FinEd-mentorit tutuksi

Terhi Nokkala

Mikä on oma asiantuntemus- ja tutkimusalueesi?
Korkeakoulututkimus, erityisesti kysymykset, jotka liittyvät korkeakoulujärjestelmään, yliopistoihin organisaatioina sekä akateemiseen uraan.

Mitkä ovat tämän alueen kiinnostavimpia tutkimusaiheita juuri nyt?
Se miten uudet ylikansallistumisen muodot näyttäytyvät korkeakoulujärjestelmien ja -instituutioiden toiminnassa ja mitä tavoiteltuja ja tarkoituksettomia seurauksia erilaisista muutoksista on korkeakoulutuksen instituutioiden toimintatapoihin

Onko sinulla tällä hetkellä käynnissä omia tutkimusprojekteja? Millaisia?
Olen mukana Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Exiting Academics in Networked Knowledge Societies. Omistan osan tutkimusajastani henkilökohtaisille intresseilleni kuten väitöskirjatutkijoiden vertaismentoroinnin tutkimiseen. Muitakin projekteja on suunnitteilla.

Miltä alueelta erityisesti haluat tarjota tukea ja mentorointia väitöskirjatutkijoille?
Taustani on monitieteinen, mutta se on suuntautunut hallintotieteisiin. Siksi tarkastelen korkeakoulujärjestelmää systeemisestä ja organisatorisesta näkökulmasta. Metodologisesti vahvuuteni on laadulliset tutkimusmenetelmät, erityisesti diskurssianalyysi ja vertaileva tutkimus.

Mikä oli oman väitöskirjasi aihe, otsikko ja keskeisin tutkimusmenetelmä?
Väitöskirjassani Constructing the Ideal University – The internationalisation of higher education in the competitive knowledge society (2007) tarkastelin korkeakoulutuksen kansainvälistymisen diskursseja kilpailullisessa tietoyhteiskunnassa. Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana oli foucaultilainen hallinnan käsite yhdistettynä kriittiseen diskurssianalyysiin.

Lue lisää Terhi Nokkalasta.