastuuseen kasvamisesta alkuopetusluokassa.
 • Heikkinen, Miia: Ongelmaperustainen pedagogiikka muuttaa arviointia. tapaustutkimus ongelmaperustaisen opetussuunnitelman siirtymävaiheesta Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa.
 • Häyrynen, Eija: Kun oppilaan liikuntavamma haastaa. Monitoimijaisen verkoston käsityksiä oppimisympäristöön liittyvistä vaatimuksista ja hyvistä käytännöistä.
 • Linkola, Inker-Anni. Saamelaisen koulun kielimaisema. Etnografinen tutkimus saamen kielestä toisen asteen oppilaitoksessa.
 • Pietilä-Litendahl, Piritta: Kasvatus, toimijuus ja voimaantuminen. Kasvatusantropologinen tutkimus andalusialaisten naisten arjesta.
 • Vuoskoski, Pirjo: Work-placement assessment as a lived-through educationally meaningful experience of the student: an application of the phenomenological descriptive approach.
2013
 • Anttila, Tuija: ”Vaikka en lakkia saisikaan, niin olenpahan jotain oppinut”. Lukiolaisten oppimiskokemuksilleen antamat merkitykset.
 • Haantie, Terttu: ”Kun uksen kiinni pantihin”. Tutkimus 33 lakkautetusta koulusta Pohjois- ja Tunturi-lapin alueella vuosina 1983–2005.
 • Ilonen, Anneli: Rajan lapset. Identiteettityö Kannaksen evakkojen sukupolvissa.
 • Järvi, Taina: Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella
 • Jääskeläinen, Arja: Työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen osallistavilla menetelmillä. Toimintatutkimus työhyvinvoinnin kehittämisprosesseista vanhus- ja vammaispalveluja tuottavissa työyhteisöissä Sallassa.
 • Koski-Heikkinen, Anne: Ammatillisen opettajan identiteetti ja auktoriteetti. Ammatilliset opettajat ja opiskelijat ideaalia ammatillista opettajuutta etsimässä.
 • Lähteenmäki, Susanna: Miten elämä kantaa. Narratiivinen tutkimus puhevammaisten CP-nuorten elämäntarinoista.
 • Ratavaara-Peltomaa, Soile: Metsä vie mukanaan. Ylälappilainen erämää inarilaiskirjailija Martti Peltomaan kertomana.
 • Rautiainen, Marjatta: ”Onko teillä ammattia? Meilläpä on!” Rovaniemen ammattilukion kehitys 1996–2008.
 •  Sipilä, Keijo: No pain. No gain? Educational use of ICT in teaching, studying and learning processes: teachers’ and students’ views.
 • Tuominen, Marja: Mie elän tätä Lappia. Kirjailija Annikki Kariniemen luontosuhde.
 • Vuojärvi, Hanna: Conseptualising personal and mobile learning environments in higher education. Focus on students’ perspective.
2012
 • Alssen, Elizabeth: Student perceptions of learning English for specific purposes through ITC-enhanced peer design of instructional materials
 • Hietanen, Lenita: ”Tänään soitin vaan kitaraa, koska innostuin”. Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7-luokan musiikin oppimisympäristössä
 • Kimpimäki, Anneli: Puolison rinnakkaissuhteen paljastuminen, äkillinen ero ja intimiteettiloukkaus. Narratiivinen tutkimus intiimisuhteen päättymisestä
 • Niemelä, Teuvo: ”Quo vadis Homo o sapiens?” Luonnonrauha ja uhanalaisuus inarilaisnuorten käsityksissä
 • Rask, Maija-Liisa: Lukiolaisten terveydenlukutaidon ja terveysarvostusten ilmeneminen. Laadullinen sisällönanalyysi vuoden 2007 ylioppilaskirjoitusten reaalikokeen vastauksista
 • Sarivaara, Erika: Statuksettomat saamelaiset. Paikantumisia saamelaisuuden rajoilla
 • Vanninen, Petri: Toisen asteen opiskelijoiden lukemisvaikeus ja sen kuntoutus aivojen tasapainomallin mukaan. Teoria, harjoitusmateriaali ja luokittelujärjestelmä kahden kuntoutuskokeilun valossa
 • Äärelä, Tanja: ”Aika paljon vaikuttaa minkälainen ilme opettajalla on naamalla”-nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan
2011
 • Hast, Miia: Konstruktio käsityön teknologiasta: analyysi- ja tulkintaprosessi teknologiasta yleissivistävän oppiaineen osana
 • Kunnari, Ari. Liikuntapääoma ja holistinen ihmiskäsitys liikuntaa opettavan työssä
 • Kärnä, Maija: Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena
 • Lakkala, Irja-Kaisa: Sodankylän oppikoulut vuosina 1943–1972
 • Partanen, Anna-Maija: Challenging the school mathematics culture: An investigate small-group approach. Ethnographic teacher research on social and sociomathematical norms in the introduction of a new way of studying
 • Peltokorpi, Kaisa-Maria: Olen elettävä kun koska tahansa voi kuolla. Lottien selviytyminen sodassa 1939–1945
 • Perhman, Timo: Paremmin puhumalla. Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä
 • Tenno, Tiiu: Surffaajat ja syventyjät-verkkoympäristön pedagogisen rakenteen ja opiskelijoiden toimintaorientaatioiden tarkastelua
2010
 • Adhikari, Krishna Prasad: Effects of globalization on the cultural continuity on Napalese society. A case study on the educational process in the traditional Damai community of Yogidada village.
 • Ahonen, Arto: Psychological well-being of school children in the Barents region. A comparison from the northern parts of Norway, Sweden and Finland and Northest Russia.
 • Asikainen, Pekka: Kirkkoherran virkaan pätevöittämä johtamiskoulutus opiskelijoiden arvioimana.
 • Kangas, Marjaana: The school of the future: theoretical and pedagogical approaches for creative and playful learning environments
 • Keskitalo, Pigga: Saamelaiskoulun kulttuurisensitiivisyyttä etsimässä kasvatusantropologian keinoin
 • Paaso, Aila: Osaava ammatillinen opettaja 2020. Tutkimus ammatillisen opettajan tulevaisuuden työkuvasta.
