Kasvatustieteellisen alan väitöskirjat Suomessa

FinEd-verkoston tehtävänä on kasvatustieteellisen tutkijakoulutuksen kehittäminen, verkostoitumisen vahvistaminen ja hyvien käytäntöjen vertailu ja levittäminen. Julkaisemalla bibliografiset tiedot  jäsenyliopistojen kasvatusalan väitöskirjoista FinEd-verkosto  lisää  tietämystä kasvatusalan väitöskirjatutkimuksesta, edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja toteuttaa näin jäsenyliopistojen yliopistolain 2 §:n määriteltyjä yleisen edun mukaissia tehtäviä. Käsittelyperusteena on yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus ja tilastointi. Listassa on samat bibliografiset perustiedot kasvatusalan väitöskirjoista kuin esimerkiksi yliopistojen tietokannoissa.