FinEd-mentorit tutuksi

Professori Jaakko Kauko, Tampereen yliopisto

Mikä on oma asiantuntemus- ja tutkimusalueesi?
Koulutuspolitiikka ja vertaileva tutkimus

Mitkä ovat tämän alueen kiinnostavimpia/ tärkeimpiä tutkimusaiheita/ kysymyksiä juuri nyt?
Koulutuspolitiikassa jatkuvana keskusteluna on tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden suhde koulutukselle asetettaviin taloudellisiin tavoitteisiin tai raameihin. Omina pidempiaikaisina kiinnostuksen kohteena ovat koulutuspoliittisen päätöksenteon tutkimus, laatu poliittisena ja ohjauksen kysymyksenä sekä politiikan dynamiikka ja valtakysymykset. Isoja keskusteluja liittyy tällä hetkellä esimerkiksi yksityisiin toimijoihin koulutuksen kentällä (Suomessa esimerkiksi varhaiskasvatuksen järjestäminen, koulutusvienti ja digitalisaatio) ja asiantuntijuuden ja tiedon muuttuvaan suhteeseen päätöksenteossa (esim. päätöksentekoon tuotettavan tiedon käyttö).

Onko sinulla tällä hetkellä käynnissä omia tutkimusprojekteja? Millaisia?
Olen mukana norjalaisrahoitteisessa tutkimusprojektissa ”Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison”, jossa tarkastellaan pohjoismaisissa reformeissa käytettyä tietoa mm. verkostoanalyysin keinoin.

Useita hankkeita on suunnitteilla.

Miltä alueelta erityisesti haluat tarjota tukea ja mentorointia väitöskirjatutkijoille?
Koulutuspoliittisiin aiheisiin liittyen laajalti. Oma erityisosaaminen on peruskoulun ja yliopistojen tutkimuksessa. Pystyn antamaan tukea politiikan ja vertailevan tutkimuksen teorioissa.

Mikä oli oman väitöskirjasi aihe, otsikko ja keskeisin tutkimusmenetelmä?
Tarkastelin suomalaisen korkeakoulupolitiikan dynamiikkaa tukeutumalla politiikan tekijöiden haastatteluihin ja asiakirja-aineistoihin. Tekemäni ”dynamiikan analyysi” syntetisoi erilaisia tekstin analyysin menetelmiä. (Korkeakoulupolitiikan dynamiikat Suomessa, 2011)

Lue lisää: https://research.uta.fi/eduknow/people/jaakko-kauko/