 • Seppänen, Raija: “Ikäns elä, ikäns opi, oppimatta kuole”. Saamelaisten ikämiesten elämänhallinnan muistelukset Pohjois-Lapissa
 • Yliraudanjoki, Virpi: Mikä luokaton lukio? Feministinen kouluetnografia luokattomuuden järjestyksissä
 • Ylitapio-Mäntylä, Outi: Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä.

Oulun yliopisto

2016
 • Jokela, Nina: Saksan ääntäminen laulusarjassa Frauenliebe und Leben: tutkimuskohteena eksperttilaulajat
 • Kestilä, Sointu: Nuoreksi aikuiseksi epävakaassa kasvuympäristössä: nuorten kokemuksia arjessa selviytymisestä ja kasvuolosuhteista lastensuojelulapsena
 • Knihtilä, Aila: Eetoksena hyvyys ja kauneus: taiteilija ja musiikkikasvattaja Anna-Liisa Antila-Kaljusen toimintaelämäkerta
 • Kontturi, Heikki: Oppimisen itsesäätelyn ilmeneminen ja kehittymisen tukeminen alakoulun oppimiskontekstissa
 • Mykkänen, Arttu: Young children’s success in learning situations: actions, views and appraisals in learning contexts
 • Oikarinen, Juho: Technology-enhanced statistics learning experiment: a case study at upper secondary level
 • Palmgren-Neuvonen, Laura: Social interaction in the context of new literacies: pedagogical potentials of publishing-oriented learner-generated video production
 • Sulkakoski, Marjut: ”Ihan vaan perusasiat pitää osata hyvin”: ammattikorkeakoulujen insinööriopiskelijoille lukion kokemusten pohjalta rakentunut matematiikkakuva
 • Suša, Rene: Social cartographies of internationalization of higher education in Canada: a study of exceptionalist tendencies and articulations
 • Watanabe, Ryoko: Listening to the voices of dementia: the therapist’s teaching-learning process through co-construction of narrative and the triadic relationship with Alzheimer’s disease sufferers
2015
 • Alasuutari, Hanna: Towards more ethical engagements in North–South education sector partnerships
 • Kaukko, Mervi: Participation in and beyond liminalities: action research with unaccompanied asylum-seeking girls
 • Kinnunen, Susanna: How are you? The narrative in-between spaces in young children’s daily lives
 • Mäki, Päivi: Opettajana ja kehittäjänä: vertaismentorointiryhmässä kehittäjäopettajan ammatillista identiteettiä kertomassa
 • Määttä, Elina: Setting young children up for success: approaching motivation through children’s perceptions of their ability
 • Pesonen, Jaana: Multiculturalism as a challenge in contemporary Finnish picture books: reimagining sociocultural categories
 • Pudas, Anna-Kaisa: A moral responsibility or an extra burden? A study on global education as part of Finnish basic education
 • Räisänen, Sari: Changing literacy practices: a becoming of a new teacher agency
 • Sitomaniemi-San, Johanna: Fabricating the teacher as researcher: a genealogy of academic teacher education in Finland
2014
 • Bruce Judy: Framing ethical relationality in teacher education. Possibilities and challenges for global citizenship and service-learning in the physical education curriculum in Aotearoa/New Zealand
 • Hanhela, Teemu: Educational perspectives on recognition theory
 • Kaunisto, Saara-Leena: ”Täällä sai puhua sen, mitä kenties muualla ei”: opettajien vertaisryhmä kerronnallisena ympäristönä
 • Lutovac, Sonja: From memories of the past to anticipations of the future: pre-service elementary teachers’ mathematical identity work
 • Malmberg, Jonna: Tracing the process of self-regulated learning –students’ strategic activity in g/nStudy learning environment
 • Näykki, Piia: Affective and effective collaborative learning: process-oriented design studies in a teacher education context
 • Rantanen, Antti: Development of methodology for assessing counseling interactions: developing the Counselor Response Observation System and assessing applicability of heart rate variability to the measurement of client emotions during verbal reporting
 • Salo, Raimo: Opettajien osaamisen ja opetuksen kehittäminen perusopetukseen valmistavassa opetuksessa
 • Suorsa, Teemu: Todellisinta on mahdollinen: systeeminen ja subjektitieteellinen näkökulma kasvatuspsykologiseen kokemuksen tutkimukseen
 • Villanen, Heli: Our place, my future and their project:  reflecting children’s lifeworld in education for sustainable development
 • Virkkula, Esa: ”Soittaminen ammattilaisen kanssa on paras tapa oppia”:  työpajaperustainen työssäoppiminen muusikoiden ammatillisessa koulutuksessa
2013
 • Alanko, Anu: Osallisuusryhmä demokratiakasvatuksen tilana: tapaustutkimus lasten ja nuorten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa
 • Autti, Outi: Valtavirta muutoksessa: vesivoima ja paikalliset asukkaat Kemijoella
 • Belt, Aino: Kun työrauha horjuu: kotitalousopettajien käsityksiä työrauhahäiriöistä ja niiden taustatekijöistä
 • Erkkilä, Tuomas: Pedagogiikka Tapiolan kuorossa ja Kari Ala-Pöllänen yhteistoiminnallisena lapsikuoronjohtajana
 • Kontio, Mari: Jaetun ymmärryksen rakentuminen moniammatillisten oppilashuoltoryhmien kokouksissa
 • Kovalainen, Minna: The social construction of learning and teaching in a classroom community of inquiry
 • Oinas-Kukkonen, Heikki: Alkoholistin ja hänen läheisensä samanaikainen toipuminen vapauttavana oppimisprosessina Minnesota-hoidossa
 • Pääkkönen, Leena: Nuorten musisointiprosessi koulussa toteutetussa konserttiprojektissa: musiikkiluokkalaisten kertomukset yhdessä tekemisestä
 • Vuopala, Essi: Onnistuneen yhteisöllisen verkko-oppimisen edellytykset: näkökulmina yliopisto-opiskelijoiden kokemukset ja verkkovuorovaikutus
2012
 • Heikkinen, Mervi: Sexist harassment as an issue of gender equality politics and policies at university
 • Kontio, Kimmo: Luonto ja sivistys Jean-Jacques Rousseaun kasvatusajattelussa: tutkielma Émilestä
 • Koskela, Jani: Discontinuity as theoretical foundation to pedagogy: Existential phenomenology in Otto Friedrich Bollnow’s philosophy of education
 • Laru, Jari: Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices
 • Leinonen, Rauni: Ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittäminen: Opiskeluorientaatiot ja opinnäytetyön vertaistilanteet opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymisen tukena
 • Louhela, Virpi: Kuulluksi tulemisen pedagogiikka kaikille yhteisessä koululiikunnassa
 • Varis, Markku: Kielikäsitys yläkoulun äidinkielen oppikirjoissa
 • Viljamaa, Elina: Lasten tiedon äärellä: äidin ja lasten kerronnallisia kohtaamisia kotona
2011
 • Bluemink, Johanna: Virtually face to face: enriching collaborative learning through multiplayer games
 • Brėdikytė, Milda: The zones of proximal development in children’s play
 • Lanas, Maija: Smashing potatoes – challenging student agency as utterances
 • Stevenson, Blair: Reflecting on culture in the classroom: complexities of navigating third spaces in teacher education
 • Strauss, Hannah: For the Good of Society: public participation in the siting of nuclear and hydro power projects in Finland
 • Törmä, Tiina: Juovasta äidistä raittiiksi äidiksi – alkoholismista toipumisen prosessi äitien kertomana
 • Uitto, Minna: Storied relationships: Students recall their teachers
2010
 • Hurme, Tarja-Riitta: Metacognition in group problem solving—a quest for socially shared metacognition
 • Huuki, Tuija: Koulupoikien statustyö väkivallan ja välittämisen valokiilassa
 • Järvenoja, Hanna: Socially shared regulation of motivation and emotions in collaborative learning
 • Jokikokko, Katri: Teachers’ intercultural learning and competence
 • Juntunen, Anne-Leena: Uusia työtapoja päiväkotityöhön: tutkimus sosionomi (AMK) -koulutuksen asiakastyön harjoittelusta
 • Manninen, Sari: ”Iso, vahva, rohkee – kaikenlaista”: maskuliinisuudet, poikien valtahierarkiat ja väkivalta koulussa
 • Rautio, Pauliina: Writing about everyday beauty in a northern village: an argument for diversity of habitable places
 • Udd, Anssi-Pekka: Pedagogiikan konstruktivistinen orientaatio opettajaksi opiskelevien kokemana

Tampereen yliopisto

2019
 • Gurova, Galina: Quality Assurance and Evaluation as a Mode of Local Education Governance: The Case of Russian Schools
 • Li, Hanwei: The Journey of a Thousand Miles: Chinese Student Migration and Integration in Finland and Germany
 • Vartiainen, Päivi: Filippiiniläisten sairaanhoitajien polut Suomeen: Tutkimus oppimisesta ja työyhteisöintegraatiosta kansainvälisen rekrytoinnin kontekstissa
2018
 • Humala, Iris: Key Elements that Enable Leaders to Foster Creativity in Virtual Work
 • Madureira Ferreira, Juliene: Inclusive Early Childhood Education and the Role of Peer Interaction: Brazil and Finland in dialogue
 • Mäki-Havulinna, Johanna: Opettajan merkitys tukea tarvitsevan oppilaan koulupäivässä
 • Pylväs, Laura: Development of Vocational Expertise and Excellence in Formal and Informal Learning Environments
 • Raus, Rea: Teacher Ecological Self: Negotiating teacher ecological identity in the context of teacher education for sustainable development
 • Vlasov, Janniina: Reflecting Changes in Early Childhood Education in the USA, Russia and Finland
2017
 • Himanen, Sari: Tieto- ja viestintäteknologian artefaktit hoitotyön opiskelussa: Tapaustutkimukset lääkehoidon, aseptiikan ja harjoittelun ohjauksen artefaktien opetuskäytöstä
 • Jokisaari, Olli-Jukka: Kasvatus tuotemaailmassa – Günther Anders kasvatusfilosofina
 • Kaarttinen, Jyrki: Kansallissosialistinen kasvatus – politiikkaa vai pedagogiikkaa?
 • Kassara, Heidi: Ilo hoitotyön ammatin opiskelussa ammatillisen kasvun voimavarana
 • Leino, Lea: A Study on the Promotion of Adults’ Oral English Communication and Teacher Development in Liberal and Tertiary Education
 • Niinivirta, Markku: Fronesis opettajankoulutuksen taustafilosofiassa: Snellman-korkeakoulusta valmistuneiden steinerkoulun luokanopettajien kertomuksia tiestään opettajuuteen
 • Pulkki, Jani: Kilpailun kasvatuksellisista ongelmista: Hyveitä 2000-luvulle
 • Tomperi, Tuukka: Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia – filosofia oppiaineena ja kasvatuksena
 • Ulmanen, Sanna: Miten kiinnittyä kouluun? Oppilaiden näkökulma koulutyöhön kiinnittymisen haasteisiin
2016
 • Ahokallio-Leppälä, Heidi: Osaaminen keskiössä – Ammattikorkeakoulun uusi paradigma
 • Başaran, Kenan: Experiential Learning in Tourism Education in the North Cyprus
 • Korhonen, Tero: Language narratives from general upper secondary education for adults: An inquiring teacher’s journey of fostering foreign language identity in autonomy-oriented pedagogy
 • Laaksonen, Inkeri: Avaimia huomiseen? Aikuisopettajien käsityksiä ilmiöstä opettajuus ja teknologia
 • Mäntynen, Milja: Opettajan osallisuus strategiaprosessissa. Tapaustutkimus laatupalkitusta ala-asteen koulusta
 • Teräs, Hanna: Design Principles of an Authentic Online Professional Development Program for Multicultural Faculty
 • Valtanen, Juri: What is the problem? The meaning of problem in problem-based learning context – Towards problem-aware students
2015
 • Ahonen, Liisa: Varhaiskasvattajan toiminta päiväkodin haastavissa kasvatustilanteissa
 • Alenius, Pauliina: Informal learning in a transnational setting: exploring learning spaces of people migrating between Estonia and Finland
 • Arola, Tuija: Maahanmuuttajataustaisen tutkinnon suorittajan henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa
 • Hannula, Heikki: Yrittäjyyskasvatus ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa – Tapaustutkimus HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa
 • Hauhia, Minna: Korkeakoulutus sanomalehden kielipeleissä. Aamulehden lukukausimaksu-uutisoinnin diskurssianalyyttinen tarkastelu julkisen pedagogiikan näkökulmasta
 • Hautamäki, Jari: Alueellisen kehittäjäverkoston johtaminen – näkökulmana äkilliseen rakennemuutokseen varautuminen
 • Kaisvuo, Terhi: Ammattikorkeakouluopiskelijan osaamisen konstruoituminen reflektion avulla kohti varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta
 • Koskinen, Sirpa: Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa vaativassa erityisopetuksessa Itsesäätelytaitojen kehittäminen ja tulevaisuusorientaation vahvistaminen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan keinoin
 • Koskinen-Sinisalo, Kirsi-Liisa: Pitkä tie – Maahanmuuttajasta opettajaksi Suomeen
 • Marttila, Liisa: Ura kerronnallisena työnä – ammattikorkeakoulun opettajat kertojina
 • Paukkuri, Eija: How is the Phenomenon of Shared Leadership Understood in the Theory and Practice of School Leadership? A case study conducted in four European schools
 • Pukk, Maarika: Varhaiskasvatus Virossa. Aikalaiskuvauksia lastentarhatoiminnan alkuajoista nykypäivään
 • Raes, Annamari: LYHTY- lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen kokonaisvaltaisesti
 • Roos, Piia: Lasten kerrontaa päiväkotiarjesta
 • Vehmas, Heli: Arvottomuudesta osallisuuteen – opiskelijoiden käsitykset ohjaavan koulutuksen laadusta työllistymiseen tähtäävien palvelumallien kehittämisen pohjana
 • Vihottula, Heli: ”En suostu yksinkertaisesti häviämään ihmisten silmistä” – Kertomuksia traumaattisesta kokemuksesta selviytymisestä
 • Woldesenbet, Petros Woldegiorgis: Provision of and Participation in Primary Education in the Pastoralist Regions of Afar and Somali of Ethiopia
2014
 • Adamu, Abebaw Yirga: Ethnic and Religious Diversity in Higher Education in Ethiopia: The Case of Bahir Dar University
 • Ahvenniemi, Rita: Mental Management: NLP ja relaksaatio opettajien jaksamisen edistäjinä
 • Etelälahti, Aulikki: Näkökulmia esiopetuksen vaikuttavuuden tutkimiseen – vaikuttavuustutkimus vuoden 2000 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta
 • Fonsén, Elina: Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa
 • Heikka, Johanna: Distributed Pedagogical Leadership in Early Childhood Education
 • Kaisvuo, Heidi: The Representation of Self-Efficacy Experienced by an Upper Secondary School Student
 • Koski, Jouni: Myyntityö ammattina – Fenomenografinen tutkimus tradenomiopiskelijoiden käsityksistä
 • Laitinen, Eija: Ammattikorkeakoulujen opettajien kulttuurienvälinen kompetenssi ja sen mittaaminen
 • Mäkinen, Satu: Mentorointiprosessi erilaisesta kulttuurista olevan sairaanhoitajaopiskelijan ammatillisen kasvun edistäjänä terveydenhuollon transkulttuurisessa oppimisympäristössä
 • Paasovaara, Seija: Asiantuntijat käytäntölähtöisen kehittämistyön pyörteessä. Tapaustutkimus laboratorio- ja kuvantamistoiminnan seutuverkoston kehittämistyöstä
 • Rantala, Kyllikki: Narratiivisuus musiikkikasvatuksessa. Tapaustutkimus musiikkileikkikoulupedagogiikasta
 • Räisänen, Mirka: Opettajat ja koulutuspolitiikka. Opetusalan ammattijärjestö ja Demokraattiset koulutyöntekijät -yhdistys peruskoulukauden koulutuspolitiikassa
2013
 • Akselin, Marja-Liisa: Varhaiskasvatuksen strategisen johtamisen rakentuminen ja menestymisen ennakoiminen johtamistyön tarinoiden valossa
 • Alila, Kirsi: Varhaiskasvatuksen laadun ohjaus ja ohjauksen laatu. Laatupuhe varhaiskasvatuksen valtionhallinnon ohjausasiakirjoissa 1972-2012
 • Harri, Raija: Chanting, singing and reading – Cultural Contexts of Tibetan Literacy
 • Hintsanen, Mirka: Individual and contextual factors predicting educational and occupational career success
 • Korkiakangas, Mailis: Lönnrotista Laureaan – Kotitalousalan ammattikasvatus vuosina 1890 – 2000
 • Niinistö-Sivuranta, Susanna: Sanoista syntyy yhteinen merkitys? Kommunikointitaidot luovassa oppimisympäristössä ja ammatillisessa kasvussa ammattikorkeakoulun visuaalisilla suunnittelualoilla
 • Ojaniemi, Markku: Changes in the Conceptualization of Leadership during an African College Course
 • Poulter, Saila: Kansalaisena maallistuneessa maailmassa. Koulun uskonnonopetuksen yhteiskunnallisen tehtävän tarkastelua
 • Rajbhandari, Mani Man Singh: School Leadership En-route to ‘Grand Leap‘: Case studies from Nepal and Finland
 • Raunio, Pirjo: Työhön Suomeen? Tutkimus työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvistä koulutusprosesseista
 • Suominen, Jouni: MISSÄ TIIMIYRITTÄJYYS? Yrittäjyyden eetoksen ja yrittäjyyskasvatuksen filosofisten lähtökohtien kriittistä arviointia
 • Valtaranta, Niina: On the Experiences of Finnish Engineers as Language Users in a Professional Context
 • Virtanen, Mirjam: Opettajan emotionaalinen kompetenssi. Tutkimus luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä
2012
 • Airosmaa, Kati: Viisi vuotta viisaampi? – Tarinoita nuorten musiikinopettajien kehityspoluilta
 • Eskelä-Haapanen, Sirpa: Kohdennettu tuki perusopetuksen alkuluokilla
 • Foster, Raisa: The Pedagogy of Recognition. Dancing Identity and Mutuality
 • Kekkonen, Marjatta: Kasvatuskumppanuus puheena. Varhaiskasvattajat, vanhemmat ja lapset päivähoidon diskursiivisilla näyttämöillä
 • Kiilakoski, Tomi: Kasvatus teknologisessa maailmassa. Tutkimus teknologisoituvasta kasvatuksesta
 • Kurtti, Juha: Hiljainen tieto ja työssä oppiminen. Edellytysten luominen hiljaisen tiedon hyödyntämiselle röntgenhoitajien työyhteisössä
 • Leppänen, Kirsti: Naisen ääni – manuaalisen käsittelyn ja äänenkäyttöön liittyvän luennon vaikutukset opettajien äänihyvinvointiin
 • Sutinen, Päivi: Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana
2011
 • Hägg, Outi: Yrittäjyysvalmennus ja yrittäjäidentiteetti
 • Järvinen, Marja-Liisa: Konstruktivistinen oppimiskäsitys opettajan pedagogisena työvälineenä alkuopetuksessa. Näkökulmia muutokseen
 • Kalima, Riitta: Opintojen pitkittyminen ja keskeyttäminen ammattikorkeakoulussa
 • Kullaslahti, Jaana: Ammattikorkeakoulun verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen
 • Kyllönen, Marjo: Tulevaisuuden koulu ja johtaminen. Skenaariot 2020 – luvulla
 • Liutta, Arja: ´Ope, lue se uusiksi!´ Narratiivisen eettisen kasvatuksen perusteita erityisesti hyve-eettisestä näkökulmasta
 • Malmivirta, Helena: Taide siltana sosionomiksi (AMK) kasvamiselle. Toimintatutkimus taide- ja ilmaisuaineiden kehittämisestä postmodernin taidekasvatuksen suuntaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa vuosina 2001 – 2004
 • Myllärinen, Anna Riitta: Lainrikkojien elämänsisällön muutos ja sitä tukeva auttamistyö
 • Pakkala, Arja: Osallistavaksi työyhteisövalmentajaksi kehittyminen – tapaustutkimus henkilöstönkehittäjän kasvattajuuden löytymisestä
 • Rajakaltio, Helena: Moninaisuus yhtenäisyydessä. Peruskoulu muutosten ristipaineissa
 • Rokka, Pekka: Peruskoulun ja perusopetuksen vuosien 1985, 1994 ja 2004 opetussuunnitelmien perusteet poliittisen opetussuunnitelman teksteinä
 • Ryynänen, Sanna: Nuoria reunoilla. Sosiaalipedagoginen tutkimus rikollisuuden ja väkivallan keskellä elävien nuorten kasvun tukemisesta brasilialaisissa kansalaisjärjestöissä
 • Räkköläinen, Mari: Mitä näytöt näyttävät? Luotettavuus ja luottamus ammatillisten perustutkintojen näyttöperusteisessa arviointiprosessissa
 • Saari, Antti: Kasvatustieteen tiedontahto. Kriittisen historian näkökulmia suomalaiseen kasvatuksen tutkimukseen
 • Salmela, Sauli: Vesitettyä skolastiikkaa? Varhaismodernin subjektikäsityksen aristoteelisesta perustasta. Tuomas Akvinolaisen ja John Locken kognitioteorioiden vertailua
 • Teräväinen, Veikko: Asperger-erityisoppilaan sosiaalinen integraatio
 • Ukkonen-Mikkola, Tuulikki: Sukupolvien kohtaamisia lasten ja vanhusten yhteisessä palvelukeskuksessa
2010
 • Hanhinen, Taina: Työelämäosaaminen: kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmän konstruointi
 • Kallioniemi-Chambers, Virve: Kulttuuriset ajan mallit yliopiston pedagogisessa projektitoiminnassa
 • Katajamäki, Erja: Moniammatillisuus ja sen oppiminen. Tapaustutkimus ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalta
 • Kauppinen, Eija: Opettajien tunnenarratiivit ja niiden rakenneanalyysi – Musiikin ja matematiikan aineenopettajien opettajuus ja elämänkulku
 • Kolari, Pirjo: Tunneälyjohtaminen asiantuntijaorganisaation muutoksessa
 • Lindén, Jyri: Kutsumuksesta palkkatyöhön? Perusasteen opettajan työn muuttunut luonne ja logiikka
 • Mäkelä, Leena : Verkkokurssi opetuksen ja oppimisen kompleksisena toimintatilana
 • Nykänen, Jorma: Aikuiskoulutuskeskusten koulutusreformien tarkastelua arvojen näkökulmasta
 • Piattoeva, Nelli: Citizenship education policies and the state. Russia and Finland in a comparative perspective
 • Portaankorva-Koivisto, Päivi: Elämyksellisyyttä tavoittelemassa – narratiivinen tutkimus matematiikan opettajaksi kasvusta
 • Räihä, Pekka: Koskaan et muuttua saa! Luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintojen uudistamisen vaikeudesta
 • Tamm, Tiia: Professional Identity and Self-concept of Estonian Social Workers

Turun yliopisto

2018
 • Eta, Elizabeth Agbor: Educational policy borrowing: adoption and adaptation of Bologna process ideas in the Cameroonian higher education system
 • Hirvensalo, Sanna: Enempää en mielestäni voisi ymmärtää: luokanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia sosioemotionaalisesta tuesta yleisopetuksessa
 • Laitinen, Satu: Development of children’s motivational orientations from ages 4 to 9: stability and changes of motivational profiles before school-age as a function of early language skills
 • Lastusaari, Mika: Persistence in major in relation to learning approaches – development of a questionnaire for university chemistry students
 • Lempinen, Sonia: Parental and municipal school choice in the case of children receiving support
 • Melasalmi, Anitta: Early childhood educators’ professional learning through shared practices
 • Niemi, Tiina: Lapsuus Kiinassa : 5–12-vuotiaiden ulkosuomalaislasten käsityksiä siirtymistä, sopeutumisesta ja arjen hallinnasta Pekingissä
 • Rodriguez-Aflecht, Gabriela: Exploring motivational effects of a mathematics serious game
 • Salminen, Jaanet: Opetussuunnitelman ohjaustapa ja opettajan opetussuunnitelmaosaaminen : opettajan toimijuuden osa-alueiden tarkastelua
2017
 • Jännetyinen, Jukka: Vanhempien ja oppilaanohjauksen yhteistoiminta ja huolenpito oppilaasta: etnografinen tapaustutkimus perheohjausmenetelmän toteutuksesta yläkoulun oppilaanohjauksessa
 • Kajamies, Anu: TOWARDS OPTIMAL SCAFFOLDING OF LOW ACHIEVERS’ LEARNING: combining intertwined, dynamic, and multi-domain perspectives
 • Ojala, Kristiina: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot työmarkkinoilla ja korkeakoulujärjestelmässä
 • Pongsakdi, Nonmanut: Bridging Mathematics with Word Problems
 • Sorariutta, Anne: ”Yhdessä enemmän matemaattista osaamista” – äidin ja isän ohjausvuorovaikutus ja varhaiskasvatuksen määrä lapsen kehityksen ennustajina
 • Varhelahti, Mervi: Teknologiavälitteisen viestintäosaamisen kehittäminen liiketalouden ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa -Työelämän tarpeista opetussuunnitelmiin
2016
 • Af Ursin, Piia: Explaining Cultural Participation in Childhood – Applying the Theory of Planned Behavior to German and Finnish Primary School Children
 • Aikio, Lilja: Diskurssianalyysi seminaarien naisoppilaiden poikkeavuuden tulkinnasta ja kontrollista Suomessa 1860 – 1960 -luvuilla
 • Alisaari, Jenni: Songs and poems in the second language classroom. The hidden potential of singing for developing writing fluency
 • Hintikka, Jaana: Sopeutumattomien oppilaiden tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittyminen: Oppilaiden ja opettajien arvioita ja kokemuksia Aggression portaat -interventiosta
 • Hytönen, Kaisa: Bridging academic and working life expertise in continuing professional education: A social network perspective
 • Kalari, Joonas: Minkä nuorena hallitsee sen aikuisena taitaa? Liikehallinnan pysyvyys kouluiästä aikuisikään – 24 vuoden seurantatutkimus
 • Niemi, Petri: Ohjaus ja oppilaiden urapohdinta. Turkulaisten peruskoulun päättöluokkalaisten ohjauskokemukset urapohdinnan selittäjinä
 • Riutamaa, Eeva: Maan korvessa kulkevi – Evakkolasten kasvukokemusten tunnemuistot ja hyvinvointi
 • Södervik, Ilona: Understanding biological concepts at university – Investigating learning in medical and teacher education
 • Vilppu, Henna: University students’ regulation of learning and text processing – Examples from medical and teacher education
2015
 • Acquah, Emmanuel: Responding to changing student demographics in Finland: A study of teachers’ developing cultural competence
 • Iiskala, Tuike: Socially shared metacognitive regulation during collaborative learning processes in student dyads and small groups
 • Kannisto-Karonen, Tuija: Urana työllistyminen
 • Silmäri-Salo, Sari: Peruskoulun yläkouluvalinnat Turussa. Perheiden yläkouluvalintojen rakentuminen äitien puheissa ja toimissa
 • Soukainen, Ulla: Johtajan jäljillä – Johtaminen varhaiskasvatuksen hajautetuissa organisaatioissa laadun ja pedagogisen tuen näkökulmasta
2014
 • Aro, Mikko: Koulutusinflaatio. Koulutusekspansio ja koulutuksen arvo Suomessa 1970–2008
 • Kallio, Manne: Riskivastuullisuus turvallisuuskasvatuksen kulttuurissa. Oppilaiden vastuullisuus, turvallisuustaju ja tuottamistoiminnan riskiraja peruskoulun käsityön opetuksessa
 • Kuurila, Erja: Uraohjaus ja urasuunnittelu ammattikorkeakoulussa
 • Liusvaara, Leena: Kun vaan rehtori on korvat auki. Koulun kehittämisellä pedagogista hyvinvointia
 • Tiikkala, Anne. Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä
 • McMullen, Jake: Spontaneous focusing on quantitative relations and the development of rational number conceptual knowledge
 • Muuri, Annukka: ”Kielestä kiinni”. Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen taidon tasossa esiintyy suurta vaihtelua.
 • Wewer, Taina: Assessment of young learners’ English proficiency in bilingual content instruction CLIL
2013
 • Holst, Teija: Vertaileva tapaustutkimus kuusivuotiaiden formaaleista koulutusjärjestelmistä, oppimisvuorovaikutuksesta, matematiikkaepisodeista ja lukukäsitteen osaamistasosta
 • Kankaanpää, Jenni: Kohti yritysmäistä hyöty-yliopistoa? Valtiovallan tahto Suomessa vuosina 1985–2006 ja kokemukset kolmessa yliopistossa
 • Laine, Pertti: Työhyvinvoinnin kehittäminen. Hyvän kehittämisen reunaehtoja tutkimassa
 • Maniscalco, Rosario. Adult education policy in the European Union during the Lisbon decade: The shift to vocational adult learning and work skills matching
 • Nivala, Markus. Learning microscopic pathology: Scaffolding the early development of expertise in medical image interpretation
 • Penttinen, Marjaana: Skill Development in Music Reading. The Eye-Movement Approach
 • Vepsäläinen, Marketta: Pelätty, vihattu vai rakastettu tietotekniikka elinikäisessä työ- ja oppimisympäristössä
2012
 • Fiedler, Sebastian: Emancipating and developing learning activity: Systemic intervention and re-instrumentation in higher education
 • Haltia, Nina: Yliopiston reunalla. Tutkimus suomalaisen avoimen yliopiston ja sen aseman muotoutumisesta yliopisto- ja aikuiskoulutuksen välisellä risteysasemalla
 • Jaakkola, Tomi: Thinking Outside the Box: Enhancing Science Teaching by Combining Instead of Contrasting Laboratory and Simulation Activities
 • Kuuskorpi, Marko: Tulevaisuuden fyysinen oppimisympäristö. Käyttäjälähtöinen muunneltava ja joustava opetustila
 • Marjanen, Päivi: Tytöille suunnattu koulukäsityö vuosina 1866-1993. Arkielämän taidoista kuluttajakasvatukseen.
 • Markkanen, Marju: ”Hei, mä opin tän asian enkuks!” Toimintatutkimus ympäristötiedon ainesisältöjen ja vieraan kielen oppimisesta sekä opettamisesta englanninkielisissä oppituokioissa.
 • Mäkinen-Streng, Mirka: Päämääriä, ajelehtimista, tietämättömyyttä, etsintää: Koulutusvalinnat ja koulutuksen vaihtaminen yliopisto-opiskelijoiden kokemana 2000-luvun taitteessa
 • Ruohola, Sirpa: Äidiltä tyttärelle – kouluttautumista koskevia orientaatioita neljässä sukupolvessa
 • Salo, Vappu: Kotipalvelun työntekijöiden koulutustarpeet ja ammatillisen kasvun tukeminen iäkkäiden ruokailuun ja ravitsemukseen liittyen
 • Siewiorek, Anna: Playing to Learn: Business Simulation Games as Leadership Learning Environments
 • Taneli, Matti: Kasvatus on kasvamaan saattamista – Kasvatusfilosofinen tutkimus J. A. Hollon kasvatusajattelusta
 • Tiuraniemi, Pirkko: Hyvää yhteisöllistä verkko-oppimista jäljittämässä. Neljän asynkronisen kirjakeskustelun sisällönanalyysi
 • Warinowski, Anu: Maailmalle yhtenä, takaisin toisena? Ekspatriaattiperheiden lapset kulttuurisissa siirtymissä
2011
 • Gegenfurtner, Andreas: Motivational influences on transfer. Dimensions and boundary conditions
 • Kyhä, Henna: Koulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoilla: tutkimus korkeakoulututkinnon suorittaneiden maahanmuuttajien työllistymisestä ja työurien alusta Suomessa
 • Myöhänen, Mirja: Esiopetuskirjojen harjoitukset kielellisen tietoisuuden kehittäjinä
 • Neitola, Marita: Sensitiiviset ja ohjaavat vanhemmat – sosiaalisesti taitavat lapset
 • Nori, Hanna: Keille yliopiston portit avautuvat? Tutkimus suomalaisiin yliopistoihin ja eri tieteenaloille valikoitumisesta 2000-luvun alussa
 • Rönkkö, Marja-Leena: Käsityöllä on merkitystä! Opettajankoulutuksen opiskelijoiden käsityölle antamat merkitykset ja niiden huomioon ottaminen käsityön opetuksessa
 • Tuijula, Tiina: ”Jos tietää mitä haluaa” Seurantatutkimus lukio-opiskelijoiden ohjautuvuudesta, opiskelun kulusta ja opiskelusuunnitelmista
 • Vartiainen, Katrina: Saksan opiskelijasta Saksan opettajaksi. Aineenopettajaopiskelijan ammatillinen kasvu ohjatussa harjoittelussa
2010
 • Aerila, Juli-Anna: Fiktiivisen kirjallisuuden maailmasta monikulttuuriseen Suomeen – Ennakointikertomukset ja nuortenromaanit kirjallisuus- ja monikulttuurisuuskasvatuksen välineinä
 • Alho-Malmelin, Marika: Avointa väylää maisteriksi: Tukimus avoimessa yliopistossa opiskelleista ja väylän kautta korkeakouluun tulleista opiskelijoista
 • Asteljoki, Sari: Yrittäjämäisen yhteistoiminnallisen oppimisen edistäminen ammattikorkeakoulun palvelutoiminnassa. Substantiivinen teoria ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminnan ohjatussa harjoittelussa tapahtuvasta oppimisesta
 • Broberg, Mari: Uusperheen voimavarat, suhteet ja lasten hyvinvointi
 • Junttila, Niina: Social competence and loneliness during the school years – issues in assessment, interrelations and intergenerational transmission
 • Karlsson-Fält, Carola: Massayliopisto kieltenopettajien haasteena. Fenomenografinen näkökulma kielikeskuksissa toimivien kieltenopettajien käsityksiin ja kokemuksiin
 • Kouki, Elina: ”Käsitteitä tarpeen mukaan” Kirjallisuustieteelliset käsitteet lukion kirjallisuudenopetuksessa
 • Maijala, Minna Integration und Vermittlung landeskundlicher Inhalte im Fremdsprachenunterricht
 • Petrell, Pasi: Ihanteiden kahleissa. Kansakoulunopettajien koulutuksen kehitys vuosina 1890–1940 Kaarko Franssilan henkilöhistorian näkökulmasta tarkasteltuna
 • Siltala, Reijo: Innovatiivisuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen liike-elämässä ja opetuksessa

Åbo Akademi

2018

Pastuhov, Annika: Att vara och agera medborgare. En etnografisk studie i folkbildande praktiker

2017
 • Ekstam, Ulrika: Educational support in lower secondary mathematics instruction; teacher quality, teacher characteristics and their interrelations
 • Forsling, Karin: Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap. Design och iscensättning för skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium
 • Höglund, Heidi: Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations. Students´Multimodal Designing in response to Literature
 • Romar, Eivor: Att förvärva yrkesläraridentitet. En fenomenografisk yrkespedagogisk studie av praktikhandledningens inflytande på yrkeslärarstuderandes identitetsutveckling
 • Röj-Lindberg, Ann-Sofi: Skolmatematisk praktik i förändring – en fallstudie
 • Saarukka, Siv: Understanding School Principal´s Leadership
 • Try, Jørund: Kvalifiseringsbehov og kompetanseutvikling av rektorer i vidaregående skoler
2016
 • Bendtsen, Marina: Becoming and being a language teacher: evolving cognitions in the transition from student to teacher
 • Björk, Cecilia: In search of good relationships to music: understanding aspiration and challenge in developing music school teacher practices
 • Degerman, Linda: Elever och klimatförändringen: en enkätundersökning bland finlandssvenska och svenska niondeklassare
 • Henriksson, Ann-Catherine: Man måste tänka själv: klasslärares uppfattningar av undervisning i de naturvetenskapliga läroämnena
 • Hermans, Mikaela: Från förståelse till agerande: niondeklassares och geografilärares syn på klimatförändringen och undervisningen om klimatförändringen
 • Hilli, Charlotta: Virtuellt lärande på distans: en intervjustudie med finländska gymnasiestuderande
 • Jacquet, Eva: Litteracitet i fem högstadieungdomars en-till-en-datorpraktiker
 • Korhonen, Johan: Learning difficulties, academic well-being and educational pathways among adolescent students
 • Lundkvist, Marina: Vad innebär det att bli demokratisk? Dimensioner av demokrati i mötet mellan barn och pedagoger
 • Rusk, Fredrik: Doing second language learning: a CA study of learning practices in Finnish-Swedish bilingual educational settings
 • Tronshart, Bjørg: Utstillingens retorikk : et bidrag til en retorisk didaktikk for kunst og håndverk
2015
 • Bäckman, Kerstin: Matematiskt gestaltande i förskolan
 • Carlsen, Kari: Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur
 • Elo, Janne: Företagsamhet i skola och utbildning: lärares tankar om förutsättningarna att nå målen i temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap
 • Wiklund-Engblom, Annika: Designing new learning experiences? Exploring corporate E-learners’ self-regulated learning
2014
 • Andersson, Katharina: Pojkar kan visst skriva! : skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige
 • Hartvik, Juha: Det planlagda och det som visar sig: klasslärarstuderandes syn på undervisning i teknisk slöjd
 • Mnyanyi, Cosmas: Changing teachers´ practices in regular schools enrolling children with visual impairment
 • Rejman, Katarina: Litteratur och livskunskap: modersmålslärarens berättelse om undervisningen i årkurs 7-9
 • Soko, Mary: Experiences among primary school teachers in Tanzania
 • Åkerlund, Dan: Elever syns på nätet : multimodala texter och autentiska mottagare
2013
 • Björk-Åman, Camilla: Extremfall, stjärnelever och verktygsskramlare : en diskursanalytisk studie av lärares tal om studerande som behöver särskilt stöd
 • Cederholm, Camilla: ”Du sköna sång, vårt bästa arv” – kanonisering av en sångskatt ur ett hermeneutiskt perspektiv
 • Chambulila, Colonel: Quality enhancement in teacher education: Tanzanian teacher educators’ conceptions and experiences
 • Dagsland, Torunn Paulsen: Eleven som aktør i dialog med kunst: ungdoms erfaring med kunstundervisningens innhold og metode i faget kunst og håndverk i norsk grunnskole
 • Edman Stålbrandt, Eva: Simulerade skoldilemman: redskap för utveckling av reflektionsförmåga?
 • Nordström-Lytz, Rita: Att möta den andra: det pedagogiska uppdraget i ljuset av Martin Bubers dialogfilosofi
2012
 • Aspfors, Jessica: Induction practices: experiences of newly qualified teachers
 • Jidamva, George: Understanding and improving quality of secondary school education: conceptions among teachers in Tanzania
 • Kapinga, Orestes: Professional development among educators pursuing a B.Ed. program in special education in Tanzania: a study of motives and perceived outcomes
 • Koch, Marie: Jeg strikker, derfor er jeg! Læring og identitet i uformelle læringsrum
 • Lindedahl, Christian: En gestaltning av individens erfarenhetsbaserade kunskap inom diabetesvården   Sjöblom, Pia: Naturen och jag: en studie av gymnasiestuderandes förhållande till naturen ur ett miljöpedagogiskt perspektiv
 • Rorgemoen, Mari: Mellom tradisjon og spel: didaktikk for tekstil folkekunst
 • Sundqvist, Christel: Perspektivmöten i skola och handledning : lärares tankar om specialpedagogisk handledning
 • Von Gegerfelt Kronberg, Sie: Vilja, självtillit och ansvar : kunskapens konstruktion i skapande arbete
2011
 • Furu, Ann-Christin: Resa i röstens landskap: en narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare
 • Kalanje, Ephreim: Identifying first graders at risk of reading and writing difficulties: creating a group-based screening tool in kiswahili in Tanzania
 • Kimaryo, Lydia: Integrating environmental education in primary school education in Tanzania: teachers’ perceptions and teaching practices
 • Kumburu, Salvius: The effectiveness of short-term literacy skills intervention on children at risk of reading and writing difficulties in Tanzania: a study of grade one children with dynamic assessment approach
 • Ngorosho, Damaris: Literacy skills of Kiswahili speaking children in rural Tanzania: the role of home environemt
 • Silfver, Birgitta: Karneval i klassrum – kunskap på hjul: en studie av elevers möten med clown analyserade med narrativ metod och poetisk etnografi
 • Solli Schøien, Kristin: Hvordan øve hellige handlinger? En profesjonsdidaktisk studie av øving av muntlige ferdigheter innenfor en norsk presteutdanning
 • Still, Johanna: Musikalisk lärandemiljö : planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem
 • Wolff, Lili-Ann: Nature and sustainability: an educational study with Rousseau and Foucault
2010
 • Binde, Andrew: Conceptions of mathematics teacher education: thoughts among teacher educators in Tanzania
 • Knip-Häggqvist, Elizabet: Den talande bokens poetik: en studie med fokus på olika unga vuxnas reception av tre fiktiva texter inlästa på band